fbpx Etterforskes for journalsnoking – 145 pasienter varslet Hopp til hovedinnhold

Etterforskes for journalsnoking – 145 pasienter varslet

En helsesekretær som tidligere var ansatt ved Sykehuset Innlandet er mistenkt for omfattende journalsnoking og er under politietterforskning.

Innlandet politidistrikt har startet etterforskning mot en tidligere ansatt ved Sykehuset Innlandet, etter mistanke om brudd på helsepersonellovens paragraf 21 a. Kvinnen er også siktet for tjenestefeil.

Anmeldt av privatperson

145 pasienter er varslet av helseforetaket fordi politiet må ha samtykke fra personene til utlevering av journalloggene i forbindelse med politietterforskningen.

Det startet med at en person anmeldte den tidligere ansatte for urettmessige oppslag i vedkommendes journaldokumenter. 

Fylkeslegen i Innlandet, Harald Vallgårda, bekrefter på telefon at den siktede er helsesekretær.

Autorisasjonen til kvinnen blir vurdert i løpet av en til to uker.

​Etter anmeldelsen har sykehuset gjennomgått alle journaloppslag den tidligere ansatte har gjennomført.

De fant at det kan ha blitt gjort flere journaloppslag som ikke var relevante for vedkommendes arbeidsoppgaver, skriver Sykehuset Innlandet i en pressemelding

Svært alvorlig

– Vi ser svært alvorlig på saken, og håper etterforskningen vil gi svar på om det har forekommet uregelmessigheter, og i hvilket omfang, sier administrerende direktør i Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard. 

Hun sier det er viktig at pasienter kjenner trygghet for at deres pasientopplysninger ikke blir kjent for andre enn behandlende helsepersonell.

– Vi håper derfor at de som mottar brev om saken samtykker til at politiet kan få oversendt innsynslogg, slik at eventuelle straffbare forhold kan avdekkes og følges opp rettslig, sier hun.

Til NRK sier den siktede kvinnens advokat, Andre Lillehovde van der Eynden, at hun ikke erkjenner straffskyld. 

Hun har forklart at hun har hatt behov for å gjøre de søkene som er gjort. Hun vil bidra videre i saken, forteller advokaten.

Sjekket venner og kjente

Politiadvokaten Henning Klauseie sier til NRK at sykehusets undersøkelser viser at den siktede har sett i journalen til pasienter som ikke var innlagt i den tiden hun jobber der, eller vært innlagt på det aktuelle sykehuset tidligere.

Han sier, at etter hva politiet kjenner til så langt, er det personer den siktede kjenner hun har sett på journalene til.

Fengsel eller bøter

Statens helsetilsyn behandler hvert år en håndfull saker om helsepersonell som har lest i journaler til pasienter de ikke har ansvar for.

I den siste saken, Sykepleien skrev om i 2021, dømte Salten tingrett en sykepleieren til en bot på 18 000 kroner, subsidiært 36 dagers fengsel og hun måtte betale saksomkostninger på 3000 kroner.

Fakta
Forbud mot oppslag i pasientjournaler uten grunn

Ifølge helsepersonelloven § 21 a er det forbudt for helsepersonell å gjøre oppslag i pasientjournaler uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, administrasjon til slik hjelp eller har særskilt hjemmel i lov eller forskrift.

Det er etablert en rekke tiltak for å hindre journalsnoking, blant annet ved at alle oppslag loggføres med hvem som gjør oppslaget og når. Alle pasienter har til enhver tid full innsynsrett i egen pasientjournal og tilhørende innsynslogg. 

Strafferammen for brudd på Helsepersonelloven er fengsel i tre måneder.

Tjenestefeil kan gi fengsel i inntil to år.

Kilde: Sykehuset Innlandet/NRK

0 Kommentarer

Annonse
Annonse