fbpx Sykepleier straffedømt for å ha kikket i pasientjournal Hopp til hovedinnhold

Sykepleier straffedømt for å ha kikket i pasientjournal

Kvinne bruker pc
DØMT: En sykepleier i nordlandsdistriktet Salten er dømt til å betale bot og saksomkostninger etter å ha lest i en pasientjournal som tingretten mente hun ikke hadde rettmessig tilgang til. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Ifølge dommen skal sykepleieren ha forsvart seg med at «dette er noe jeg må gjøre når de andre ikke gjør jobben sin».

En sykepleier er i Salten tingrett dømt for brudd på helsepersonelloven etter å ha «tilegnet seg opplysninger fra pasientjournalen til [pasientens navn] uten at dette var begrunnet i helsehjelp til pasienten – og uten vedkommendes samtykke.» Det melder Avisa Nordland [krever betaling].

Sykepleieren skal aldri ha nektet for at hun logget seg inn i journalen. Hun mente derimot at dette var faglig begrunnet og erklærte seg ikke skyldig.

Mente pasient ble forbigått

Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært sykepleierens langvarige frustrasjon med det hun så på som nedprioritering av hjemmeboende pasienter under hennes ansvarsområde i kommunen der hun jobber.

Hun skal både ha sendt bekymringsmelding til rådmannen og bedt Fylkesmannen i Nordland om bistand.

Blant annet hadde sykepleieren i lengre tid hadde forsøkt å skaffe sykehjemsplass for en hjelpetrengende, hjemmeboende pasient med demens som hun hadde ansvaret for. Tiltalte mente pasienten ble forbigått i tildelingen av plasser, noe hun oppfattet som faglig uforsvarlig.

Brukte «blålysfunksjon»

Sykepleieren fikk vite navnet på en annen pasient som hadde fått tildelt plass. Hun skal deretter ha brukt en «blålysfunksjon» og «logget inn på (pasientens navns) journal for å få vite hvilken funksjonsvurdering som ble lagt til grunn for tildeling», skriver Avisa Nordland.

Hun mente dette var nødvendig for å kunne diskutere prioriteringer med ledelsen.

«Dette er ikke snoking, dette er noe jeg må gjøre når de andre ikke gjør jobben sin», skal sykepleieren ha uttalt overfor virksomhetslederen i kommunen.

I sin dom ilegger Salten tingrett sykepleieren en bot på 18 000 kroner, subsidiært 36 dagers fengsel. Hun må også betale saksomkostninger på 3000 kroner.

Helsepersonell som snoker

Statens helsetilsyn behandler hvert år en håndfull saker om helsepersonell som har lest i journaler til pasienter de ikke har ansvar for.

I 2018 behandlet Helsetilsynet totalt 15 saker som omhandlet brudd på helsepersonelloven paragraf 21 a, altså forbudet mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger. Sju av sakene var mot sykepleiere.

Det endte med 12 advarsler for brudd på helsepersonelloven. Seks av advarslene ble gitt til sykepleiere.

«Ulovlig» dansk sykehjems­dokumentar vekker reaksjoner: – Aldri sett noe liknende

Bildet viser fasaden på Kongsgården plejehjem i Aarhus i Danmark
KONGSGÅRDEN PLEJEHJEM I AARHUS: Det ene av sykehjemmene i Danmark hvor dansk TV 2 ved hjelp av skjulte opptak har avdekket det som blir karakterisert som umenneskelig behandling av beboerne. Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix / NTB Scanpix

Den danske TV 2-dokumentaren som først ble stanset i rettsvesenet, blir nå vist. Den avslører grov pleiesvikt på to danske sykehjem.

Dokumentaren er laget ved hjelp av skjulte kameraopptak ved to sykehjem i henholdsvis Aarhus og Randers. Kommunen har politianmeldt fire personer i dansk TV 2 for opptakene, og fikk rettens medhold i at dokumentaren ikke kunne sendes.

Etter at kommunen nå har snudd, kan dokumentaren likevel vises. Den vekker sterke reaksjoner etter at det blant annet blir avslørt hvordan en eldre kvinne med demens behandles.

Et døgn uten bleieskift

Kvinnen må gå opptil 24 timer uten å få skiftet bleie, til tross for at hun har blærekatarr, og at de ansatte påpeker at hun har gjort fra seg.

Det avsløres også hvordan hun blir hengt opp i en flytteheis i flere minutter, mens hun klager over smertene det påfører henne.

Det er fullstendig umenneskelig å behandle henne på den måten.

Lars Bjerrum, professor ved Københavns universitet

– Det er fullstendig umenneskelig å behandle henne på den måten, sier professor Lars Bjerrum, som forsker på infeksjonssykdommer, antibiotika og hygiene ved Københavns universitet, etter å ha sett klippene.

– Det gir igjen en økt risiko for at infeksjonen kan utvikle seg. Så både menneskelig og medisinsk er det fullstendig uhensiktsmessig.

Under etterforskning

Dansk politi etterforsker fortsatt de fire ansatte i dansk TV 2, til tross for at kommunen har forsøkt å trekke anmeldelsen.

Kommunen har også gjort utskiftninger ved sykehjemmet, og det er blitt gjennomført tilsyn.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.