fbpx – Ensomhet er den glemte risikofaktoren Hopp til hovedinnhold

– Ensomhet er den glemte risikofaktoren

Ole Andreassen

– Det er et samspill mellom psyken og soma. Hvis du blir deprimert etter å ha hatt hjerte- og karsykdom, går det dårligere med hjertesykdommen. Det er jo pussig! Vi vil se på hvorfor og finne virkningsmekanismene bak, sier Ole Andreassen.

Han er professor og leder av Norsk senter for forskning på mentale lidelser (Norment) ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo. Han leder også den norske delen av Cormorment, en storstilt studie med 1,8 millioner deltakere fra de nordiske landene minus Finland, pluss Skottland og Estland.

Data fra gener, livsstil og MRI skal gi nye svar

– Forskningen blir ofte for fragmentert fordi man ser på én og én ting om gangen, slik at det blir vanskelig å se samspill og sammenhenger, påpeker Andreassen.

Her vil forskerne derimot kombinere data fra biobanker og helseregistre. De skal se på gener, livsstil og MRI-data og følge sykdomsutvikling over flere år på befolkningsnivå. De første resultatene fra Cormorment kommer i 2023.

– Vi vil finne mer ut av samspillet mellom «kropp og sjel» og finne de underliggende mekanismene til hjerte- og karlidelse, psykiske faktorer og livsstil. Det er ikke slik at det er hjertet som bestemmer seg for å leve usunt, det er hjernen og personligheten som styrer livsstilen og atferden, sier Andreassen.

– Men samtidig er det ikke slik at folk med psykiske plager ikke vil leve sunt, men det er ofte vanskelig å gjøre det i praksis. Vi vil forsøke å forstå de kreftene som ligger under en slik livsstil som gjør at de ofte sitter hjemme, isolerer seg og blir ensomme.

Kartlegging av sosialt nettverk

Ensomhet og sosial isolasjon er nemlig en risikofaktor både for somatisk sykdom og for tidlig død hos personer med psykisk lidelse. Andreassen mener at kartlegging av sosialt nettverk og mulig ensomhet ofte er den glemte faktoren i psykisk helsearbeid.

– Ensomhet gir like stor risiko for sykdom og død som røyking, usunt kosthold og lite mosjon. Ensomhet ser også ut til å henge sammen med høyt blodtrykk, overvekt, hjertesykdommer og hjerneslag, sier han.

Det er en «høna eller egget»-problematikk ved at ensomhet både kan være en årsak til og en konsekvens av en psykisk lidelse.

– Ensomhet gir økt risiko for å utvikle en psykisk lidelse eller rusmisbruk. Omvendt er det også slik at både ruslidelser og psykiske lidelser kan føre til ensomhet, sier Andreassen.

Han viser til at Storbritannia i 2018 innførte en ny ministerpost: ensomhetsminister (minister for loneliness). Japan fulgte etter i år.

– Storbritannia og Japan gir dermed ensomhet et stort fokus. Forebygging av ensomhet ser ut til å være nødvendig i dette moderne livet vi lever.

Psykiatrisk hjemmesykepleie

– Hvilke konsekvenser vil funnene deres fra Cormorment kunne få?

– Hvis vi kan kartlegge hvorfor det er vanskelig for psykisk syke å endre livsstil, og hvorfor de trenger mer somatisk helseoppfølging, kan vi gjøre noe med det. Kanskje kan sårbarhetsgener gjøre at du skal ha en medisin som gir mindre bivirkninger, eller kanskje skal visse pasienter ha psykiatrisk hjemmesykepleie. Vi håper at studien på lang sikt vil kunne gi nye måter å forebygge og behandle blandingstilstander med psykisk sykdom og hjerte-kar-lidelser på, sier Ole Andreassen.

Og så legger han til:

– Det er kjempeviktig at sykepleiere har et blikk for hjerte-kar-risiko ved psykisk lidelse og en helhetlig tenkning rundt psyken og soma. De som møter pasienten i det daglige, bør følge opp helt basale faktorer, slik som vekt og blodtrykk. Man kan ikke håpe på at noen andre sjekker blodtrykket til denne pasienten. Sykepleiere har et eget ansvar der.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse