fbpx Hadde 40 prosent ubekvemstillegg, får tilbud om 30 prosent Hopp til hovedinnhold

Hadde 40 prosent ubekvemstillegg, får tilbud om 30 prosent

Bård Eirik Ruud, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo
TØFFE OG TYDELIGE: – Våre medlemmer er tøffe og helt tydelige. De vil ha tilbake en særavtale om et tillegg på 40 prosent, sier fylkesleder Bård Eirik Ruud. Foto: Marit Fonn

– Medlemmene våre i Frelsesarmeen er opprørte. De vil beholde nivået på tillegget, sier fylkesleder Bård Eirik Ruud. Arbeidsgiver vil gi tillegg på 30 prosent, mot å øke grunnlønnen.

– Når det er behov for å rekruttere og beholde sykepleiere, er dette ubegripelig, sier Bård Eirik Ruud, fylkesleder for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo.

– Det er konkurranse om sykepleierne i Oslo. Oslo universitetssykehus, for eksempel, har avtale om 40 prosent tillegg på kveld og 45 prosent på natt.

Forhandlingsleder Lars Magnus Sæthre i Frelsesarmeen mener derimot at sykepleierne vil gå opp i lønn, ikke ned, selv om ubekvemstilleggene går fra 40 til 30 prosent.

Les hva Sæthre sier nederst i saken.

40 prosent ble avtalt med NHO 

Særavtalen om et ulempetillegg på 40 prosent, oppsto da Frelsesarmeen skiftet arbeidsgiverorganisasjon fra Virke til NHO i 2016.

En tidligere avtale mellom NSF og Virke om stabiliseringstillegg, ble erstattet med en særavtale ved overgang til NHO.

Partene har rett til å reforhandle eller si opp slike særavtaler. Det har altså Frelsesarmeen nå gjort.

– Medlemmene er opprørte

– Medlemmene våre i Frelsesarmeen, blant annet i Gatehospitalet, er opprørte. De vil beholde nivået på tillegget, sier fylkesleder Ruud.

I historien hører det med at Fagforbundet nylig takket ja til en avtale med Frelsesarmeen om 30 prosent.

– For å få til en avtale som er god nok for medlemmene våre, og som Frelsesarmeen kan leve med, ble vi med på at kveldstillegget går fra førti til tretti prosent, sier Morten Danielsen LO-hovedtillitsvalgt i Frelsesarmeen på Fagforbundets nettside.

– Uten avtale gjelder satsene 

I Frelsesarmeen jobbes det mye natt og kveld, forteller Ruud.

– Hvis ikke det blir noen særavtale i det hele tatt, gjelder satsene i Pleie- og omsorgsoverenskomsten nr. 527. Det vil si 53 kroner i timen i tillegg i helg, og 56 kroner på kveld og natt. Det vil gjelde hvis NSF ikke sier ja til tilbudet om 30 prosent, sier fylkeslederen.

– Våre medlemmer er tøffe og helt tydelige. De vil ha tilbake en særavtale om et tillegg på 40 prosent.

– Kom oppsigelsen av avtalen brått på?

– Det var uventet, ja. Den kom etter midnatt bare noen få timer før lønnsforhandlingene skulle sluttføres. Men bakgrunnen er vel at Frelsesarmeen avtalte 30 prosent med Fagforbundet.

Uenigheten om særavtalen i Frelsesarmeen er et etterheng etter lønnsoppgjøret i 2020. Da kom partene til enighet om selve Pleie- og omsorgsoverenskomsten.

– Omtrent en halvering

Bård Eirik Ruud regner ut hva et typisk medlem kan tape på å miste særavtalen:

  • Grunnlønn på minstelønnsstigen for en sykepleier med ti års ansiennitet er 507 000 kroner.
  • Tredelt turnus, altså 35,5 timers arbeidsuke, er vanlig for NSFs medlemmer. Det gir en timelønn på 274 kroner.
  • Et ulempetillegg på 40 prosent vil da si 109 kroner.

– Altså er satsene i overenskomsten omtrent en halvering av det opprinnelige ubekvemstillegget på 40 prosent, sier fylkeslederen.

Fylkesleder Ruud fortsetter:

– Det er sykepleiermangel. I Oslo er det mange konkurrerende arbeidsplasser. Og det er som sagt andre arbeidsgivere i Oslo som tilbyr 40 prosent og mer i ulempetillegg. Nå er det viktig at arbeidsgiver tar ansvaret for å beholde nødvendig kompetanse.

– Folk regner på dette

Roger Cassidy er hovedtillitsvalgt for alle sykepleierne i Frelsesarmeen, cirka 90 medlemmer hovedsakelig i Oslo-området.

Totalt er det 2000 ansatte i dette området.

(Saken fortsetter under bildet.)

Roger Cassidy, hovedtillitsvalgt for NSF i Frelsesarmeen,
JOBBER DØGNET RUNDT: – Tilleggene betyr mer for sykepleiere enn andre ansatte. Sykepleierne jobber kveld og natt og holder Frelsesarmeen gående døgnet rundt, sier hovedtillitsvalgt Roger Cassidy. Foto: K. Sayed

– Medlemmene våre utgjør 20 prosent av alle sykepleierne i NHO-institusjoner. Jeg er nattsykepleier på Gatehospitalet.

– Så du er ekstra interessert i gode ulempetillegg?

– Jeg er interessert på vegne av medlemmene. Dette treffer den gruppen jeg er nærmest. Folk regner på dette og er skrekkslagne, sier han.

– Dette er uenighet om utregning

– Sykepleierne kan jo regne. Vi vet hva vi har. Arbeidsgiver sier de vil ha et ulempetillegg på 30 prosent og at ingen skal gå ned i lønn, og at vi må ha tillit. Men oppsigelsen av særavtalen medfører 56 kroner på kveld og natt, ikke 30 prosent.

– Dette er uenighet om utregning, ikke mangel på tillit, sier Cassidy.

– Fagforbundet har godtatt denne reduksjonen for deres medlemmer. Men tilleggene betyr mer for sykepleiere enn andre ansatte. Sykepleierne jobber kveld og natt og holder Frelsesarmeen gående døgnet rundt. De har både personellansvar og medisinsk ansvar utenom dagtid, sier hovedtillitsvalgt Roger Cassidy.

Frelsesarmeen: – Handler om sammensetningen av lønnsmassen

Frelsesarmeen har et annet syn på saken enn Sykepleierforbundet.

– Hvorfor kan ikke sykepleierne beholde ubekvemstillegget på 40 prosent?

– Vi skal straks inn i forhandlinger, så det er litt tidlig å konkludere med hva som blir resultatet. Når det er sagt, så handler ikke dette om å gi dårligere betingelser totalt, men om sammensetningen av lønnsmassen, altså grunnlønn og ulempetillegg, for hele Frelsesarmeen i hele landet, sier Lars Magnus Sæthre, forhandlingsleder i Frelsesarmeen.

– Sykepleierne vil gå opp i lønn

– Vi ønsker å gi kveld- og nattillegg på 30 prosent, mot å øke grunnlønnen. Sykepleierne vil ikke gå ned i lønn, de vil tvert imot gå opp. Lønnen vil selvsagt også justeres i henhold til den sentrale overenskomsten 527 for 2021. Den gir også økt lønn for blant annet 16 års ansiennitet, sier forhandlingsleder Lars Magnus Sæthre.

– Vi ønsker å øke grunnlønnen, så det blir lettere å rekruttere. Lønnsmiksen blir bedre for alle de ansatte, sier han.

Vil utvide nattillegget

Sæthre viser også til at nattillegget vil utvides med en time og tre kvarter mer enn i dag.

– Nå er det nattillegg frem til klokken 06:00, vi ønsker å utvide det frem til klokken 07:45. Det betyr mye, understreker Sæthre.

Han legger til:

– Dessuten vil vi sette opp helgetillegget til 56 kroner timen fra 1. januar.

Datoen for de lokale lønnsforhandlingene 2021 mellom NSF og Frelsesarmeen er ennå ikke satt.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.