fbpx Ap ønsker flere heltidsstillinger og færre vikarer Hopp til hovedinnhold

Ap ønsker flere heltidsstillinger og færre vikarer

Vikar, skilt. Dagpass. Uniform.

Ap vurderer et midlertidig forbud mot bemanningsbyråer i helse- og omsorgssektoren. Men hva vil partiet ha i stedet? 

Fra før har Arbeiderpartiet (Ap) fremmet forslag om midlertidig forbud av bemanningsbyråer i bygg- og anleggsbransjen. I november skrev Aftenposten at partiet også vurderer at forbudet skal gjelde helse- og omsorgssektoren. Arild Grande (Ap) forklarer nærmere for Sykepleien:

– Vi har ikke konkludert på om vi vil foreslå dette innenfor helseområdet. Vi skal lytte før vi tar stilling. Dette er et spørsmål som berører mange, og Arbeiderpartiet vil være opptatt av å bidra til å sikre flere faste, hele stillinger i arbeidslivet, sier han.

Midlertidig forbud

Han presiserer at Ap ikke vil forby hele bemanningsbransjen, men at partiet har fremmet et forslag i Stortinget om å vurdere midlertidig forbud mot innleie i enkelte bransjer eller geografisk avgrensete områder. 

– Vi vurderer midlertidig forbud i de mest berørte bransjene frem til vi har fått på plass et regelverk som sikrer ryddige, trygge og forutsigbare forhold for fremtiden, sier han og legger til at saken hadde sitt utspring i situasjonen innen bygg og anlegg rundt Oslofjorden.

Stortinget begynner behandling av saken like etter jul. Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget vil invitere til høring, og saken skal vedtas i løpet av februar.

Flere heltidsstillinger

– Hvis helsevikarer skal forbys, hvordan skal sykehus og kommuner da gå frem for å hente inn personale for å dekke alle hullene de ikke klarer å fylle selv?

– Arbeiderpartiet ønsker et regelverk som sikrer flere hele, faste stillinger som hovedregel, men at man også har nødvendig fleksibilitet til å ta unna ekstra krevende situasjoner.

– Det høres ut som at dere vil gi mer penger til både kommuner og sykehus, så de kan ansette flere?

– Vi har i vårt alternative statsbudsjett foreslått en kraftig økning både til sykehusene og kommunene. I tillegg fremmer vi forslag om cirka 40 millioner kroner til et nytt statlig prosjekt med tiltak for heltid og mot ufrivillig deltid.

Fakta
Tall fra bemanningsbransjen
  • Totalt utfører ansatte i bemanningsbransjen cirka 25 000 årsverk – drøyt 1 prosent av alle årsverk i Norge, viser tall fra NHO Service.
  • Bygg og anlegg er bransjen som bruker bemanningsbyråer mest (32 prosent av de fakturerte timene i 2016).
  • Til sammenligning kommer helsesektoren på delt femteplass (6 prosent) sammen med økonomi/regnskap og oppvekst og utdanning.
  • 78 prosent er fornøyde med å arbeide i bemanningsbransjen viser en undersøkelse utført av bransjen selv.
  • 40 prosent som får jobb gjennom bransjen, kommer fra arbeidsledighet. 20 prosent er studenter.

– Uklokt å forby bemanningsbransjen

Stortingsrepresentant Margret Hagerup (H) skrev nylig i Klassekampen:

 «Det er et uklokt og lite gjennomtenkt forslag å forby bemanningsbransjen. Det er ikke bemanningsbransjen som er verstingen. Det er aktører innen denne bransjen, og andre, som ikke forholder seg til regelverket».

– Arbeiderpartiet har ikke tatt til orde for å forby bemanningsbransjen som sådan. Men det bør gjøres mer for å sikre et arbeidsliv med hele, faste stillinger som hovedregel. Det får vi ikke dersom bruken av bemanningsbyråer tar fullstendig over. Vi ønsker å sikre at arbeidsmiljøloven i større grad blir en lov som verner arbeidstakerne og som motvirker midlertidighet og løsarbeid, sier Grande.

– Skattebetalerne må betale

Maalfrid Brath, leder i ManpowerGroup, sier i Dagsavisen at «Uten vår bransje vil 100 000 mennesker stå uten jobb i morgen. Staten må overta vår jobb. Nav må ansette våre fagfolk for å hjelpe de ledige. Skattebetalerne, og ikke arbeidsgiverne, må betale regningen».

– Hva er det som er så fristende med det?

– Vi ønsker at behov for ekstra personell først og fremst skal føre til at flere blir fast ansatt, samt får større trygghet og økt forutsigbarhet. En løsning kan være å stille større krav til den som leier inn, om å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår.

– Men er ikke disse kravene for store allerede – vi ser jo at kommunene ikke har klart å avdekke nettolønnssystemet til Orange Helse, for eksempel?

– Jeg tror det bør være mulig å gi kommunene, sykehusene og de tillitsvalgte bedre verktøy for å kunne se på lønns- og arbeidsvilkår i bemanningsselskapene. Dette er blant de tingene vi vurderer og som vi ønsker innspill på.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse