fbpx Trainee-program skal friste sykepleiere til kommunal karriere Hopp til hovedinnhold

Trainee-program skal friste sykepleiere til kommunal karriere

Mette Sund, prosjektleder trainee-program i Trondheim kommune
TRYGG START: Prosjektleder Mette Sund forteller at målet for trainee-programmet i Trondheim er å gi ferske sykepleiere en tryggere og bedre start på yrkeslivet. Foto: Privat

– Vi ønsker å vise frem mangfoldet og gi nyutdannede en trygg karrierestart, sier Mette Sund, prosjektansvarlig for Trondheim kommunes trainee-program for sykepleiere.

Fast stilling i kommunen med full sykepleierlønn, kompetanseløft gjennom fagdager, egen mentor og mulighet til å prøve seg ved fire ulike arbeidsplasser gjennom to år.

Dette er noe av det Trondheim kommune frister nyutdannede sykepleiere med gjennom sitt nye trainee-program. Søknadsfristen går ut mandag 1. februar.

En tryggere start

 I utgangspunktet har vi lyst ut ti stillinger, men dersom vi får inn flere, godt kvalifiserte søkere, kan det vurderes å øke antallet, sier prosjektansvarlig Mette Sund.

Hun forteller at målet med programmet er å gi ferske sykepleiere en tryggere og bedre start på yrkeslivet. Det skal også bidra til å rekruttere og holde på arbeidskraft gjennom å vise hvilke varierte karrieremuligheter kommunen kan tilby.

Sykepleiere i kommunehelsetjenesten utfører også avanserte prosedyrer, og det er stort rom for faglig utvikling

Mette Sund

– En del sykepleierstudenter forbinder nok det å jobbe i kommunen primært med sykehjem, men det er så mye annet. For eksempel kan du jobbe med barn og unge, innen rus og psykiatri, på legevakt eller i ergo- og fysioterapitjenesten, sier Sund.

– Sykepleiere i kommunehelsetjenesten utfører også avanserte prosedyrer, og det er stort rom for faglig utvikling.

– Ved å satse så mye på nyutdannede sykepleiere, risikerer man ikke at det blir mindre ressurser til å ivareta og styrke kompetansen til mer erfarne ansatte som allerede jobber i kommunen?

– Jeg tenker at det er en vinn-vinn-situasjon. Trainee-prosjektet vil også bidra til å utvikle sykepleierne som er mentorer eller veiledere. Det er dessuten viktig at ansatte lærer seg å dele på kunnskapen de har, og ta innover seg at det kan ha tilkommet kunnskap som nyutdannede er mer oppdatert på.

Look to Eidsberg

En rekke helseforetak har etablerte trainee-program for sykepleiere, men slike tilbud har vært mindre utbredt i kommunehelsetjenesten. De siste årene har derimot enkelte kommuner prøvd ut slike ordninger, deriblant Bergen, Steinkjer og Eidsberg.

Mette Sund forteller at de har fått mange gode råd og lært av erfaringene i Eidsberg, som nå er del av Indre Østfold kommune.

Her ble det startet en trainee-pilot i 2017 i samarbeid med KS-satsingen Jobbvinner. Piloten gikk siden over i en mer permanent ordning, der det ble ansatt én ny trainee i halvåret ved Edwin Ruuds Omsorgssenter. Pandemien har midlertidig satt ordningen på vent, men ambisjonen er å ta den opp igjen senere.

Å ha en systematisk struktur for hvordan nyansatte tas imot gjør at alle ansatte trives bedre

Wenche Charlotte Hansen

– Vi ser mange positive effekter av trainee-ordningen i Eidsberg, forteller leder av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken, Wenche Charlotte Hansen.

– Å ha en systematisk struktur for hvordan nyansatte tas imot gjør at alle ansatte trives bedre. Ikke minst har mentorer og veiledere stort utbytte av ordningen.

Sluttrapporten [pdf] konkluderte blant annet med at piloten i Eidsberg hadde bidratt til å rekruttere og beholde trainee-sykepleierne og dessuten «styrket fokuset på mentor- og veilederrollen, og styrket trainee-sykepleiernes faglige trygghet og mestring i sin yrkeshverdag».

