fbpx Forhandlinger: Vil sikre at sykepleiere med særaldersgrense får en ok pensjon Hopp til hovedinnhold

Forhandlinger: Vil sikre at sykepleiere med særaldersgrense får en ok pensjon

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
IVARETAR: – Særaldersgrensen er viktig fordi vi vet at det et krevende yrke å stå i, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen. Her som nyvalgt forbundsleder i november 2019. Foto: Marit Fonn

Fristen for å bli enige i forhandlingene om pensjonsordningen for dem med særaldersgrense er i morgen, 12. februar.

Forhandlingene dreier seg om pensjonsordningen for yrkesgrupper som har særaldersgrense, blant andre sykepleiere, født i 1963 eller senere.

Forhandlingene handler ikke om selve særaldersgrensene.

– Nei, per nå blir det ingen endring i særaldersgrensene. Det er ikke del av forhandlingene, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

12. februar klokken 10 starter det siste forhandlingsmøtet. Planen er å bli ferdig i løpet av dagen.

– Et krevende yrke å stå

NSF er del av Unio-delegasjonen, som vil stå som part i en ny avtale. Politi og sykepleiere er de største gruppene i Unio som har særaldersgrense. Politi kan gå av når de er 57 år, sykepleiere når de er 62.

– Det viktigste for oss er å ivareta at sykepleiere kan gå av før vanlig pensjonsalder, i dag tre år før særaldersgrensen på 65 år. Det skal være mulig å gå av med særaldersgrense og få en ok pensjon, sier NSF-lederen.

– Særaldersgrensen er viktig fordi vi vet at det er et krevende yrke å stå i. Vi skal sørge for at de som går av med særaldersgrense når de er 65 år, kommer best mulig ut.

– Gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte ble vedtatt og 2018 og gjelder fra 2020.

En endelig avtale om særaldersgrenser skulle først være ferdig forhandlet innen utgangen av 2018. Fristen ble utsatt nesten ett år, og partene avtalte en midlertidig løsning. Fristen ble igjen utsatt til januar 2020, og nå altså februar.

– Hvis ingenting gjøres, ville pensjonen for sykepleiere og andre med særaldersgrense blitt dårligere og dårligere år for år. Dette visste vi allerede da den nye pensjonsreformen ble vedtatt, sier Larsen.

Det skjedde i 2011. Da ble også levealdersjusteringen, som gjelder alle, innført.

– Men vi vet at mange av våre medlemmer ikke klarer å stå i arbeid til de når vanlig aldersgrense.

Gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år, opplyser NSF-lederen.

– Det betyr at mange sykepleiere er uføre eller sykemeldte en periode før de når særaldersgrensen.

Les også: Forhandler om pensjon for dem som har særaldersgrense

Noen vil jobbe mer

– Hva med sykepleierne som fortsatt vil jobbe når de bli 65 år?

– De er ikke veldig mange, men det er viktig å legge til rette for dem også. I dag kan sykepleiere som pensjonerer seg som 65-åringer kun jobbe 19,9 prosent. Jobber de mer, blir pensjonen avkortet. Sykepleiere blir altså straffet for å jobbe lenger, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Forhandlingsfristen har blitt skjøvet på flere ganger. Sist av den nye arbeids- og sosialministeren, Torbjørn Røe Isaksen (H), som skjøv på fristen et par uker. Han ville ha mer tid til å sette seg inn i sakene.

Hans forgjenger Anniken Hauglie, som har ledet forhandlingene om en ny offentlig pensjonsordning i årevis, gikk av i januar.

Slik er dagens særaldersgrense for sykepleiere:

Særaldersgrensen
  • Aldersgrensen er 65 år for underordnede sykepleiere. Dette er hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere.
  • For sykepleiere som er ledere, eller har administrative stillinger eller underviser, er aldersgrensen 70 år.
  • Sykepleierpensjonsloven omfatter sykepleiere i kommuner, sykehus og store deler av privat sektor.
  • Sykepleiere som er 65 år, har plikt til å fratre / ikke rett til å fortsette i jobb. Men de som ikke har full opptjening, kan søke om å jobbe til de er 67 år.
Les også: