Forskning viser at nattarbeid øker risikoen for kreft

Bildet viser helsepersonell mot en bakgrunn av nattlig by.
Nattarbeid øker risikoen for kreft, konkluderer Verdens helseorganisasjon (WHO). 

Nattarbeid gir kaos i kroppen og øker risikoen for å få kreft, konkluderer en internasjonal ekspertgruppe.

Ekspertgruppen har bestått av 27 forskere fra 16 land som på oppdrag fra Verdens helseorganisasjon har gått gjennom tidligere forskning om mulige sammenhenger mellom nattarbeid og kreft. Resultatet er publisert i tidsskriftet The Lancet Oncology.

– Dette er det nærmeste vi kan komme å kunne fastslå at nattarbeid gir kreft, sier seniorforsker Johnni Hansen ved Kræftens Bekæmpelse i Danmark til Fagbladet 3F.

Hansen har vært med i ekspertgruppen til WHO, som også i 2007 vurderte om det var en sammenheng mellom nattarbeid og kreft. Konklusjonen den gang var den samme.

Rammer også menn

– Men den gang gjaldt det kun kvinner og brystkreft. Nyere forskning tyder på at nattarbeid også kan gi prostatakreft og kreft i tykk- og endetarmen. Dermed er menn som jobber om natten også kommet med i risikogruppen, sier Hansen.

Hansen understreker at sammenhengen mellom nattarbeid og kreft ikke handler om mangel på søvn, men mer om forstyrrelse av døgnrytme og lyspåvirkning om natten.

Kaos i kroppen

– Fra naturens side er vi biologisk innrettet til å stå opp når det er lyst og gå i seng når det er mørkt. Lys om natten narrer hjernen vår til å tro at det er dag, sier han.

– Problemet er at cellene våre hovedsakelig blir gjenoppbygd og reparert om natten. Dersom leveren tror at det er kveld, og andre organer tror at det er dag, blir det kaos i kroppen. Det kan være en av forklaringene på hvorfor nattarbeid sannsynligvis gir kreft, sier Hansen.

Utbredt

– Undersøkelsene sier ikke noe om hvor mye nattarbeid som skal til før man får kreft, sier professor Anne Helene Garde ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i Danmark til Fagbladet 3F.

– Eller hvordan man kan tilrettelegge nattarbeidet slik at man minimerer risikoen, legger hun til.

Rundt 4 prosent av alle ansatte i alderen 15 til 75 år i Norge, jobber regelmessig om natten, mens ytterligere 10 prosent jobber om natten av og til, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

WHO har satt nattarbeid på sin gruppe 2A-liste, som tar for seg faktorer som trolig er kreftfremkallende for mennesker.

Les mer:

Nattarbeid i ti år øker ikke risikoen for brystkreft

Skiftarbeid, døgnrytmer og søvn

Les også:

Slik sover sykepleiere

Ståle Pallesen, professor ved institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.
LYSVISIR: Du vil neppe se professor Ståle Pallesen slik på gaten. Han viser lysvisiret han har kjøpt på nettet. Det gir blågrønt lys rett på øyet, og det påvirker døgnrytmen.

Årvåken på jobb, om det er natt eller dag. Sove godt mellom vaktene. Går det i hop? Sykepleiere sjonglerer mellom døgnrytmene.

Søvn er viktig for helsen. Å jobbe om natten er egentlig ulovlig, ifølge arbeidsmiljøloven. Med mindre det er nødvendig, slik det er for sykepleiere.

– Når det gjelder liv og helse, kommer man ikke utenom arbeid 24 timer i døgnet, sier Ståle Pallesen, professor ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.  

– Hva er sykepleiersøvn?

– Søvnen deres påvirkes spesielt av nattarbeid. Dagskift er relativt uproblematisk, men også noen av dem som bare jobber dag, har skiftarbeiderlidelse, sier professoren.

Dette beror på at dagvakter starter tidlig, og mange har lang reisetid. Noen må derfor stå opp når det er naturlig for dem å sove.

– Det er for tidlig for den biologiske rytmen. Dermed blir det for lite søvn. Det kan resultere i dårlig prestering på jobb og helseproblemer.

Problemet med kveldsskift er at det er vanskelig å roe ned etter jobb:

– Du er fysiologisk aktivert, og kan få problemer med innsovningen.