fbpx Tredobling i antall koronapasienter på Ahus på to uker Hopp til hovedinnhold

Tredobling i antall korona­pasienter på Ahus på to uker

Bildet viser inngangspartiet ved Akershus universitetssykehus.
MERKER ØKT SMITTEPRESS: Flere pasienter er lagt inn på Akershus universitetssykehus de siste ukene. Arkivfoto: Marit Fonn

Fra 17. februar har antall koronapasienter på Akershus universitetssykehus økt fra 7 til 24. – En ganske betydelig belastning, sier sykehusdirektøren.

Fra 17. februar har antallet koronapasienter på Akershus universitetssykehus økt fra 7 til 24.

– En ganske betydelig belastning, sier sykehusdirektøren.

De siste ukene har flere koronasyke pasienter blitt innlagt på Ahus. På to uker er det en tredobling.

Administrerende direktør Øystein Mæland ved Ahus forklarer at det er det økende smittepresset i befolkningen som gir utslag i tallet på koronapasienter ved sykehuset.

– Nå har vi en økende smittetrend i både de tre bydelene i Oslo som hører til oss, og også i noen av de store kommunene i Akershus. Det er forklaringen, sier han.

Håper tiltak får effekt

Mandag var totalt 102 koronapasienter innlagt på norske sykehus, nær en firedel av dem på Ahus. Det viser Helsedirektoratets oversikt.

– Det er en ganske betydelig belastning, som er til å ta og føle på. Vi har for tiden også ganske mange intensivpasienter, men vi har ikke kapasitetsproblemer. Vi har avtaler med sykehusene i hovedstadsområdet om bistand, dersom situasjonen blir kritisk, sier Mæland.

Han håper de skjerpede tiltakene som nå blir innført i både Oslo i nabokommunene, får effekt.

– Det har vi sett tidligere. Nettopp å hindre overbelastning i sykehusene er en vesentlig begrunnelse for å innføre tiltak. Vi må satse på at det virker, slik det har gjort før, sier Ahus-direktøren.

Smittehopp i Oslo-området

I slutten av mars i fjor var det på det meste 64 koronapasienter ved sykehuset. Forrige innleggelsestopp var i midten av januar, med 37 koronapasienter. I ukene etter gikk det nedover – helt til 17. februar. Da snudde det.

Også ved Oslo universitetssykehus var 17. februar et gledelig bunnpunkt, med fem koronapasienter. Mandag var det 14. Dermed har det vært nær en tredobling i koronapasienter også der.

De siste ukene har smittetallene økt i Oslo. 25. februar ble det rapportert om 245 smittetilfeller siste døgn.

Også i Lillestrøm har det vært økt smitte den siste tiden. Ifølge ordfører Jørgen Vik (Ap) var det en økning i smittetilfeller på 30 prosent i forrige uke, og nær 20 prosent av de smittede i kommunen har ukjent smittevei.

Forberedt på flere pasienter

Ahus-direktøren sier at sykehuset er forberedt på at det kan bli flere koronapasienter i ukene som kommer. Det er for tidlig til at man kan regne med noen kraftig effekt av vaksinen, som stort sett er satt på sykehjemsbeboere. De har i liten grad kommet til Ahus for behandling.

– Dekningsgraden av vaksinen er foreløpig ikke høy nok til at vi får en stor effekt av den hos oss, sier Mæland.

Når det gjelder den britiske virusvarianten, som Folkehelseinstituttet nå anslår at mellom 50 og 70 prosent av de smittede i Oslo og Viken er smittet med, har ikke sykehusdirektøren oversikt over hvor stor andelen er blant de innlagte koronapasientene ved sykehuset.

Les også:

– Vi må oppsøke innvandrere med vaksineinfo

bildet viser Olivia Obtinario
IMAM PÅ NRK? Olivia Obtinario skulle gjerne sett en imam som lar seg vaksinere mot korona på Dagsrevyen. (Foto: Eivor Hofstad)

Olivia Obtinario er vaksinekoordinator i Sauda kommune. Hun er ekstra opptatt av å få med innvandrerbefolkningen, og hennes beste tips er å oppsøke folk der de samles.

Folkehelseinstituttet (FHI) har nylig publisert «Verktøykasse for et likeverdig vaksinasjonstilbud».

Det handler om tilrettelegging og informasjonstiltak som kan sette grupper med ulike forutsetninger i stand til å ta et informert valg om vaksinasjon.

– Kapittelet er utarbeidet i forbindelse med koronavaksinasjonsprogrammet, men deler av innholdet vil ha overføringsverdi også til annet vaksinasjonsarbeid, sier sykepleier og seniorrådgiver Ragnhild Storstein Spilker ved enhet for migrasjonshelse hos FHI.

Spesielt for sykepleiere

Spilker og kolleger jobber tett sammen med avdeling for smittevern og vaksine for å legge til rette for at helsepersonell og andre kan nå ut til alle med god informasjon om vaksiner og vaksinasjon. Det gjelder spesielt deler av innvandrerbefolkningen, men også andre utsatte grupper som kan ha risiko for ikke å ta vaksinen, for eksempel eldre og rusmisbrukere.

– Sykepleiere har en sentral rolle i dette informasjonsarbeidet, og det er viktig at de tilrettelegger kommunikasjons- og informasjonstiltak til ulike grupper. Det håper vi at verktøykassen fra FHI kan hjelpe dem med, sier Spilker.

bildet viser Ragnhild Storstein Spilker
USIKKERT: – Vi vet egentlig ikke om det virkelig er større vaksineskepsis blant innvandrergruppene, påpeker Ragnhild Storstein Spilker. (Foto: privat)

I verktøykassen får de som organiserer vaksineringen, råd om å identifisere grupper som kan være sårbare for «et lavere vaksineopptak», det vil si at de i større grad enn andre grupper ikke vil ta vaksinen.

– Innvandrergruppene er nevnt her, men vi vet egentlig ikke om det virkelig er større vaksineskepsis blant disse gruppene. Det kan være at de rett og slett ikke har fått den informasjonen de trenger for å ta et informert valg, sier Spilker.

Kontaktet voksenopplæringen

Ved Sauda legesenter jobber sykepleier Olivia Obtinario som enhetsleder og vaksinekoordinator.

– Innvandrere vet ofte ikke hvem de skal spørre, eller hvor de skal gå, for å få informasjon. Derfor må vi som er helsepersonell, drive oppsøkende virksomhet. Vi må dra til steder der de samler seg for å treffe dem og hanke dem inn, slik de gjorde i Groruddalen i Oslo, sier hun.

Obtinario henvendte seg derfor til kommunens ansvarlige for voksenopplæringen og spurte om hun kunne komme på besøk for å informere om koronavaksinen. Også deltakere på kommunens introduksjonsprogram for flyktninger kom på møtet. Menneskene hun snakket til, var flyktninger, og noen var familiegjenforente.

Mange spørsmål

– De hadde mange gode spørsmål om vaksinen, blant annet om hvordan den var laget, hvordan den kunne fremstilles så raskt og hvorfor såpass mange av de eldre døde etter vaksinasjon, slik mediene rapporterte om til å begynne med, før man visste om det hadde noen sammenheng med vaksineringen.

Obtinario svarte så godt hun kunne og henviste dem til FHI sine nettsider, hvor de kan finne informasjonsmateriell både om korona og vaksine på mange ulike språk.

Nå er kommunen godt i gang med koronavaksinasjonen.

– Heldigvis holder vi til innerst i Ryfylkefjorden, så viruset har ikke riktig funnet veien til oss ennå. Vi har bare hatt noen få tilfeller av smitte, den siste i november, sier Obtinario.

– Tror du at innvandrergruppene vil vaksinere seg i like stor grad som resten av befolkningen nå?

– Jeg håper det, særlig dersom vi får de ulike religiøse lederne til å snakke om hvor viktig det er, slik jeg vet biskoper på Filippinene gjør under messe. Der følger også kirkene strenge smitteverntiltak. Hvis man får se en imam som vaksinerer seg på Dagsrevyen, er mye gjort.

Flerkulturelt helsepersonell i smittevernberedskapen

FHI skriver i verktøykassen at det tiltaket med størst positiv effekt på vaksineopptak er en personlig anbefaling fra en helsefaglig person de stoler på.

Ragnhild Storstein Spilker legger til at de har fått innspill på at helsepersonell med samme kulturelle bakgrunn er noe som kunne hjulpet.

– Derfor mener jeg at helsepersonell med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn skulle vært en del av smittevernberedskapen, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.