fbpx Dyp neseprøve: Testpinnen skal ikke oppover, men bakover Hopp til hovedinnhold

Dyp neseprøve: Testpinnen skal ikke oppover, men bakover

Off

Tas prøven feil, kan svaret bli feil.

– Det ser ut til å være en utbredt misforståelse blant en del testpersonell at penselen skal føres parallelt med neseryggen for å komme til rett prøvetakingssted.

Det sier Eirik Mathisen, overlege ved øre-, nese- og halsavdelingen ved Sykehuset Østfold.

– Jeg ser det på nyhetene både fra inn- og utland, og kolleger har opplevd det når de er blitt testet, forteller han.

Mest virus i nesesvelgrommet

For å få en mest mulig korrekt koronatest, må testpinnen føres dit det er mest virus. Man antar at det er i nesesvelgrommet, eller nasofarynks.

For å komme dit, skal ikke testpinnen føres oppover, men bakover.

– Man må følge nesegangen og sikte mot øregangen, sier Eirik Mathisen.

– Rent intuitivt forstår jeg at mange tenker man skal stikke oppover i nesen. Jeg har gjort samme feil selv, før jeg begynte å jobbe med neser.

Konsekvensen av å bruke feil teknikk kan bli falske negative prøvesvar.

– Selv om det ikke bare er selve teknikken som kan gi et slikt falskt svar, er det en faktor som er lett å justere, påpeker Mathisen.

Bildet viser en testpinne som brukes til koronatest.

Gjelder både PCR og hurtigtester

Også overlege Svein Ivar Fylkesnes i Noklus, en ideell stiftelse som jobber for å bedre kvaliteten på laboratoriearbeid, kjenner til eksempler på feil teknikk.

Han har ikke grunnlag for å si noe om hvor vanlig dette er.

– Men tar vi prøve fra et sted med mindre virus, som høyt oppe i nesen, er det mindre sjanse for utslag på testen, sier han.

– Det gjelder både prøvetaking til PCR-test og antigen hurtigtest for SARS-CoV2.

Noklus har laget e-læringskurs om koronatesting som omtaler hvordan dyp neseprøve skal utføres. Her er det blant annet en illustrasjon som viser at testpinnen skal føres bakover, og ikke oppover.

Også Folkehelseinstituttet har praktisk informasjon om slik prøvetaking på sine nettsider.

Illustrasjonen viser hvordan koronatest skal tas, i svelg og nese.

– Viktig at den gjøres riktig

– Overrasker det deg at det gjøres feil?

– Vi har kanskje ikke reflektert så mye over hva som skjer innenfor neseåpningen, sier Svein Ivar Fylkesnes.

– Det er lett å tenke seg at pinnen skal vinkles opp, og jeg skjønner at det kan gjøres feil om ikke dette nevnes spesifikt.

Han peker på at denne type prøve ikke er noe sykepleiere lærer å utføre i sin grunnutdanning. Før pandemien var få sykepleiere vant til å ta den i klinisk praksis.

Han er likevel klar på at dette er en type ferdighet sykepleiere lett kan tilegne seg.

– Men det er viktig at de gjør den riktig, understreker Fylkesnes.

Han peker på at det er flere andre ting som også virker inn på at endelig prøveresultat blir korrekt.

– Som at det brukes riktig utstyr til prøvetaking og forsendelse.

Fylkesnes trekker også frem hvor viktig det er å ha god kommunikasjon med pasienten både før og etter prøvetakingen.

– Kan bli overrasket

Eirik Mathisen sier man kan la seg overraske over hvor dypt testpinnen skal.

– Hos voksne er det 9 til 10 centimeter fra neseboret, sier han.

Han peker også på at anatomiske forhold, som stor nedre nesemusling eller skjev neseskillevegg, kan gjøre prøvetaking vanskelig og smertefull.

– Man bør ha lav terskel for å avbryte ved mekanisk motstand eller stort ubehag for pasienten, og heller prøve på den andre siden, sier Eirik Mathisen.

Bildet viser Eirik Mathisen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse