fbpx Norge mangler 5900 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere Hopp til hovedinnhold

Norge mangler 5900 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere

Sykepleier som løper og stresser.

Ifølge Nav trenger Norge 15 750 flere ansatte i helsesektoren. Sykepleiermangelen er nå 5900 sykepleiere. I tillegg mangler vi 700 spesialsykepleiere og jordmødre.

I dag publiserte Nav sin årlige bedriftsundersøkelse som blant annet viser hvilke yrkesgrupper Norge mangler. Totalt har norske arbeidsgivere en manko på 70 000 ansatte.

– Flere næringer rapporterer om alvorlige problemer med å få tak i arbeidskraft og kompetanse, skriver Nav på sine nettsider.

Det er spesielt stor mangel på sykepleiere og andre grupper i helsetjenesten.

– Det er et samfunnsproblem når vi mangler folk til å pleie de gamle, til å bygge hus og veier, og utvikle teknologi og tjenester som samfunnet vårt trenger. For de virksomhetene som mangler folk er det også alvorlig, siden det hindrer produktivitet, vekst og innovasjonskraft, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Mangler neste 16 000 i helsesektoren

Ifølge Nav er det estimert et behov for 15 750 flere ansatte i helsesektoren. Det er 2300 flere enn i fjor. Det er særlig stor mangel på sykepleiere. Ifølge tallene mangler vi nå 5900 sykepleiere, 2600 personer i andre helseyrker og vi mangler 2600 helsefagarbeidere.

Mangelen i helsesektoren har vært høy over flere år, og har økt de siste årene.

– Kritisk mangel

Sykepleierforbundets leder, Lill Sverresdatter Larsen, følger nøye med på utviklingen.

– Norge har en kritisk mangel på sykepleiere. Konsekvensene er allerede synlige. Det er alvorlig at innbyggerne ikke får tilgang på livsnødvendig kompetanse, sier hun i en pressemelding.

Sykepleiermangelen er nå 5900.

– Tallene for spesialsykepleiere og jordmødre viser også en bedring, og er nå på 700. Samtidig mangler det flere helsefagarbeidere enn for ett år siden, sier Larsen.

– Politikerne må ta tak i problemet

Larsen sier hun vet at enkelte arbeidsgivere gir opp å skaffe sykepleiere og heller lyser etter helsefagarbeidere som det også blir vanskeligere å få tak i.

– Når sykehusene ansetter flere sykepleiere, øker kommunenes problemer med å skaffe kvalifisert helsepersonell. Nå trenger vi politikere som er villig til å ta tak i kjernen av problemet, sier Larsen.

Hun sier Sykepleierforbundet gjør det de kan for å bidra med løsninger.

– Vi har foreslått at det sees på bedre oppgavedeling. Bruken av ny teknologi må forseres. Men det er også på høy tid at ansvarlige myndigheter ser at det mest samfunnsøkonomiske er å ta vare på alle de som allerede er utdannet. Altfor mange forlater yrket lenge før pensjonsalder, sier hun.

– Må beholde dem vi har

Larsen er tydelig på at det viktigste er å beholde de sykepleierne som allerede finnes.

– Da er det ingen vei utenom at lønna må opp og belastningen må ned. En av fem forlater yrket de første ti årene etter endt utdanning, sier hun.

Hun mener det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra politikere og helsemyndigheter dersom sykepleiermangelen nå ikke blir tatt tak i.

– Pandemien har vist hvor avhengige vi er av utenlandske vikarer. Det er ikke etisk i en situasjon der alle land i Europa og verden mangler sykepleiere, og heller ingen farbar vei for Norge. Vi skal ha en god beredskap i eget helsevesen og likeverdige helsetjenester over hele landet. Det er et politisk ansvar, sier Lill Sverresdatter Larsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse