Ga 12 advarsler for journalsnoking i fjor

Journal.
ULOVLIGE INNSYN: Ifølge avdelingsdirektør Anne Myhr mottar Statens helsetilsyn flere saker om urettmessig innsyn i pasientjournaler hvert år.

Seks sykepleiere fikk advarsel for urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger i fjor.

Sykepleien omtalte mandag en sak hvor en sykepleiersjef har fått advarsel fra Statens helsetilsyn for å ha gått inn i en underordnets pasientjournal uten grunn.

Denne saken er fra 2019. Sykepleieren har ifølge Helsetilsynet ikke klaget reaksjonen videre. 

– Det er en del saker som går på urettmessig innsyn, sier Anne Myhr, avdelingsdirektør i Statens helsetilsyn.

– Men det er jo bare et fåtall av sakene som kommer til oss. Vi får oversendt de mest alvorlige sakene. De fleste behandles hos Fylkesmennene.

Behandlet 15 saker, 12 fikk reaksjon

Statens helsetilsyn behandlet i fjor totalt 15 saker som omhandlet som omhandlet brudd på helsepersonelloven paragraf 21 a, altså forbudet mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger. 7 av sakene var mot sykepleiere.

Det endte med 12 advarsler for brudd på helsepersonellovens paragraf 21 a.

Seks av advarslene ble gitt til sykepleiere.

I to saker påpekte Statens helsetilsyn lovbrudd, men ga ingen reaksjon. En av disse sakene var mot en sykepleier.

En sak ble avsluttet uten realitetsvurdering, opplyser Helsetilsynet.

I 2017 ga Helsetilsynet 11 advarsler, hvorav fem gjaldt sykepleiere. I 2016 ga Statens helsetilsyn ni advarsler etter journalsnoking, hvorav to var til sykepleiere. 

Nysgjerrighet

– Er det noen kjennetegn i sakene dere får?

– Hovedsakelig dreier det seg enten om at det er loggført urettmessige innsyn i pasientjournal, eller at pasienter eller andre får høre igjen informasjon som er gitt i fortrolighet til helsepersonell, sier hun.

– Det kan være for eksempel på legekontoret eller på butikken på mindre steder, sier Myhr.

Hun sier at de har hatt saker hvor informasjonen er hentet ut målrettet, for eksempel i skilsmisse- eller barnefordelingssaker.

– Vi har også behandlet saker hvor innsyn er gjort av ren nysgjerrighet, sier hun.

Myhr mener det er viktig at den enkelte er seg dette bevisst.

– Virksomhetene må også gjøre en jobb med bevisstgjøring og legge til rette både fysisk og faglig for at urettmessige innsyn ikke skal skje, sier hun.

– Folk har blitt oppsagt

– Vi som tilsynsmyndighet ser strengt på saker hvor helsepersonell har gjort urettmessige innsyn i pasientjournaler, sier Anne Myhr.

Det ser de også at arbeidsgivere gjør:

– Vi vet at folk har blitt oppsagt etter å ha gått inn i journaler de ikke har hatt grunn til å gå inn i. Dette går på tilliten mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og mellom helsepersonell og pasienter, så det er grunn til å se alvorlig på slike brudd, mener hun.

Sykepleiersjef fikk advarsel for journalsnoking

Fingre som taster på et tastatur
VAR PASIENTENS LEDER: Pasienten oppdaget at det var gjort urettmessige innsyn i pasientjournalen. Lederens bruker-ID var benyttet i innsynene. 

Statens helsetilsyn mener sykepleierlederen gikk inn i pasientjournalen til en underordnet uten grunn.

Ifølge Helsetilsynets omtale av saken skjedde det slik: En sykepleier i spesialisthelsetjenesten gikk inn i pasientjournalen til en pasient flere ganger over noen måneder, uten å ha behandlingsansvar for pasienten.

Sykepleieren arbeidet som avdelingsleder og var pasientens leder.

Forklarte at noen andre måtte ha misbrukt innlogging

Sykepleieren har forklart at innloggingsinformasjon ble oppbevart i en ulåst skuff, og at noen må ha misbrukt tilgang og passord.

Statens helsetilsyn kom til at det var mest sannsynlig at sykepleieren selv hadde gjort oppslagene, og at sykepleierens handlinger var brudd på helsepersonellovens bestemmelse i paragraf 21 a om forbud mot urettmessig tilegnelse av taushetsbelagte opplysninger (se faktaboks).

Statens helsetilsyn har derfor gitt sykepleieren en advarsel.