fbpx Over 50 000 vaksinert Hopp til hovedinnhold

Sjekk din kommune i Sykepleiens vaksinekart

Over 50 000 nordmenn har blitt vaksinert på 23 dager, siden starten den 27. desember. Det er litt over 2100 per dag. 13. januar ble 9397 vaksinert, det høyeste antallet på én dag så langt.

Legemiddelverkets rapport om 23 dødsfall på sykehjem i forbindelse med koronavaksineringen i Norge blir omtalt i flere utenlandske medier. Her finner du rapportene. De legges ut kl. 13 hver torsdag.

23 dødsfall undersøkes

Folkehelseinstituttet (FHI) forklarer de 23 dødsfallene på sykehjemmene med at dette er personer i livets sluttfase og at de har alvorlige underliggende sykdommer. De 23 døde innenfor et tidsvindu på seks dager etter vaksinasjonen. Foreløpig er det ikke statistiske analyser som tilsier at vaksinene har medført økt risiko for død, ifølge FHI og Legemiddelverket.

Milde eller ingen bivirkninger

– Forventet levetid på sykehjem er relativt kort, og vi ser at det gjennomsnittlig dør over 300 personer på norske sykehjem ukentlig, sier Sara Viksmoen Watle, overlege ved FHI.

Det bor cirka 40 000 personer på sykehjem i Norge.

De fleste opplever milde eller ingen bivirkninger av koronavaksinen, ifølge FHI.

Over 50 000

Totalt 50 477 har fått vaksinedose 1 og 148 nummer 2. I Oslo (1,16 prosentandel vaksinerte) ble det registrert 867 satte vaksiner i går. Trondheim 111 (0,89). Ingen andre kommuner ble registrert med over 100 nye vaksiner.

Utsira med 198 innbyggere har vaksinert over 6 prosent av innbyggerne. Totalt 151 kommuner har registrert over 1 prosentandel av innbyggerne. 190 kommuner har passert 0,5 prosentandel. 15 kommuner ligger under dette tallet, blant annet Bodø og Gjøvik av de litt større kommunene.

Klikk på kommunen du vil vite mer om, så ser du tallene.

Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til Folkehelsas vaksinasjonsbase SYSVAK. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. 

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år 

4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55-64 år 

9. Alder 45-54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.  

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.  

KILDE: Folkehelseinstituttet

Nye tall lagt inn kl. 13.30.