Nasjonal interesse

Hansen forteller at modellen deres har vekket nasjonal interesse, og at flere andre kommuner ønsker å lære av deres erfaringer.

– Pandemien gjør at vi dessverre ennå ikke har fått implementert ordningen i andre deler av kommunehelsetjenesten, men det er planen på sikt.

Konkurransedyktig

I en nasjonal spørreundersøkelse gjennomført av Norsk Sykepleierforbunds studentorganisasjon i 2018, oppga 70 prosent at jobb i spesialisthelsetjenesten var deres førsteprioritet. Kun to av ti hadde kommunehelsetjenesten øverst på lista.

Mette Sund i Trondheim mener trainee-prosjektet bidrar til å gjøre kommunen mer konkurransedyktig i kampen om nyutdannede sykepleiere, men også St. Olavs hospital lokker med en trainee-ordning.

–Vi må være attraktive på en annen måte, sier Sund.

Vi skal spille sykepleierne gode og gjøre dem til trygge og stabile ansatte

Mette Sund

Blant konkurransefortrinnene til den kommunale ordningen trekker hun frem en kompetansepakke der cirka ti dager per år settes av til undervisning og prosjektarbeid.

– Vi skal spille sykepleierne gode og gjøre dem til trygge og stabile ansatte, sier hun.

– Trondheim har de samme utfordringene med rekruttering som mange andre kommuner. Nye sykepleiere er en positiv ressurs inn, og de har behov for å bli ivaretatt. Vi har ikke råd at gode sykepleiere slutter, så vi må ta godt vare på alle sykepleieren våre – både dem som er, og dem som kommer til.

Les også:

– Skrikende behov for flere heltidsstillinger

RØDE TALL: Helseminister Bent Høie vil finne få gledelige tall i NSFs undersøkelse om utlysninger av heltidsjobber i sykepleien. Foto: NTB. NB! Bildet er en montasje.

Helseminister Bent Høie vil ha flere heltidsstillinger innen sykepleien. Det ønsket oppfyller ikke lederne på mange av sykehusene i vest og sørøst, viser nye tall for 2020. – Vi vet at medlemmene vil jobbe mer, sier NSF-lederen.

Både Helse Vest og Helse Sør-Øst har klar nedgang i antallet utlyste stillinger på heltid fra 2019 til 2020.

Helse Vest har hatt en nedgang fra 53 prosent i 2019 til 48 prosent i 2020. Helse Sør-Øst går fra 55 prosent ned til 51 prosent.

Skrikende behov

– Det er et paradoks at utviklingen går i feil retning, samtidig som vi har hatt en pandemiår med skrikende behov for livsnødvendig sykepleierkompetanse. Politikere, arbeidsgivere og NSF mener det er helt nødvendig med flere heltidsstillinger – så kanskje er det på tide at politikere og arbeidsgivere setter virkemidler bak ordene, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i en kommentar til de nye tallene.

Helse Nord på topp

Helse Nord er best og øker fra 64 til 66 prosent. Midt-Norge har vendt nedgangen fra 55 til 53 prosent, det er tre prosentpoeng under 2018, da de utlyste 56 prosent.

Den totale nedgangen for alle utlyste stillinger i Norge er på en prosent, fra 57 til 56. Samtidig er det en økning i antallet uspesifiserte stillinger fra en til tre prosent.

Avviksforklarer deltidsstillinger

– Vi vet at våre medlemmer ønsker å jobbe i større stillinger og heltid. Og det første som må skje for å få flere heltidsansatte, er selvsagt å lyse ut hele stillinger og kan hende avviksforklare deltidsstillinger. Virkemidler kan også være finansielle belønningssystemer til kommuner med høy heltidsandel, sier Larsen.

– Regjeringen vil ha en heltidskultur i helse- og omsorgstjenesten. Faste, hele stillinger er viktig for å beholde og rekruttere kompetente medarbeidere. 

Helseminister Bent Høie (H) til Sykepleien i 2019.

Stavanger skuffer

I helseminister Bent Høies hjemby Stavanger er det en klar nedgang i antallet utlyste heltidsstillinger for fjerde året i rad. Helse Stavanger har gått fra 51 prosent i 2017 til 42 prosent heltidsstillinger i 2020.

ØNSKER MER HELTID: Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder. Foto: Marit Fonn.

Skap en heltidskultur

– Samtidig som noen sykehus går i feil retning ifølge våre målinger, er det andre som viser til en framgang i andelen utlyste heltidsstillinger. Så her må sykehus og kommuner lære av hverandre og se hvordan de kan skape en heltidskultur hos seg. Det vil alle tjene på, sier Larsen.

Politikken er tydelig

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Grethe Erlandsen sier at de ikke mottar rapportering på utlyste stillinger når Sykepleien legger frem resultatene av undersøkelsen til NSF.

MER HELTID: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), her på sykehuset på Gjøvik i 2020. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Politikken på området er imidlertid klar, slik det også tydelig fremgår av helseministerens styringskrav overfor helseregionene. De er bedt om å jobbe videre med å utvikle heltidskultur i sykehusene, og det har over tid vært en positiv utvikling på området, sier Erlandsen.

Ønsker å jobbe deltid

– At mange stillinger utlyses som deltidsstillinger, har primært sammenheng med sykehusenes døgnkontinuerlige drift – uka og året igjennom. Lov- og avtaleverk setter rammene for vakt- og turnusplaner, og særlig det å få tilstrekkelig kvalifisert arbeidskraft i helgene kan skape behov for deltidsstillinger. Vi er kjent med at det er tilsvarende utfordringer også i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Det er også en kjensgjerning at en del helsepersonell, av ulike grunner, ønsker å jobbe deltid, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen til Sykepleien.

Ille i Telemark

I Helse Sør-Øst er det Telemark, Innlandet, Lovisenberg og Vestfold som utmerker seg med rundt en tredjedel eller lavere andel utlyste heltidsstillinger.

Les mer om Sykehuset Telemark her: – Altfor ofte blir det lyst ut små helgestillinger

Lovisenberg har den største negative utviklingen med 33 prosentpoengs nedgang fra 2019 til 2020. Diakonhjemmet har falt med 20 prosentpoeng, fra 77 til 57 prosent, viser tallene Sykepleien har gått igjennom.

Sørlandet best

En positiv utvikling finner vi i Helse Sør-Øst, på Sørlandet sykehus, som har en formidabel økning på 19 prosentpoeng fra 2019 til 2020. Vestre Viken og Sunnaas har også en positiv utvikling.

 

Oslo kommune utlyste 73 prosent heltidsstillinger i 2020, det er en nedgang fra året før på tre prosentpoeng. Bergen kommune økte fra 63 til 69 prosent. Tall for tidligere år finnes ikke for Trondheim, men de utlyste 79 prosent heltidsstillinger i 2020.

Alle tall og grafer er basert på statistikk levert av selskapet Retriever til Norsk Sykepleierforbund for årene 2017 til 2020.

Antall utlyste stillinger i 2020

Det ble registrert 18 959 utlyste stillinger i 2020. 56 prosent var heltidsjobber, 41 prosent var deltidsjobber. Tilsvarende tall, totalt 20 380 utlyste stillinger, for 2019 var 57 og 42 prosent. Slik var fordelingen i helseforetakene i 2020.

Helse Vest: Heltid 669 (49 %) og deltid 659 (48 %).

Helse Midt-Norge: Heltid 478 (53 %) og deltid 421 (47 %).

Helse Nord: Heltid 758 (66 %) og deltid 347 (30 %).

Helse Sør-Øst: Heltid 2019 (51 %) og deltid 1817 (46 %).

Det er nær lik utvikling i helseforetakene og kommunene.

Hele Norge i 2019, heltid/deltid, alle yrker:

Begge kjønn: 75/15 %.

Kvinner: 63/37 %

Menn: 85/15 %

Kilde: NSF/Retriever/SSB

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.