fbpx Kommunetalen: – Fagfolk som er tett på de eldre skal få mer kompetanse, tid og tillit Hopp til hovedinnhold

Kommunetalen: – Fagfolk som er tett på de eldre skal få mer kompetanse, tid og tillit

Bildet viser Ingvild Kjerkol, helseminister

– De kommunene som ikke gir god nok eldreomsorg må ta grep. Det vet dere veldig godt. Dere trenger ikke en statsråd til å fortelle dere det, sa Ingvild Kjerkol i kommunetalen.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt sin årlige kommunetale på kommunesektorens interesseorganisasjon KS sin årlige helsefaglige konferanse.

– Kommunene er selve grunnmuren i vårt velferdssamfunn, sa helseminister Ingvild Kjerkol fra talerstolen.

I likhet med sykehustalen, var hun klar på at det for kommunene også ble strammere budsjett.

– Det blir krevende, konstaterte hun.

– Må prioritere

– Vi skal ikke bare gjøre ting riktig, men velge å gjøre de riktige tingene. Det betyr at kommunene må prioritere, sa hun uten å si noe om hva som skal prioriteres bort.

Helseministeren snakket om at kommunene må jobbe for at de offentlige tjenestene videreutvikles og styrkes.

– Ressursene skal brukes på gode helse- og omsorgstjenester for alle, fremfor private tilbud som treffer få. De skal brukes på å gjøre den offentlige helsetjenesten til den mest attraktive arbeidsplassen for fagfolkene våre, sa hun.

Helseministeren la også vekt på at kommunene må sørge for at arbeidsplassene ute i kommunene tar godt vare på sine ansatte.

Fagfolk skal få mer tid

Kjerkol trakk frem helsestasjon og skolehelsetjeneste som de viktigste arenaene for forebyggende arbeid, og at fastlegeordningen må og skal styrkes med hjelp fra staten.

Hun oppfordret også kommunene til å lytte til dem som jobber ute i helsetjenesten.

– Fagfolk som er tett på de eldre skal få mer kompetanse, tid og tillit til å gjøre det de kan best: Fange opp behov og se hele mennesket. Da må tjenestene ledes godt – og faget må være i front, sa helseministeren.

– Stå på

Helseministeren har den siste uken fått mange spørsmål etter Brennpunkt-dokumentaren «Omsorg bak lukkede dører».

– Kommunene har ansvaret ute i tjenesten, og de som i dag ikke gir god nok eldreomsorg må ta grep. Dette vet dere veldig godt selv. Det trenger ikke en statsråd å fortelle, sa Kjerkol. 

– Samtidig skal jeg sørge for at staten bidrar til at vi sammen når målene om en trygg og god alderdom.

Hun forstår at det for en del kommuner vil bli et krevende år.

– Men jeg er trygg på at dere fortsatt vil stå på for å gi gode tjenester, avsluttet helseministeren.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse