fbpx - Psykiatrien må også tenke kropp Hopp til hovedinnhold

- Psykiatrien må også tenke kropp

- Vi har ikke vært gode nok til å se kroppen, sier Kurt Lyngved, faggruppeleder for de psykiatriske sykepleierne.

 

Dette sier Lyngved som en kommentar til de nye nordiske tallene som viser at psykiske syke har mye kortere forventet levetid enn andre.

Psykisk syke lever kortere

 

Blir ikke hørt

Mennesker som sliter psykisk, dør mye oftere enn forventet av sykdom.

- Vi har nok konsentrert oss om den psykiske lidelsen og kanskje oversett symptomer vi ellers ville reagert på, sier Lyngved, som er leder for Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere.

Tallene er fra Danmark, Sverige og Finland, men Lyngved tror de er sammenlignbare også i Norge.

- Dette er noe vi vet. Psykisk syke kan bli stemplet og stigmatisert og ikke hørt i møte med helsevesenet, sier han.

- I tillegg vet vi at mange lever under svært dårlige betingelser. Mange er ekstra utsatt for livsstilssykdommer. Vi har nok ikke erkjent hvor viktig omgivelsene er. Det å ha det rent og ordentlig rundt seg og få godt matstell er veldig viktig.

 

Grunnleggende behov

Lyngved mener psykiatriske sykepleiere har et spesielt ansvar for å se hele mennesket.

- Som sykepleiere har vi den generelle kompetansen om menneskets grunnleggende behov. Det er kunnskap vi må bli flinkere til å ta med oss inn i psykisk helsearbeid.

Han sier at dette er noe faggruppen diskuterer.

- Vi må øke bevisstheten om de grunnleggende behovene. Jeg mener vi har kunnskapen, men vi må bruke den.

Det å ha det rent og ordentlig rundt seg og få godt matstell er veldig viktig.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse