fbpx Må kutte kraftig i bemanning på sykehjem rett før sommerferien Hopp til hovedinnhold

Må kutte kraftig i bemanning på sykehjem rett før sommerferien

Vegårshei

Helse- og omsorgsenheten i den vesle agderkommunen Vegårshei skal ha fått beskjed om å redusere antallet årsverk fra 24 til 17,8, og det skal skje raskt.

– Klart det er tøft. Vi var også gjennom en nedbemanningsrunde for to år siden.

Det sier Åse Bjørkholt, som er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbunds medlemmer i Vegårshei kommune.

Om man ikke blir berørt selv, så blir kolleger berørt, og det blir mer å gjøre på dem som blir igjen.
Åse Bjørkholt, hovedtillitsvalgt

– Om man ikke blir berørt selv, så blir kolleger berørt, og det blir mer å gjøre på dem som blir igjen.

– Kjempedrastisk

Forrige uke ble det klart at helse- og omsorgsenheten i kommunen må kutte kraftig, og det før sommerferien. 

– Det er kjempedrastisk, uttalte leder i Helse- og omsorgsenheten i Vegårshei kommune, Maja Jørgensen til Tvedestrandsposten [for abonnenter], som først omtalte saken.

Til Sykepleien sier Jørgensen at det er for tidlig å si om sykepleiere i denne omgang vil bli direkte berørt av nedskjæringene.

– Per i dag har vi faktisk ikke nok sykepleiere til å dekke bemanningsbehovet. Det understreker bare hvor krevende denne prosessen er for oss, sier Jørgensen.

Flere vil miste jobben

Agderkommunen, som har rundt 2000 innbyggere, sliter økonomisk og planlegger å spare inn 45 millioner kroner i løpet av de neste fire årene.

Dette vil blant annet gå ut over helse- og omsorgsenheten, hvor et av tiltakene er å redusere antallet årsverk fra 24 til 17,8. 

Kuttet på cirka seks årsverk skal i sin helhet foretas ved Vegårshei bo- og omsorgssenter.

Færre sengeplasser

Ved denne institusjonen, som er kommunens eneste sykehjem, ble antall sengeplasser redusert fra 24 til 16 i fjor, uten at bemanningen ble redusert tilsvarende. Det har vært gradvis kuttet i sengeplasser de siste årene, og det skyldes en justering til mer hjemmebaserte tjenester i kommunen.

Hovedtillitsvalgt Åse Bjørkholt forteller at institusjonen har fått lov til å bemanne over grunnbemanning en periode.

– Når kommunen nå er i en stram økonomisk situasjon, må man se på alt. Fagorganisasjonene ser også at det må gjøres noe, og at vi må bidra.

– Vi har fått hjelp av et analysemiljø til å belyse hvor besparelsene kan tas fra, forklarer Maja Jørgensen.

– Analysen viser at sykehjemmet har hatt en bemanning over landsgjennomsnittet og sammenliknet med tilsvarende kommuner. Det er derfor tiltaket har blitt pålagt enheten.

Ferie og korona

Etter en vår med inngripende koronatiltak, står snart ferieavviklingen for døren.

– Hvorfor ventes det ikke med innstrammingen til etter sommerferien og til koronatiltakene er over?

– Planen var opprinnelig å gjøre dette tidligere, men så kom korona, og vi måtte avvente situasjonen. Nå anser kriseledelsen i kommunen situasjonen som så stabil at det skal være mulig å gjennomføre tiltakene, sier Jørgensen.

Planen var opprinnelig å gjøre dette tidligere, men så kom korona
Maja Jørgensen, enhetsleder helse og omsorg

– Gir ikke god bemanning mer trygghet og stabilitet i tjenesten og mindre innleie av vikarer?

– I utgangspunktet, ja, men regnskapet viser at det også har vært et høyt forbruk av innleid arbeidskraft. Sykefraværet har heller ikke blitt redusert som følge av færre sengeplasser, så slike argumenter har ikke politikerne trodd på.

Vegårshei har så langt ikke hatt noen registrerte tilfeller av covid-19-smittede.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse