fbpx Sykepleier straffedømt for å ha kikket i pasientjournal Hopp til hovedinnhold

Sykepleier straffedømt for å ha kikket i pasientjournal

Kvinne bruker pc

Ifølge dommen skal sykepleieren ha forsvart seg med at «dette er noe jeg må gjøre når de andre ikke gjør jobben sin».

En sykepleier er i Salten tingrett dømt for brudd på helsepersonelloven etter å ha «tilegnet seg opplysninger fra pasientjournalen til [pasientens navn] uten at dette var begrunnet i helsehjelp til pasienten – og uten vedkommendes samtykke.» Det melder Avisa Nordland [krever betaling].

Sykepleieren skal aldri ha nektet for at hun logget seg inn i journalen. Hun mente derimot at dette var faglig begrunnet og erklærte seg ikke skyldig.

Mente pasient ble forbigått

Bakgrunnen for hendelsen skal ha vært sykepleierens langvarige frustrasjon med det hun så på som nedprioritering av hjemmeboende pasienter under hennes ansvarsområde i kommunen der hun jobber.

Hun skal både ha sendt bekymringsmelding til rådmannen og bedt Fylkesmannen i Nordland om bistand.

Blant annet hadde sykepleieren i lengre tid hadde forsøkt å skaffe sykehjemsplass for en hjelpetrengende, hjemmeboende pasient med demens som hun hadde ansvaret for. Tiltalte mente pasienten ble forbigått i tildelingen av plasser, noe hun oppfattet som faglig uforsvarlig.

Brukte «blålysfunksjon»

Sykepleieren fikk vite navnet på en annen pasient som hadde fått tildelt plass. Hun skal deretter ha brukt en «blålysfunksjon» og «logget inn på (pasientens navns) journal for å få vite hvilken funksjonsvurdering som ble lagt til grunn for tildeling», skriver Avisa Nordland.

Hun mente dette var nødvendig for å kunne diskutere prioriteringer med ledelsen.

«Dette er ikke snoking, dette er noe jeg må gjøre når de andre ikke gjør jobben sin», skal sykepleieren ha uttalt overfor virksomhetslederen i kommunen.

I sin dom ilegger Salten tingrett sykepleieren en bot på 18 000 kroner, subsidiært 36 dagers fengsel. Hun må også betale saksomkostninger på 3000 kroner.

Helsepersonell som snoker

Statens helsetilsyn behandler hvert år en håndfull saker om helsepersonell som har lest i journaler til pasienter de ikke har ansvar for.

I 2018 behandlet Helsetilsynet totalt 15 saker som omhandlet brudd på helsepersonelloven paragraf 21 a, altså forbudet mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger. Sju av sakene var mot sykepleiere.

Det endte med 12 advarsler for brudd på helsepersonelloven. Seks av advarslene ble gitt til sykepleiere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse