fbpx Dyp neseprøve: Testpinnen skal ikke oppover, men bakover Hopp til hovedinnhold

Dyp neseprøve: Testpinnen skal ikke oppover, men bakover

SE VIDEO: Riktig penselprøveteknikk er særdeles viktig for å oppnå mest mulig sensitivitet og korrekt resultat av test for SARS-CoV-2. Videoen viser rett og feil teknikk av PCR dyp neseprøve. Video: Hilde Rebård Evensen. Illustrasjoner og videografikk: Mostphotos/Motion Array/Hilde Rebård Evensen

Tas prøven feil, kan svaret bli feil.

– Det ser ut til å være en utbredt misforståelse blant en del testpersonell at penselen skal føres parallelt med neseryggen for å komme til rett prøvetakingssted.

Det sier Eirik Mathisen, overlege ved øre-, nese- og halsavdelingen ved Sykehuset Østfold.

– Jeg ser det på nyhetene både fra inn- og utland, og kolleger har opplevd det når de er blitt testet, forteller han.

Mest virus i nesesvelgrommet

For å få en mest mulig korrekt koronatest, må testpinnen føres dit det er mest virus. Man antar at det er i nesesvelgrommet, eller nasofarynks.

For å komme dit, skal ikke testpinnen føres oppover, men bakover.

– Man må følge nesegangen og sikte mot øregangen, sier Eirik Mathisen.

– Rent intuitivt forstår jeg at mange tenker man skal stikke oppover i nesen. Jeg har gjort samme feil selv, før jeg begynte å jobbe med neser.

Konsekvensen av å bruke feil teknikk kan bli falske negative prøvesvar.

– Selv om det ikke bare er selve teknikken som kan gi et slikt falskt svar, er det en faktor som er lett å justere, påpeker Mathisen.

Bildet viser en testpinne som brukes til koronatest.
SLIK SER DEN UT: Testpinnen skal føres bakover i nesen, mellom ni og ti centimeter. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten/NTB

Gjelder både PCR og hurtigtester

Også overlege Svein Ivar Fylkesnes i Noklus, en ideell stiftelse som jobber for å bedre kvaliteten på laboratoriearbeid, kjenner til eksempler på feil teknikk.

Han har ikke grunnlag for å si noe om hvor vanlig dette er.

– Men tar vi prøve fra et sted med mindre virus, som høyt oppe i nesen, er det mindre sjanse for utslag på testen, sier han.

– Det gjelder både prøvetaking til PCR-test og antigen hurtigtest for SARS-CoV2.

Noklus har laget e-læringskurs om koronatesting som omtaler hvordan dyp neseprøve skal utføres. Her er det blant annet en illustrasjon som viser at testpinnen skal føres bakover, og ikke oppover.

Også Folkehelseinstituttet har praktisk informasjon om slik prøvetaking på sine nettsider.

Illustrasjonen viser hvordan koronatest skal tas, i svelg og nese.
SLIK SKAL PRØVEN TAS: Koronatest skal tas både fra svelg og nese. Her er det illustrert hvordan i Noklus' e-læringskurs. Illustrasjon: Noklus

– Viktig at den gjøres riktig

– Overrasker det deg at det gjøres feil?

– Vi har kanskje ikke reflektert så mye over hva som skjer innenfor neseåpningen, sier Svein Ivar Fylkesnes.

– Det er lett å tenke seg at pinnen skal vinkles opp, og jeg skjønner at det kan gjøres feil om ikke dette nevnes spesifikt.

Han peker på at denne type prøve ikke er noe sykepleiere lærer å utføre i sin grunnutdanning. Før pandemien var få sykepleiere vant til å ta den i klinisk praksis.

Han er likevel klar på at dette er en type ferdighet sykepleiere lett kan tilegne seg.

– Men det er viktig at de gjør den riktig, understreker Fylkesnes.

Han peker på at det er flere andre ting som også virker inn på at endelig prøveresultat blir korrekt.

– Som at det brukes riktig utstyr til prøvetaking og forsendelse.

Fylkesnes trekker også frem hvor viktig det er å ha god kommunikasjon med pasienten både før og etter prøvetakingen.

– Kan bli overrasket

Eirik Mathisen sier man kan la seg overraske over hvor dypt testpinnen skal.

– Hos voksne er det 9 til 10 centimeter fra neseboret, sier han.

Han peker også på at anatomiske forhold, som stor nedre nesemusling eller skjev neseskillevegg, kan gjøre prøvetaking vanskelig og smertefull.

– Man bør ha lav terskel for å avbryte ved mekanisk motstand eller stort ubehag for pasienten, og heller prøve på den andre siden, sier Eirik Mathisen.

Bildet viser Eirik Mathisen.
SKJØNNER AT MAN INTUITIVT TENKER TESTPINNEN SKAL OPPOVER: Men Eirik Mathisen sier det er øregangen man skal sikte mot. Foto: Privat
Les også:

Koronavaksine: Har laget film om riktig injeksjonsteknikk

Bildet viser helsearbeidere som trekker opp og setter koronavaksine.
EN NY VAKSINE: – Nå må mange gjøre ting på en litt annen måte enn de er vant til, i en annen kontekst, og jeg har stor respekt for at det er krevende å være sykepleier ute i pandemien, sier Kari Anette Os i Helsedirektoratet. Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten/NTB

Huden skal ikke klemmes sammen, men strammes over innstikksstedet, presiserer Helsedirektoratet.

– Det har vært litt uro i media om vaksinene settes riktig, sier lege og seniorrådgiver Marie Thoresen i Helsedirektoratet.

– Også vi i Helsedirektoratet har sett at teknikken ikke alltid er helt optimal. Blant annet derfor bestemte vi oss for å lage en film som viser hvordan det skal gjøres, på en enkel og grei måte.

Filmen lanseres på et webinar om koronavaksinasjon torsdag 4. februar, men ligger allerede ute.

Se filmen her: Intramuskulær injeksjon av vaksine i deltamuskelen

– Gjør mye de ikke er vant med

I januar postet anestesilege Monica Thallinger et hjertesukk på Facebook, om at hun observerte at vaksiner gitt på tv ble satt subkutant, og ikke intramuskulært som de skal.

Hun sa etterpå til Sykepleien at man ikke må undervurdere hvor viktig det er å friske opp helt basal kunnskap.

Marie Thoresen i Helsedirektoratet sier de hele tiden prøver å møte behovene hos dem som setter vaksinene.

– I denne pandemien er det mange som må gjøre mye de ikke er vant med, sier hun.

– Vi har stor tiltro til helsepersonells kompetanse, men vi ser at det kan være behov for noe oppfriskning.

– Viktig at de blir satt riktig

Seniorrådgiver og sykepleier Kari Anette Os sier de fleste sykepleiere er mest vant til å sette intramuskulære injeksjoner i setemuskulaturen.

– Nå må mange gjøre ting på en litt annen måte enn de er vant til, i en annen kontekst, og jeg har stor respekt for at det er krevende å være sykepleier ute i pandemien, sier hun.

Hun sier de ikke vet omfanget av vaksiner som er satt subkutant i stedet for intramuskulært, og det er heller ikke grunn til å tro at feil teknikk har hatt mye å si for effekten av koronavaksinen.

– Men de er godkjent for injisering intramuskulært, og det er viktig at de blir satt riktig, presiserer hun.

– Ved å lage film, kan vi bidra til at flere føler seg sikre på at de gjør prosedyren rett.

Bildet viser skjermdump av filmen om riktig injeksjonsteknikk.
HER SKAL DEN SETTES: Vaksinen mot korona skal i deltamuskelen. Foto: Skjermdump fra Helsedirektoratets film om riktig injeksjonsteknikk

Holde grepet til nålen er ute

Filmen varer i overkant av fire minutter, og tar for seg injeksjonsteknikk, og ikke for eksempel bruk av smittevernutstyr, siden kravene til dette kan variere.

– Vi forsøker å være mest mulig tydelige på at vaksinen skal i muskelen, sier Marie Thoresen.

– Og vi konsentrerer oss om armen, nålen og teknikken. Riktig håndgrep er viktig, og også riktig lengde på sprøytespissen.

I videoen presiseres det at man ikke skal klemme huden sammen, men stramme den over innstikksstedet.

– Vaksinen skal settes i musken, og da er det viktig å få bort underhudsfettet og komme inn til selve muskelen, sier Kari Anette Os.

Marie Thoresen trekker også frem et annet moment: At man skal holde grepet til nålen er trukket ut, slik at vaksinen «lukkes» inne i muskelen.

Er del av opplæring

Filmen inngår også i en digital opplæringsressurs, som Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet jobber med.

Dette kurset skal etter planene lanseres i midten av februar, men filmen om injeksjonsteknikk er altså fritt tilgjengelig nå.

Webinar om utstyr til koronavaksinasjon
  • Helsedirektoratet arrangerer webinar om utstyr til koronavaksinering
  • Webinarene er åpne for alle, men det er ønskelig med påmelding
  • Registrering til webinar torsdag 4. februar klokken 11–12: Webinar om vaksineutstyr
  • Lenke til webinar: Webinar 4. februar
  • Lenke til filmede webinar: Webinarer om vaksinasjonsutstyr
  • Det vil også bli avholdt webinar torsdag 11. og torsdag 18. februar, begge dager 11–12
Koronavaksinasjonsveileder

Folkehelseinstituttet har laget en egen koronavaksinasjonsveileder: Koronavaksinasjonsveilederen for kommuner og helseforetak

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.