fbpx Svært få sykehusansatte takker nei til koronavaksine Hopp til hovedinnhold

Svært få sykehusansatte takker nei til koronavaksine

Bildet viser Stig Harthug
NOEN FÅ TAKKER NEI: Stig Harthug, leder for vaksineutvalget i Helse Bergen, sier tilbakemeldingene fra avdelingene tyder på at svært få takker nei til koronavaksine. Her er han fotografert mens de første vaksinedosene ble satt. Foto: Bjørn Erik Larsen/Bergens Tidende/NTB

Helsepersonell virker svært interessert i å ta vaksinen, opplyser medisinsk fagsjef ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Haakon Lindekleiv.

Svært få av de ansatte takker nei til koronavaksine. Det viser opplysninger fra de seks universitetssykehusene i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Tromsø og Akershus, som Sykepleien har hentet inn.

Under en prosent

På St. Olavs hospital er det satt 1200 doser fra Pfizer/Biontech og 1800 fra AstraZeneca. Det er registrert at 0,16 prosent av dem som var satt opp til vaksine, har takket nei.

Sykehuset tar forbehold om det kan være noen som har takket nei før de har blitt meldt inn, så det reelle tallet kan være litt høyere. Men tror det likevel ligger under 1 prosent, det vil si færre enn 30 personer per i dag.

Ytterst få

På Universitetssykehuset i Nord-Norge UNN) sier medisinsk fagsjef Haakon Lindekleiv at han opplever de ansatte er svært interessert i å ta vaksinen.

«Det har vært noen få enkelttilfeller der medarbeidere ikke har ønsket å motta vaksine, men vi har ikke dette tallfestet», opplyser han i en e-post.

I Bergen har de ingen samlet oversikt over hvor mange som takker nei. Men Stig Harthug, som leder vaksineutvalget i Helse Bergen, sier tilbakemeldingene fra avdelingene tyder på at det er svært få.

Stavanger universitetssykehus har ikke oversikt over hvor mange som takker nei, og opplyser at vaksinedosene blir gitt til noen andre dersom noen takker nei.

På Akershus universitetssykehus (Ahus) sier smittevernoverlege Silje B. Jørgensen at det er ytterst få som takker nei til vaksine.

Oslo universitetssykehus (OUS) har ikke spesifikke tall på hvor mange som takker nei.

«Det er alltid noen som sier nei til vaksine, men nå i pandemien har andelen som sier ja til koronavaksine vært høyere enn vanlig», opplyser OUS.

Påvirker ikke jobben

Om noen takker nei til vaksine får det ikke konsekvenser.

«Det er de samme kravene til smittevern for medarbeidere som er vaksinert og ikke vaksinert. Dersom medarbeidere takker nei til vaksinen får dette ingen konsekvenser for deres arbeidsoppgaver i UNN», opplyser Haakon Lindekleiv.

St. Olav viser også til at smittevern og restriksjoner gjelder for alle, uavhengig av vaksine.

«All den tid alle smittevernregler er de samme uansett om man er vaksinert eller ikke får ikke et nei fra den ansatte konsekvens for pasientbehandlingen», opplyser OUS.

Heller ikke på SUS får et nei til vaksine følger.

På Ahus sier smittevernoverlege Silje B. Jørgensen at status på vaksineringen har så langt ikke noen konsekvenser for pasientnært arbeid.

Stig Harthug i Bergen sier at det er foreløpig ikke innført noen tiltak som medfører omplassering av ansatte som ikke er vaksinert. Dette er en problemstilling som kan bli aktuelt når flere er vaksinert og hvis det blir en økning i smittespredning.

Les også:

Sjekk din kom­mu­ne i Sy­ke­plei­ens vak­si­ne­kart

Oslo kommune starter opp med drop-in-vaksine for 16- og 17-åringer. Tilbudet starter opp mandag på vaksinesentre med ledig kapasitet.

Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, sier til Avisa Oslo at alle vaksinesentrene fra mandag vil åpne for drop-in-vaksinering av innbyggere født i 2004 og 2005.

– Ved drop-in kan man få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer, sier Lindboe.

Flere i denne aldersgruppen har allerede fått tilbud om vaksine, og det er åpent for at de kan registrere at de vil ha vaksinen.

4022 personer har de siste til ukene blitt registrert smittet i Oslo. Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10 til 19 år, der det er registrert 1780 smittede.

Onsdag er totalt 6 953 006 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.

Av dem er 3 865 265 første dose (71,7 prosent av befolkningen), og 3 087 741 er andre dose (57,3 prosent av befolkningen).

For personer over 18 er prosentene henholdsvis 89,1 og 71,9.

Den før­s­te ko­ro­na­vak­si­nen i Norge ble satt den 27. de­sem­ber og var pro­du­sert av Pfizer og Biontech. 15. ja­nu­ar ble før­s­te dose av Moderna-vak­si­nen satt, og 7. feb­ruar ble Astrazeneca-vak­si­nen tatt i bruk for hel­se­per­so­nell.

Det kan være for­sin­kel­ser i re­gist­re­ring av vak­si­na­sjon som fø­rer til at tal­le­ne end­rer seg over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til, regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.