fbpx Dette påvirker din pensjon Hopp til hovedinnhold

Dette påvirker din pensjon

Mye vil påvirke din pensjon som sykepleier. Se hvorfor Randi får mer pensjon enn Ronja – og Oda mer enn Otto.

Hva er det egentlig som gir utslag for en sykepleiers pensjon? Hvor mye man har jobbet. Det er ett av flere svar.

Pensjonen regnes ut fra sluttlønnen din. For å få full tjenestepensjon, må man ha jobbet minst 30 år i full tid:

 • Alderspensjonen skal være 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.
 • Har du jobbet mye deltid, reduseres pensjonsgrunnlaget. Er tjenestetiden under 30 år, avkortes pensjonen.

Her kan du se hva som skjer med pensjonen hvis du har jobbet mye deltid:

Særaldersgrensen:

 • Aldersgrensen er 65 år for underordnete sykepleiere. Dette er hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere.
 • For sykepleiere som er ledere, eller har administrative stillinger eller underviser er aldersgrensen 70 år.
 • Sykepleierpensjonsloven omfatter sykepleiere i kommuner, sykehus og store deler av privat sektor.
 • Sykepleiere som er 65 år har plikt til å fratre/ikke rett til å fortsette i jobb. Men de som ikke har full opptjening kan søke om å jobbe til de er 67 år.

85-årsregelen:

85-årsregelen gir noen sykepleiere anledning til å slutte før de er 65 år:

 • Hvis din alder pluss antall år som yrkesaktiv sykepleier er minst 85 år, kan du gå av med pensjon når du er 62 år.
 • Dette er mest gunstig for dem som har jobbet mye full tid.

Her kan du se hva som skjer med pensjonen hvis du går av før særaldersgrensen:

AFP:

Man kan også søke om å gå av med avtalefestet pensjon (AFP) ved 62 år. Det er et alternativ for dem som ikke kan bruke 85-årsregelen.

Beste år teller:

Har man jobbet mer enn 30 år, er det årene med høyest stillingsprosent som teller.

Kan jobbe 19,9 prosent ved siden av:

 • Du kan jobbe selv om du er pensjonist med vanlig lønn – inntil 20 prosent – uten at den berører pensjonen din. Men jobber du 20 prosent eller mer, blir du meldt inn i pensjonskassen, og pensjonen blir redusert.
 • Man kan også jobbe i enkelte private stillinger uten at det berører pensjonen.
 • Før var grensen cirka 37 prosent (14 timer i uken). Endringen er fordelaktig for dem med små stillingsbrøker. Nå kan også de med stillinger ned til 20 prosent få opptjening av tjenestepensjon.

Pensjonistlønn:

Som pensjonist kan man også jobbe med pensjonistlønn, som er 191 kroner timen, pluss eventuelle tillegg. Timelønnen er den samme om du er sykepleier eller spesialsykepleier.

Helseforetak har ikke avtale om pensjonistlønn.

Justeres for levealder:

Den enkeltes pensjon justeres for endringer i befolkningens levealder.

KLP:

 • 84 694 yrkesaktive sykepleiere er medlemmer i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • 32 764 sykepleiere i KLP mottar pensjon.  (Tallene er fra 3. kvartal 2016)
 • Det fins flere pensjonskasser der sykepleiere er medlemmer, som Statens pensjonskasse og Oslo Pensjonsforsikring AS. De overordnete prinsipper er stort sett de samme som i KLP.

5 tips fra KLP om pensjon:

 1. Det lønner seg å jobbe heltid. Prøv å få 30 års opptjening, helst på heltid.
 2. Ha en stilling på minst 20 prosent slik at du blir meldt inn i pensjonsordningen. Det kan gi deg mer i pensjon.
 3. Har du flere stillinger, der noen er mindre enn 20 prosent, men summen av stillingene er 20 prosent eller mer, bør du informere arbeidsgiver slik at de mindre stillingene blir rapport inn i pensjonsordningen. Det er ikke sikkert at arbeidsgiver gjør det om du ikke sier fra.
 4. Hvis du jobber deltid og i tillegg jobber mye overtid, bør du vurdere å øke stillingsprosenten. Overtidsbetaling gir ikke opptjening i tjenestepensjonen. Men ekstravakter teller med.
 5. Vurderer du å begynne i en stilling uten særaldersgrense, mister du normalt den retten. Det kan få betydning for når du kan gå av med alderspensjon og for pensjonen din. Sjekk reglene hvis det er aktuelt for deg.

LES OGSÅ: Dette bør du vite om pensjon

Brigitte holder ut for å samle pensjonspoeng

Anne pensjonerte seg en dag for tidlig og tapte pensjon

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Tove Nygård

Hjelpepleier
1 år 1 måned siden

Lurer på om uførepensjon fra klp blir regnet med som inntekt når det blir regnet ut sluttlønn

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse