fbpx – Nå må vi bare sørge for at vi bruker loven på en god måte Hopp til hovedinnhold
Vedtok innstramming av innleie-lovverket:

– Nå må vi bare sørge for at vi bruker loven på en god måte

hver femte vakt er ikke bemannet av en sykepleier

Mandag kveld vedtok stortinget å stramme inn lovverket for å begrense innleie fra bemanningsbyråene. – Det er helt meningsløst at det åpnes for unntak når det gjelder helsetjenesten, sier NSFs forbundsleder.

I dag, mandag 12. desember behandlet Stortinget forslaget om å endre lovverket for å begrense innleie fra vikarbyråer. Men helsevesenet var, sammen med landbruket, et av områdene regjeringen ville gjøre unntak for.

 – Skrot unntaket for helsetjenesten, det er kvinnefiendtlig, sa NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien i et intervju før Stortinget behandlet saken.

Forbundslederen siktet da til følgende ordlyd i forslaget:

Departementet kan i forskrift gi regler om tidsbegrenset innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, og om tidsbegrenset innleie av spesialkompetanse, som avviker fra bestemmelsen i første ledd.

NSF er «sterkt kritisk»

Sykepleierforbundet er for en innstramming av vikarbruk, men er sterkt kritisk til forslaget om unntak, som eventuelt kan reguleres i en ny forskrift.

høringssvaret begrunner NSF dette slik:

  • Arbeidsmiljølovens eksisterende unntakssystem ivaretar allerede behovet som forskriften er ment å regulere.
  • Forskriften medfører en vesentlig utvidelse av adgangen til innleie i helse- og sosialsektoren.

Flertallet bestemmer

Det var mange på talerlisten da saken ble behandlet i Stortinget mandag, men ingen endret mening. Det betyr at regjeringens forslag fikk flertall, og at lovverket strammes inn. Det er NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, glad for.

– Men jeg synes fremdeles det er helt meningsløst at det åpnes for unntak i regelverket når det gjelder helsetjenesten.

– Og kanskje typisk at dette skjer innenfor en kvinnedominert sektor, legger hun til.

Har fått inn merknad

Per Olaf Lundteigen var saksordfører under stortingsdebatten og trakk frem NSFs innvendinger om unntaket for helsevesenet i forslaget om lovendringer. Han understreket at Larsens ord veier tungt i denne saken, og at de gjort en presisering på bakgrunn av NSFs innsigelser.

– Vi er glad for at komiteens flertall – Ap, Sv og Sp – mener forskriften må gi snevrere adgang til innleie enn det som har vært på høring, sier Larsen.

Forbundslederen er fornøyd med at flertallet har lagt til en merknad til forskriften.

– Den sier at det skal stilles krav om drøftinger mellom partene ved bruk av unntakshjemmelen. Nå må vi bare sørge for at vi bruker loven på en god måte, og skolerer de tillitsvalgte i det arbeidet, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse