fbpx Gjenoppretter studietilbud på Nesna: – Forventer at de også vil utdanne sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Gjenoppretter studietilbud på Nesna: – Forventer at de også vil utdanne sykepleiere

Bildet viser to bunadskledte mennesker utenfor høgskolen i Nesna, på bakken er det skrevet "La Nesna leve".

To og et halvt år etter at studiestedet på Nesna ble lagt ned, gjenopplives det av den nye regjeringen.

Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre vil igjen ha studenter til Nesna.

Det er fylkesleder Gjertrud Krokaa i NSF Nordland svært fornøyd med.

Hun øyner håp om at det kan bety at også sykepleierutdanningen vil gjenoppstå, selv om den ikke er nevnt spesifikt.

Heftig debatt

I Hurdalsplattformen, som er grunnlaget for regjeringssamarbeidet mellom Ap og Sp, nevnes grunnskole- og barnehagelærerutdanningen. Men det står også at regjeringen vil utrede hvilke andre studie- og utdanningstilbud som kan lokaliseres til Nesna. 

– Og da bør sykepleie være det første de ser på, sier Krokaa.

– Det er noe jeg forventer.

Hun var sterkt kritisk da Nord universitet i juni 2019 vedtok å legge ned studiested Nesna. Nedleggelsen var heftig debattert i lokalsamfunnet, blant studenter og ansatte, og vakte massiv politisk motstand.

Ett argument for å legge ned studiested Nesna, var ifølge NRK, at det var små fagmiljøer med svært få studenter, 21, som til vanlig var på campus. Studietilbudene var i stor grad basert på samlinger.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fremholdt tirsdag kveld overfor NRK at det i årene fremover skal bygges opp et «helt annet og bedre tilbud på Nesna». 

Fylkesleder i Notrdland

Lurer på grunnlaget

Ifølge Nokut, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, kreves det minst ett akkreditert studium, minimum på bachelornivå, for å kunne etablere en ny høyskole i Norge. 

En akkrediteringssøknad skal vurderes av Nokut, der det skal vises at gitte krav er oppfylt. Det er en prosess som sikrer at studentene og samfunnet kan være trygge på at utdanningene er av god kvalitet.

Normalt sett tar dette minimum ett år.

Gjertrud Krokaa sier dette gir god tid til å vurdere å reetablere sykepleierutdanningen. Hun forventer det er en vurdering man setter i gang med kjapt.

Hun stiller også et stort spørsmålstegn ved grunnlaget for å legge ned sykepleierutdanningen i utgangspunktet.

– I etterkant av nedleggelsen, ble det etablert to deltidsutdanninger i sykepleie på Helgeland, påpeker hun.

– Den ene ligger i Sandnessjøen, og er i regi av private VID vitenskapelige høgskole. Den andre er under Nord universitet.

Hun mener det viser at det var behov for sykepleierutdanningen i Nesna.

– Stort behov

– Men trenger man å reetablere Nesna når det er opprettet to deltidsutdanninger i regionen?

– Ja. Behovet for sykepleierkompetanse i Nordland er stort, fremholder hun.

– Vi bor i et stort geografisk fylke og det er både tidkrevende og kostbart å pendle. For noen innebærer det å opprettholde to husholdninger, og det er vanskelig å kombinere arbeid og familieliv med studier som innebærer så store kostnader og tidsbruk.

Krokaa mener også det er viktig å ha et desentralisert studium i offentlig regi.

– Det er et skrikende behov for sykepleiere, og det er større sjanse for at sykepleiere som utdannes i distriktene, der de bor, også begynner å jobbe der, sier hun.

– Distriktspolitikk handler ikke bare om å sikre folk arbeid, men også helsetjenester, skole og barnehage. Da trenger vi også utdanningssteder.

Fakta
Hurdalsplattformen om Nesna

Dette står i Hurdalsplattformen:

Reetablere ein fullverdig høgare utdanningsinstitusjon på Nesna ved å gjenopprette grunnskule- og barnehagelærarutdanning og greie ut kva for andre studie- og utdanningstilbod som kan lokaliserast til Campus Nesna. Vidare vil regjeringa leggje til rette for at utdanningsinstitusjonen på Nesna kan bli eit senter for desentralisert og distriktsretta utdanning og forsking. Prosessen skal starte vinteren 2022. Undervegs i prosessen må interessene til fagfolka som framleis er ved Nesna, og til studentane som har starta på utdanninga si ved institusjonen før nedleggingsvedtaket, varetakast.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse