fbpx Drammen leier aldri inn vikarer fra byråer Hopp til hovedinnhold

Drammen leier aldri inn vikarer fra byråer

Heidi Hobbelstad jobber i hjemmetjenesten i Drammen kommune

Norske kommuner har brukt over en milliard til inneleie av vikarer i 2017. I Drammen kommune derimot brukte de 0 kroner. Hvordan får de det til?

– Stemmer det at dere ikke har brukt penger på å leie inn vikarer i 2017?

– Ja, det tror jeg nok kan stemme, sier NSFs hovedtillitsvalgt i Drammen kommune, Kristine Katrud Ask.

(Du kan sjekke din kommunes vikarutgifter i tabellen nederst i saken)

Oppi lia

Høyt over Drammen ligger bydel Konnerud som stort sett består av boligområder. Heidi Hobbelstad har jobbet i hjemmetjenesten på Konnerud siden 2002. Hun kan ikke huske sist de måtte bruke vikarbyrå.

– Hvordan får dere det til?

– Vi overbooker med sykepleiere på vakt. Det vil si at vi totalt sett har ansatt flere sykepleiere enn hva som er minimumsbemanning. Da tåler vi sykdom og klarer oss stort sett gjennom en sommer, sier avdelingsleder Linda Spillum Grøttland.

Les også:Norske kommuner brukte over 1 milliard på vikarer i fjor

Linda Spillum Grøttland er avdelingsleder ved hjemmetjenesten på Konnerud i Drammen

Ressurssenter

Hjemmesykepleien er en del av Konnerud helse- og omsorgsdistrikt. Det er lokalisert på Konnerud bo- og servicesenter med tilknyttede omsorgsboliger, og det er hjemmesykepleien som bemanner omsorgsboligene.

– I tillegg til at vi planlegger for at det skal være flere på jobb enn strengt nødvendig, har vi et ressurssenter med sju årsverk med sykepleiere og helsefagarbeidere. De som er ansatt her, kan ta vakter ved sykehjemmet, i hjemmetjenesten eller ved omsorgsboligene når det trengs, sier Heidi Hobbelstad.

– Det er viktig å understreke at de bare tar vakter på vår virksomhet på Konnerud. De tar ikke vakter andre steder i kommunen, legger Grøttland til.

– Så alt er bare fryd og gammen?

– Nei, sier begge to.

– Vi har våre utfordringer. Helgene er alltid sårbare. Vi er nødt til å bruke sykepleierstudenter i deltidsstillinger og faste tilkallingsvikarer for å få det til å gå opp, sier Grøttland.

– Sommeren er også sårbar, selv om det i år gikk nokså bra.

– I tillegg kan det være perioder hvor vi har mange svært syke og krevende pasienter. Men sånn er det jo i vårt yrke, sier Hobbelstad.

Støtter hverandre

I hele Drammen kommune er det innført samarbeidsturnus.

– Det er de fleste fornøyde med, sier Grøttland.

– Hva er det?

– Vi setter opp turnuser for seks uker, og tolv uker om sommeren. Først får alle mulighet til å velge det som passer dem. I neste steg skal turnusen justeres, og sykepleierne kan se hva som er ledig av vakter og setter seg opp på det som passer best. Til slutt har vi et møte før turnusen er endelig, sier Grøttland.

– Men det hender jo at det skjer ting som vi ikke klarer å planlegge for. Da prøver vi å hjelpe hverandre på tvers av avdelingene. Dersom sykehjemmet er godt dekket, får vi «låne» en sykepleier av dem og motsatt, sier Hobbelstad.

Les også:Hammerfest doblet vikarbudsjettet på ett år

Heidi Hobbelstad jobber i hjemmetjenesten på Konnerud i Drammen

Ikke forbudt med vikarer

Et lite steinkast fra Sykehuset i Drammen har Lisbeth Bakken sitt kontor. Hun er leder for «Skap gode dager», som er en utviklingsenhet med ansvar for fag- og kompetanseutvikling i Drammens kommunehelsetjeneste.

– Er det forbudt å leie inn vikarer fra byrå i Drammen?

– Nei. Det er verken forbudt eller politisk bestemt. Vi har i grunnen aldri hatt noen kultur for å leie inn vikarer til helsetjenesten, sier Bakken.

Hun forteller at de også har ansatt «bemanningskonsulenter» i alle virksomheter med turnus i Drammen.

– Hver virksomhet har en ansatt som kun jobber med turnusoversikt, planlegging og innleie. Dette mener vi er en stor lederstøtte og er med på å bidra til at bemanningsplaner er godt dekket og kvalitetssikret, sier Bakken.

God tilgang på sykepleiere

Mange kommuner sliter med å rekruttere sykepleiere og må friste med høy lønn eller andre goder for i det hele tatt få søkere til ledige stillinger.

– Sliter dere med rekruttering?

– Noen steder står folk i kø for å få jobb, mens andre steder sliter litt mer. Likevel vil jeg si at vi er heldige, og så vidt jeg vet klarer de fleste å dekke opp ledige stillinger, sier Bakken.

Hovedtillitsvalgt Kristine Katrud Ask er enig.

– Drammen er en universitetsby med sykepleierutdanning, så det er ikke helt umulig at det gjør rekrutteringen lettere for oss. I tillegg er Drammen en stor by med mange muligheter, det er mange som vil bo og jobbe her. Når det er sagt, så «konkurrerer» vi jo om sykepleierne med sykehus og nærliggende kommuner, så det er ikke bare lett.

Lite deltid

Ingen som ikke selv ønsker det, jobber oftere enn hver tredje helg i Drammen kommune.

– Vi skal snart ta ny runde med heltidsprosjektet, sier Bakken.

– Tror du hver-tredje-helg-prinsippet blir utfordret da?

– Det vil jeg ikke mene noe om før vi starter arbeidet. Men jeg ser jo at mange øker stillinger mot oftere helgejobbing. Jeg var i Danmark nylig, og der går de nå tilbake til jobbing annenhver helg. Jeg tenker det er mye vi kan gjøre før vi øker helgebelastningen, sier Bakken.

– Er det mye deltid blant sykepleierne i Drammen?

– Vi har ligget ganske bra an. Jeg tror de fleste som ønsker det, har over 80 prosent stilling, sier Ask.

Kristine Katrud Ask og Lisbeth Bakken

Mye penger?

– Hva tenker dere om at norske kommuner har brukt over 1 milliard på å leie inn vikarer fra byråer?

– Første tanken er at det er mye penger, men det kommer litt an på hvilken kontekst man ser det i. I forhold til hele helsebudsjettet er en milliard småpenger. Det kunne kanskje være interessant å regne det om i antall timer eller vakter som leies inn.

– Da kunne man stilt rådmenn konkrete spørsmål om hva som er årsaken til at kommunen bruker så mye penger på vikarer. Skyldes det dårlig planlegging, er det organiseringen som er problemet, eller klarer de ikke å rekruttere nok sykepleiere, sier Ask.

Hva kan andre lære?

– Hva kan andre kommuner lære av Drammen når det gjelder å få ned vikarbruken?

– Først bør man vel lage en strategi for hvordan kommunen kan rekruttere og beholde sykepleiere. Å tilby heltidsstillinger er viktig, og til slutt: sørge for at organiseringen av sykepleiertjenesten er godt planlagt, råder Bakken.

– Hver kommune må identifisere hvor problemet ligger og begynne arbeidet der, sier Ask og legger til:

– Jeg tror mange små kommuner må bli flinkere til å tilby sykepleierstillinger der sykepleierne får gjort sykepleieoppgaver og få bukt med kulturen om at alle skal gjøre alt. Å styrke rollen og ansvaret sykepleierne har på en arbeidsplass, slik at de får brukt kunnskapen sin, kan være en viktig faktor for både å rekruttere og beholde sykepleiere.

Bakken er enig.

– Kommunehelsetjenesten er en spennende arbeidsplass. Vi har pasienter med all verdens sykedommer og diagnoser. Om sykepleierne får dyrke sin rolle, så er det å jobbe i kommunehelsetjenesten veldig faglig interessant.

– Ja, jeg er litt lei av at når det skrives om kommunehelsetjenesten, er det stort sett i en negativ kontekst, sier Ask.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse