fbpx Karmøy: Sykepleiere sier opp i protest mot turnus Hopp til hovedinnhold
Karmøy:

Sykepleiere sier opp i protest mot turnus

bildet viser Steindal og Paulsen


«Du får bare si opp», var ledelsens svar til Hilde-Terese Hærem Steindal, da hun sa fra om at den nye turnusen medførte større belastninger og mer faglig utrygghet. Hun tok dem på ordet.

Seks sykepleiere har sagt opp i Karmøy kommune i februar. Ifølge NSF Rogaland begrunner flertallet av de seks oppsigelsene med nye turnuskrav som Sykepleien tidligere har skrevet om.

Hilde-Terese Hærem Steindal har jobbet sin siste nattevakt i Karmøy kommune på Løftentunet, en bolig for demenssyke og personer med psykisk utviklingshemming.

– Den nye turnusen fra kommunen ga for stor belastning og for mye faglig utrygghet, mener sykepleieren, som har videreutdanning i palliasjon og klinisk sykepleie og fungerte som ressurssykepleier i palliasjon på Løftentunet.

Mindre fri og ingen hvilende nattevakt som sikkerhet

I den nye turnusen har nattevaktene fått færre fridager i en arbeidsperiode, og arbeidsgiver har blant annet fjernet hvilende nattevakt. Steindal sier den nye turnusen medførte større belastning, og at hun ikke fikk snudd døgnet tilbake før hun måtte gå på vakt igjen. 

– Endringene har medført økning i sykefravær for alle sykepleierne på natt, sier hun.

De har en bruker som på dagtid har oppfølging 2–1. På natt er de kun to personal, som skal ha ansvar både for denne brukeren og for et titalls andre pasienter, mange med demensdiagnoser. 

– Samtidig hadde en av oss to et fast oppdrag et annet sted 50 minutter om morgenen – noe som innebar at den gjenværende var alene med alle brukerne. Var vi utrygge fra før, ble vi i alle fall ikke mer trygge da ledelsen fastholdt at den hvilende nattevakten skulle vekk. Dermed forsvant vårt sikkerhetsnett om ting skulle skje på natt, opplyser Steindal.

Tok arbeidsgiver på ordet

Hun beskriver en arbeidsgiver hun oppfattet som altfor arrogant da hun og kollegene uttrykte at den nye turnusen medførte større belastninger og mer utrygghet.

– Vi fikk tilbakemeldinger som «du har selv valgt å jobbe her» og «du får bare si opp», og som det sto i arbeidsboka på avdelingen: «Dere må bare se til å bli trygge». Etter min oppfatning vitner det om en arbeidsgiver som ikke har tatt inn over seg ansvaret for ansattes arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidstidsordninger. Det virker ikke som om Karmøy ønsker å rekruttere og beholde kompetanse, sier Steindal.

Nå har sykepleieren tatt sin arbeidsgiver på ordet og sagt opp. I stedet har hun takket ja til et vikariat i Helse Fonna. For henne veide den faglige utryggheten og belastningen med å gå i «Karmøy-turnus» tyngre enn utryggheten forbundet med ikke å ha en fast ansettelse.

– Det er akkurat som arbeidsgiver i Karmøy kommune har glemt at de trenger oss, det er ikke vi som trenger dem, sier hun og legger til:

– Den dårligere turnusen har ikke noe økonomisk gevinst for kommunen. Det er likt antall vakter, så å bytte tilbake til slik vi hadde det, burde kunne blitt gjort kjapt og enkelt.

Bedre betingelser og lønn i nabokommunen

For Karine L. Paulsen som var NSFs tillitsvalgte ved hjemmetjeneste Nord i Karmøy, var det en liknende dråpe som fikk begeret til å flyte over: Nemlig det varslede kravet om økt helgebelastning, deltvakter og færre sykepleiere i ukedagene. 

– Jeg opplevde ikke et samsvar mellom oppgaver og ressurser og har tidvis vært helt utslitt etter en vakt, sier hun. 

Paulsen begynte derfor å se seg om etter ny arbeidsgiver.

Snart hadde hun akseptert et tilbud fra nabokommunen Tysvær, som innebar arbeid hver tredje helg med normale vaktlengder, samt høyere sykepleierdekning og flere titusener kroner mer i lønn.

– Dermed ble det lett å takke ja til stilling i nabokommunen. Reiseveien blir bare et par minutter lengre, men den blir billigere, siden jeg slipper å kjøre gjennom tunnelen og betale bompenger for det, sier Paulsen.

Kommunalsjefen beklager oppsigelsene

Nora Olsen-Sund, kommunalsjef for helse og omsorg i Karmøy kommune, beklager at disse to sykepleierne har valgt å si opp sin stilling i Karmøy kommune. 

– Karmøy kommune har 3200 medarbeidere, og det vil alltid være ulik opplevelse av arbeidsoppgaver og arbeidsmiljø. Det må vi som ledere akseptere, sier hun til Sykepleien.

Hun legger til at Karmøy har et uttalt mål om å øke antall heltidsstillinger i kommunen til beste for den enkelte. Satsingen er vedtatt i overordnede politiske organ.

– Hva tenker du om at Steindal oppfatter arbeidsgiver som arrogant når hun og kollegene har fått de tilbakemeldingene de har fått?

– Vi vet at mange, både sykepleiere og helsefagarbeidere, ønsker som andre yrkesgrupper å jobbe heltid. For å være en attraktiv kommune i et fremtidsperspektiv legger vi til rette for dette. Det er alltid slik at endring på arbeidsplassen, enten det gjelder oppgaver eller turnus, oppleves av enkelte som svært krevende. Andre tilpasser seg raskere endring. Det er trist, men naturlig at enkelte velger å bytte arbeidssted i en endringsprosess.

Forhandler med mål om å lykkes

– Vil dere gjøre noe spesielt for å få tilbake sykepleierne som sier opp eller beholde de dere fremdeles har igjen?

– Vi er nå i forhandlinger med tillitsvalgte om en tilfredsstillende turnusordning for medarbeiderne i Karmøy og har mål om å lykkes. Vi ønsker ikke å kommentere utspillet fra Sykepleierforbundet ytterligere. Forhandlinger mellom partene pågår. Det er viktig å presisere at Karmøy er og skal være en attraktiv arbeidsplass som gir faglig gode tilbud til innbyggerne, sier etatssjef Olsen-Sund.

Kilde: Arild Berland i NSF Rogaland

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse