fbpx Sykepleiere sterkt uenige om hvor godt samhandlingen fungerer Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere sterkt uenige om hvor godt samhandlingen fungerer

Heidi Gautun, forsker, NOVA

Hvor godt synes egentlig sykepleiere det fungerer når pasienter med store hjelpebehov overføres fra sykehus til kommunal omsorg? Det avhenger i stor grad av hvem du spør.

Et flertall av sykehusansatte sykepleiere mener eldre pasienter blir godt informert når de overføres til kommunal omsorg. Sykepleiere i kommunene er ikke spesielt enige.

Nova-forsker Heidi Gautun og hennes kollegaer har undersøkt hva sykepleiere synes om kvaliteten i overgangen mellom sykehus og kommuner, og meningene viser seg å være svært delte.

2 av 3 sykehusansatte sier seg for eksempel enige i påstanden «pasienter føler seg trygge ved overføring».

Kun 1 av 3 kommunalt ansatte svarer det samme. (Se også diagram nedenfor.)

Sykepleiere ansatt på sykehus sier seg også i langt større grad enige i påstander som:

  • Pasienter er godt informert om tidspunkt for utskriving
  • Pasienter er godt informert om tilbudet de kan forvente fra kommunen
  • Pasienter vet hvor de kan be om hjelp ved komplikasjoner etter utskrivelse

(Artikkelen fortsetter under diagrammet.)Hjemmesykepleiere mest kritiske

Undersøkelsen, som ble gjennomført i 2017, fikk inn besvarelser fra 4312 kommunalt ansatte og 2421 sykehusansatte sykepleiere.

Resultatene ble presentert Gautun og Marijke Veenstra som del av den digitale konferansen «Kluss i vekslinga? Samhandling, kontinuitet og kvalitet i eldres tjenesteforløp», arrangert av Oslomet 25. mars.

Her fortalte forskerne at de også hadde sammenliknet svar fra ansatte i ulike deler av den kommunale eldreomsorgen. Det viste seg da at hjemmesykepleiere var mest kritiske til kvaliteten i overgangen mellom sykehus og kommune, mens ansatte på sykehjem var mest fornøyd.

Forslag til forbedring

Forskerne la også frem fire forslag som de mente kunne forbedre pasientforløpene til eldre som skrives ut fra sykehus til kommunene:

  • Mer direkte kontakt
  • Bedre informasjonssystemer
  • Mer ressurser
  • Nye modeller for å organisere samhandling
Slik forskning har betydning for det aller viktigste vi gjør, nemlig å styrke pasientsikkerheten og kvaliteten i tjenestene
Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen var invitert til konferansen for å kommentere funnene fra undersøkelsen.

Hun beskrev dem som alvorlige, men ikke overraskende.

– Slik forskning har betydning for det aller viktigste vi gjør, nemlig å styrke pasientsikkerheten og kvaliteten i tjenestene, sa Larsen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse