fbpx Nyutdannede sykepleiere vil jobbe på sykehus Hopp til hovedinnhold

Nyutdannede sykepleiere vil jobbe på sykehus

Karen Brasetvik

Nyutdannede sykepleiere ønsker å jobbe på sykehus, ikke sykehjem. Både nasjonale og lokale undersøkelser stemmer godt over ens.

I sommer står flere tusen nyutdannete sykepleiere klar til å jobbe som sykepleiere i helsevesenet landet rundt. Men hvor vil de helst ha jobb?

Undersøkelse i Østfold

NSF Østfold har siden år 2000 spurt avgangsstudenter om hvor de helst ønsker jobb. Undersøkelsen er liten, med kun 39 respondenter, men fylkeslederen mener den likevel viser en tendens som er i tråd med andre undersøkelser.

– Siden vi startet opp med spørreundersøkelsen, har sykehus alltid vært mest populært, sier fylkesleder Karen Brasetvik.

Her er noen av funnene fra Østfold:

  • 62 prosent oppgir sykehus som første prioritet på jobbønske
  • 26 prosent har jobb i kommunehelsetjenesten som første prioritet
  • Ingen har oppgitt sykehjem som sitt førstevalg
  • 74 prosent ønsker å jobbe heltid
  • 88 prosent av avgangsstudentene har fått jobb – en del kun sommerjobb
  • Fag/arbeidsmiljø, lønn og arbeidstid/turnus er viktigste faktorer ved jobbvalg

Nasjonal undersøkelse

NSF Student gjennomførte en tilsvarende undersøkelse blant nyutdannede sykepleiere i januar i år. I den nasjonale undersøkelsen sa 70 prosent at jobb på sykehus/spesialist-helsetjenesten var deres førsteprioritet.

– Svarene fra NSF Østfolds undersøkelse viser at litt flere ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten. 26 prosent har det som førsteprioritet, mot 21 prosent nasjonalt. Mest populært er hjemmesykepleien, deretter helsehus og legevakt, sier Karen Brtasetvik.

Lite populært å jobbe på sykehjem

Litt under ni prosent av studentene i den nasjonale undersøkelsen har sykehjem som første prioritet.

– I østfoldundersøkelsen er det ingen som oppgir sykehjem som første prioritet. Kun én student sier i vår undersøkelse at han eller hun har sykehjem som andre prioritet, sier Brasetvik.

– Tidligere studentundersøkelser har vist at erfaringer fra praksis påvirker hvor studentene ønsker å jobbe som sykepleier. Gode praksisplasser virker rekrutterende. Dårlige erfaringer fra praksis har motsatt effekt, sier Brasetvik.

Heltid i sommer – deltid fra høsten av

88 prosent av avgangsstudentene sier i undersøkelsen fra Østfold at de har fått et eller flere jobbtilbud.

– 20 studenter har fått tilbud i kommunehelsetjenesten og 12 i Sykehuset Østfold, sier hun.

For resten av studentene er situasjonen som følger:

En av tre har fått tilbud om sommerjobb i hel stilling for så å fortsette i deltidsstilling fra høsten. En av tre har fått tilbud om hel, fast stilling, de fleste i kommunehelsetjenesten.

Av de resterende som har fått jobbtilbud, er det i hovedsak som vikar i 75 prosents stilling. I tillegg er det to som har fått tilbud om traineestilling i Sykehuset Østfold.

Lys i tunellen

Karen Brasetvik synes det er gledelig at det er flere av sykepleierstudentene i Østfold som sier de vil jobbe i kommunehelsetjenesten i år, enn tidligere.

– Om det har sammenheng med uroen i Sykehuset Østfold eller om det er fordi kommunene har blitt bedre på å ta imot og følge opp studenter i praksis, er det vanskelig å si noe om.

Brasetvik håper det skyldes at østfoldkommunene som er blitt flinkere til å få til gode læringsarenaer.

Mener trenden kan snus

Både lokale og nasjonale undersøkelser viser altså at det er på sykehus de fleste nyutdannede ønsker jobb.

– Er det mulig å snu trenden?

– Ja, mener Brasetvik.

– Studentene sier selv at det som er viktig for dem, er fag, arbeidsmiljø, lønn, arbeidstid, turnus og hel stilling. Da må kommunene ta i bruk virkningsfulle tiltak som innfrir på disse områdene, sier hun.

Kommunene kommer skeivt ut

Fylkeslederen trekker også frem at minstelønn og ulempetillegg er lavere i kommunal sektor enn i spesialisthelsetjenesten.

– Det gjør jo at kommunene er bakpå allerede i startblokka. Vi har erfart at kommuner som har styrket sin sykepleierbemanning, har lettere for å rekruttere nye sykepleiere. God mottakelse av nyansatte sykepleiere er også viktig. Og sykepleiere som får tilbud om videreutdanning, blir «på post» hvis de får brukt sin kompetanse og den blir verdsatt også økonomisk, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse