fbpx Helsepersonell snoker i journaler Hopp til hovedinnhold

Helsepersonell snoker i journaler

Fingre som taster på et tastatur

Statens helsetilsyn får hvert år flere saker som handler om helsepersonell som leser i journaler til pasienter de ikke har ansvar for. Det er forbudt.

Selv om helsepersonell er pårørende og har fått samtykke av pasienten til å lese journalen, må helsepersonell be om innsyn av pasientansvarlig lege. 

Forbudet er beskrevet i helsepersonellovens paragraf 21 a. Forbudet mot «snoking» i journaler har samme formål som den alminnelige regelen om taushetsplikt. Integriteten og personvernet til pasientene skal ivaretas for å sikre at befolkningen har tillit til både helsepersonell og helsetjenesten.

Les også:Lei av snokete kolleger

Alvorlig

Helsetilsynet skriver i sin årsrapport at det er viktig at pasienter ikke lar være å oppsøke helsetjenesten i frykt for at uvedkommende får tilgang til private opplysninger.

Helsetilsynet sier det vanligste er at det er arbeidsgiver som melder ifra, men Helsetilsynet får også meldinger fra pasienter. 

– Vi ser alvorlig på saker der helsearbeidere uten rett har tilegnet seg journalopplysninger. Det vanlige i slike saker er at helsearbeideren får en advarsel, skriver Helsetilsynet.

Les også:Kan miste autorisasjonen etter snoking

Riktig tjenestevei

Helsetilsynet har hatt flere saker der helsearbeidere har gjort oppslag i journalene til venner, naboer, familiemedlemmer og kollegaer.

– Vi har også hatt saker der helsearbeidere som er pårørende til en pasient, sier de har fått samtykke fra pasienten til å gå inn i journalen. Selv om pasienten gir samtykke, må helsearbeideren – som andre pårørende – vende seg til pasientansvarlig lege og be om innsyn i journalen, påpeker Helsetilsynet. 

Helsearbeidere hevder noen ganger at de ikke visste at det de gjorde, var ulovlig.

Det bryr ikke Helsetilsynet seg om.

– Helsearbeidere har plikt til å gjøre seg kjent med og holde seg oppdaterte om det regelverket som gjelder, skriver de.

Journalsnoking i tall

Helsetilsynet sier til Sykepleien at de i 2016 ga ni advarsler etter journalsnoking, hvorav to var til sykepleiere. I en sak konkluderte Helsetilsynet med at det ikke var lovbrudd. Det gjaldt en sykepleier.

I 2017 ga Helsetilsynet 11 advarsler, hvorav fem gjaldt sykepleiere. To var lovbrudd, uten at det førte til noen reaksjon fra Helsetilsynets side. Den ene saken gjaldt en sykepleier.

I to saker konkluderte Helsetilsynet med at «snokingen» ikke var lovbrudd. Den ene saken involverte en sykepleier, 

Les også:Mange snoker i journalene

Virksomhetenes ansvar

Helsetilsynet påpeker at også arbeidsgiver har et ansvar og må organisere driften på en slik måte at uvedkommende ikke uten videre får tilgang til pasientopplysninger.

– Ledelsen må følge med på om ansatte leser journaler til pasienter de ikke gir helsehjelp til, for eksempel ved å kontrollere loggen som viser hvem som har gjort oppslag i pasientjournaler.

Helsetilsynets erfaring er at arbeidsgivere tar slike regelbrudd alvorlig.

«I mange saker ser vi at arbeidsgivaren melder forholdet til politiet, og/eller at helsearbeidaren blir sagd opp frå stillinga si. I andre saker reagerer arbeidsgivaren med å gi helsearbeidaren ei skriftleg åtvaring », står det i rapporten.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse