fbpx Svært få sykehusansatte takker nei til koronavaksine Hopp til hovedinnhold

Svært få sykehusansatte takker nei til koronavaksine

Bildet viser Stig Harthug
NOEN FÅ TAKKER NEI: Stig Harthug, leder for vaksineutvalget i Helse Bergen, sier tilbakemeldingene fra avdelingene tyder på at svært få takker nei til koronavaksine. Her er han fotografert mens de første vaksinedosene ble satt. Foto: Bjørn Erik Larsen/Bergens Tidende/NTB

Helsepersonell virker svært interessert i å ta vaksinen, opplyser medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haakon Lindekleiv.

Svært få av de ansatte takker nei til koronavaksine. Det viser opplysninger fra de seks universitetssykehusene i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø og Akershus, som Sykepleien har hentet inn.

Under en prosent

På St. Olavs hospital er det satt 1200 doser fra Pfizer/Biontech og 1800 fra AstraZeneca. Det er registrert at 0,16 prosent av dem som var satt opp til vaksine, har takket nei.

Sykehuset tar forbehold om det kan være noen som har takket nei før de har blitt meldt inn, så det reelle tallet kan være litt høyere. Men tror det likevel ligger under 1 prosent, det vil si færre enn 30 personer per i dag.

Ytterst få

På Universitetssykehuset i Nord-Norge UNN) sier medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv at han opplever de ansatte er svært interessert i å ta vaksinen.

«Det har vært noen få enkelttilfeller der medarbeidere ikke har ønsket å motta vaksine, men vi har ikke dette tallfestet», opplyser han i en e-post.

I Bergen har de ingen samlet oversikt over hvor mange som takker nei. Men Stig Harthug, som leder vaksineutvalget i Helse Bergen, sier tilbakemeldingene fra avdelingene tyder på at det er svært få.

Stavanger universitetssykehus har ikke oversikt over hvor mange som takker nei, og opplyser at vaksinedosene blir gitt til noen andre dersom noen takker nei.

På Akershus universitetssykehus (Ahus) sier smittevernoverlege Silje B. Jørgensen at det er ytterst få som takker nei til vaksine.

Oslo universitetssykehus (OUS) har ikke spesifikke tall på hvor mange som takker nei.

«Det er alltid noen som sier nei til vaksine, men nå i pandemien har andelen som sier ja til koronavaksine vært høyere enn vanlig», opplyser OUS.

Påvirker ikke jobben

Om noen takker nei til vaksine får det ikke konsekvenser.

«Det er de samme kravene til smittevern for medarbeidere som er vaksinert og ikke vaksinert. Dersom medarbeidere takker nei til vaksinen får dette ingen konsekvenser for deres arbeidsoppgaver i UNN», opplyser Haakon Lindekleiv.

St. Olav viser også til at smittevern og restriksjoner gjelder for alle, uavhengig av vaksine.

«All den tid alle smittevernregler er de samme uansett om man er vaksinert eller ikke får ikke et nei fra den ansatte konsekvens for pasientbehandlingen», opplyser OUS.

Heller ikke på SUS får et nei til vaksine følger.

På Ahus sier smittevernoverlege Silje B. Jørgensen at status på vaksineringen har så langt ikke noen konsekvenser for pasientnært arbeid.

Stig Harthug i Bergen sier at det er foreløpig ikke innført noen tiltak som medfører omplassering av ansatte som ikke er vaksinert. Dette er en problemstilling som kan bli aktuelt når flere er vaksinert og hvis det blir en økning i smittespredning.

Les også:

Sjekk din kommune i Sykepleiens vaksinekart

Fredag er totalt 1 325 060 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge. Over en million nordmenn har nå fått første dose. Av disse er over 20 prosent ansatt i helse- og omsorgsyrker, men 130 000 av disse har fått Astrazeneca-vaksinen.

Det er planlagt å vaksinere 375 831 ansatte i helsevesenet. Til nå har 204 299 fått én dose (54,4 prosent) og av disse er totalt 56 313 ferdigvaksinerte, de utgjør 15 prosent, ifølge FHIs ukerapport.

Astrazeneca-vaksinerte

Ifølge FHIs registreringer i Sysvak har 133 735 personer fått første dose av Astrazeneca-vaksinen, som har gitt noen alvorlige bivirkninger og er stoppet. Ingen har fått den andre dosen med Astrazeneca.

– Hvor mange av de ansatte i helsevesenet har fått Astrazeneca-vaksinen?

– Om lag 130 000 helsepersonell har fått én dose Astrazeneca-vaksine, de andre har fått Pfizer eller Modernas vaksine, sier overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet i en e-post til Sykepleien.

– Har noen av dem blitt smittet av covid-19 i perioden etter vaksineringen?

– Vi er i ferd med å analysere om det er noen vaksinesvikt hos vaksinerte, men har ikke noen data nå, skriver Aavitsland.

Godt beskyttet

– Vi regner beskyttelsen etter én dose AZ som meget god. De vaksinerte vil likevel få et tilbud om videre vaksinering med annen vaksine som fortsatt er i vaksinasjonsprogrammet. Vi vil komme tilbake med informasjon om dette, skriver Aavitsland.

Over en million har fått dose 1

1 025 429 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk fredag. 299 631 personer har fått andre dose.

Foreløpig har FHI registrert at 59 797 personer fikk første dose torsdag, og 105 personer fikk andre dose.

Kjøper ikke mere Astrazeneca

EU er i forhandlinger med Pfizer/Biontech og Moderna om nye vaksinekontrakter, mens ny Astrazeneca-bestilling er usannsynlig, ifølge en fransk minister.

– Vi har ikke begynt forhandlinger med Johnson & Johnson eller Astrazeneca, men vi er i gang med Pfizer/Biontech og Moderna, sier Frankrikes industriminister Agnes Pannier-Runacher til AFP.

Hun omtaler det som høyst usannsynlig at det blir bestilt flere Astrazeneca-doser, men understreker at det ikke er tatt noen endelig beslutning.

1,8 milliarder doser skal kjøpes

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen opplyste torsdag at EU forhandler om en stor kontrakt med Pfizer som skal strekke seg til 2023. Den innebærer kjøp av 1,8 milliarder doser.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.