fbpx Lill Sverresdatter Larsen: – Flytt pengene fra nye, dyre vikarer til de fast ansatte Hopp til hovedinnhold
Ber politikerne skrote kvinnefiendtlig forslag:

– Flytt pengene fra nye, dyre vikarer til de fast ansatte

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Regjeringen vil begrense innleie fra vikarbyråene. Men gjøre et unntak for helsepersonell. – Skrot unntaket for helsetjenesten, det er kvinnefiendtlig, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Flytt pengene fra nye, dyre vikarer til de fast ansatte, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

En kartlegging gjort på oppdrag av NSF, viser at vikarbruken av sykepleiere har vært økende.

Kommunene brukte 1,76 milliarder kroner på sykepleiere fra vikarbyrå i 2021. Det er en økning på 37 prosent fra året før.

Regjeringen vil stramme inn, men ikke for helsepersonell

– Det er bedre både for pasientenes sikkerhet, for ansatte og organisasjonene å ha fast ansatte og bruke dem riktig, i stedet for å hyre såkalt fleksibel arbeidskraft via veldig, veldig dyr vikarinnleie, sier Larsen.

De nye tallene offentliggjøres samme dag som innleie av vikarer blir tema i Stortinget 12. desember.

Regjeringen ønsker å begrense innleie fra bemanningsbyråene. Samtidig vil regjeringen gjøre et unntak fra innstrammingen for helsepersonell. Det vil sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten, mener regjeringen.

Dette skal politikerne votere over.

Fakta
​​​​​​​Vil sette grenser for bemanningsbransjen
 • Regjeringen ønsker å begrense innleie av vikarer. Dette krever endringer blant annet i arbeidsmiljøloven.
 • Et av forslagene er å oppheve adgangen til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak ved arbeid av «midlertidig karakter».
 • Regjeringen har også foreslått unntak fra strengere innleieregler. Det vil si en ny forskriftshjemmel som vil åpne for «innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenesten».
 • Forslaget om innstramming og forslaget om unntak har vært på hver sine høringer.
 • Arbeids- og sosialkomiteen leverte sin innstilling 5. desember 2022.
 • 12. desember skal saken behandles i Stortinget.

  NSF er «sterkt kritisk»

  Sykepleierforbundet er for en innstramming av vikarbruk, men er sterkt kritisk til forslaget om unntak, som eventuelt skal reguleres i en ny forskrift.

  I høringssvaret begrunner NSF dette slik:

  • Arbeidsmiljølovens eksisterende unntakssystem ivaretar allerede behovet som forskriften er ment å regulere.
  • Forskriften medfører en vesentlig utvidelse av adgangen til innleie i helse- og sosialsektoren.

  – Ulogisk å ha unntak for helsetjenesten

  – En av grunnene til at NSF er kritisk, er at unntaket fra innstrammingen er ulogisk, sier NSF-lederen og legger til:

  – Hvorfor skal det være unntak akkurat i helsetjenesten, men ikke i byggebransjen? Det er billigere for samfunnet, helseforetakene og kommunene å ha fast ansatte, og det er tryggere for både pasientene og de ansatte.

  Stortingsflertall for forslaget

  – Men det virker sannsynlig at både innstrammingen og unntaket vil bli vedtatt i Stortinget 12. desember?

  – Det er enighet om innstramming på venstresiden, men det ser ut som bare SV og Rødt er mot unntaket. Verken Høyre eller Fremskrittspartiet vil ha innstramming, men de vil ha unntak, sier Lill Sverresdatter Larsen.

  Flest vikarer i kommunene og på intensivavdelingene

  – Hvor rammer vikarbruken mest?

  – Det rammer der sykepleiermangelen er størst. I kommunene og på intensivavdelingene på sykehusene.

  – Hva skal arbeidsgiverne gjøre da, når det er akutt behov for personell?

  – Det har aldri vært noe problem å leie inn vikarer ved akutte behov. Problemet er at det akutte behovet har blitt kronisk, sier Larsen.

  – Innstramming vil forplikte arbeidsgiverne

  NSF-lederen mener at en lovpålagt innstramming av vikarleie vil forplikte arbeidsgiverne:

  – De må skaffe seg oversikt over kompetansebehovet og hvilke tiltak som må til for å rekruttere, beholde og re-rekruttere. Og de må sikre arbeidsvilkår så ansatte klarer å stå i jobben sin uten å bli syk og ufør.

  Et unntak vil virke motsatt, mener hun:

  – Med et unntak akkurat for vår sektor, vil arbeidsgiverne fortsette som før: De vil ha manglende oversikt og svak planlegging. De vil utnytte ansatte i deltidsstillinger og leie inn dyre vikarer.

  – Unntaket for helsetjenesten er kvinnefiendtlig

  – Pandemien har vist at vi som arbeidstakerorganisasjoner i helsetjenestene tar ansvar. Når det oppstår ekstraordinære behov, avtaler vi med arbeidsgiver slik arbeidsmiljøloven åpner opp for.

  – Hva er din anmodning til politikerne Stortinget?

  – Skrot unntaket for helsetjenesten, det er kvinnefiendtlig.

  – Vi kan ikke ha unntak for helsetjenesten når behovet for personell er så kritisk som nå. Det handler også om kvinnesak. Det er typisk at særlig kvinnesektoren rammes av denne type unntak.

  – Er det?

  – Da arbeidsmiljøloven ble vedtatt i 1892, var det unntak for sykepleiere frem til 1939.

  – Sånn har det vært med flere ulike lovverk, de gjelder ikke for sykepleiere eller helsetjenesten. Ferieloven er også et eksempel.

  – At det i 2023 skal være unntak for kvinnedominerte yrker, er ille.

  – Flytt pengene, Kjerkol!

  Larsen har en oppfordring til helseminister Ingvild Kjerkol, som snart skal gi oppdragsdokument til helseforetakene:

  – Ta kontroll på vikarleien, og flytt pengene som er brukt på vikarbyene til faste ansatte. Forskning viser at det er best for ansatte og pasienter.

  Ortopeden fikk flere hundre tusen i ekstralønn …

  – Hvorfor gjør ikke arbeidsgiverne det som er best, tror du? Ansetter faste i stedet for å hyre inn vikarer?

  Larsen svarer med å vise til en historie hun nylig har blitt fortalt:

  Det skulle ansattes en ortoped på en avdeling, der man visste at dette trengtes.

  Han stilte lønnskrav, flere hundre tusen over vanlig nivå. Avdelingslederen fikk beskjed om at «dette må du ta av budsjettet».

  – Løsningen ble at det ble mindre til pleiepersonell for å gi ekstralønn til ortopeden, forteller Larsen.

  … sykepleierne ble hentet fra bemanningsbyrå

  – Vedkommende leder var fortvilet over ikke å kunne ansette faste pleiere, det var det hun trengte. Hun hentet dermed sykepleiere fra bemanningsbyrå, det gikk på en annen budsjettpost.

  – De trengte ortopeden og?

  – Ja, og ortopeden leverte lønnskrav.

  – Hva vil du si til sykepleiere som jobber i vikarbyrå?

  – Det er sykepleiernes marked. Vi anbefaler alle sykepleiere å stille lønnskrav, sier NSF-lederen.

  – Det er et fritt marked

  – Er det greit at sykepleiere jobber i vikarbyrå?

  – Klart det, det er et fritt marked. Også de i byråene er opptatt av offentlig helsetjeneste. Men de ønsker ikke å la seg utnytte i offentlig sektor. De ønsker høyere lønn, større fleksibilitet og redusert belastning.

  Hun føyer til: 

  – Det er ingen dans på roser i vikarbyrå heller.

  – Hvorfor ikke?

  – Vi i NSF får økte henvendelser fra medlemmer om problemer de erfarer med ulike bemanningsbyråer. Eksempelvis å få utbetalt riktig betaling for arbeid kveld og helg, eller når vakter blir forskjøvet, sier forbundslederen.

  Unio støtter 

  Også Unio, som er NSFs hovedorganisasjon, ønsker flere faste stillinger og er uforstående til regjeringens forslag om mer liberale regler for innleie:

  Fakta
  Unio mener:

  Unio støtter regjeringens forslag om innstramninger i muligheten til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer. For oss er det viktig at det legges til rette for flest mulig faste stillinger i arbeidslivet gjennom en økning av grunnbemanningen framfor bruk av innleie.

  Det vil føre til et tryggere arbeidsliv, hvor arbeidstakere har mer innflytelse over sin egen arbeidshverdag.

  Derfor stiller vi oss fullstendig uforstående til at regjeringen nå fremmer en egen forskrift med mer liberale regler for innleie til helse- og omsorgstjenesten, samtidig som regjeringen strammer inn regelverket for alle andre områder i arbeidslivet.

  Les hele uttalelsen her.

  2 Kommentarer

  Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

  Inger Marie Solberg

  Operasjonssykepleier
  1 år 4 måneder siden

  Hvorfor ikke bidra til oppløsning av lite fleksible pensjonssystemer. En sykepleier med 40 års klinisk arbeid burde være en ressurs. Det er tungt å jobbe 3 delt turnus etter fylte 65. Mange kan tenke seg å jobbe litt på pensjonist lønn. Forstår ikke at dette ikke er samfunnsøkonomisk.

  Frank Ryghaug

  Rådgiver
  1 år 3 måneder siden

  Nok en gang gjentas en fortelling om at det er bedre betalt å være innleid vikar.

  I strid med kunnskapen og dokumentasjonen som finnes.

  Deretter brukes påstanden av bemanningsselskapene til å gjøre seg attraktiv og rekruttere.

  Bloggeren i artikkelen har ikke akkurat redusert forhandlingsposisjonen sin overfor sin arbeidsgiver i neste lønnssamtale.

  Hun representerer forøvrig heller ikke hovedvekten av ansatte i vikarbyrå. Mennesker uten norsk personnummer og multikulturelle.

  Norsk Sykepleierforbund går rett i fella, og i steden for å påpeke at det foregår sosial dumping av innleiere (kommune og stat) i stort omfang gjentas budskapet om å kreve bedre vilkår for de store gruppene sykepleiere.

  Basert på en usann fortelling om at faste ansatte har dårligere vilkår.

  I realiteten er det innleide vikarer som må tåle underbetaling i regi av de som bruker vikarene - kommune og stat.

  NSFs politiske budskap bidrar også til denne regien.

  De ulovlige besparelsen kommune og stat oppnår gjennom lovstridig forskjellsbehandling gjør det stadig mer fristende å øke bruken av innleie.

  Det blir billigere og - ikke dyrere slik NSF notorisk legger til grunn.

  Ingen kan utelukke at oppgjørene ville vært enda bedre om NSF hadde vært skrudd på, og imøtegått denne moderne formen for sosial degradering og forskjellsbehandlingen - som i stor grad rammer utenlandske og multikulturelle sykepleiere.

  I steden velger NSF nok en gang å fornekte tilstanden offentlig og skyter seg i foten.

  Og er med å ødelegge for sykepleiernes forhandlingsposisjon og vilkår i fremtiden.

  Ved å lukke øynene for at stat og kommune har funnet en langt billigere måte.

  Og ved å fortsette å bidra til økte forskjeller gjennom å legge lokk på sosial dumping, fravær av arbeidsgiverkostnader (som er store i omfattende offentlige beredskapsbedrifter) og fraværet av offentlig pensjon.

  Det er kanskje lettere å få oppmerksomheten til de store gruppene før valg ved å nok en gang fremme den samme virkelighetsfjerne politikken, basert på uriktige premisser.

  Med det er selvdestruktivt.
  Både med tanke på vilkårene for faste ansatte i helseforetak og kommune- og innleide løsarbeidere med langt dårlige vilkår.

  Både med tanke på nåtiden og fremtiden.

  Som kanskje inneholder begge grupper - eller bare en av dem.

  Når Norsk Sykepleierforbund viker fra å diskutere håndtering av innleie - men ensidig flytter diskusjonen til et bakenforliggende tema - «for eller mot innleie» forspilles ironisk nok muligheten til å nå NSFs egne politiske mål.

  Innleien øker, den sosiale dumpingen øker.

  Ledige stillinger

  Alle ledige stillinger
  Kjøp annonse
  Annonse
  Annonse