fbpx Få heltidsjobber for helsefagarbeidere Hopp til hovedinnhold

Få heltidsjobber for helsefagarbeidere

Portrett av Mette Nord, leder i Fagforbundet
HELTIDSFORKJEMPER: Fagforbundets leder Mette Nord mener både samfunnet, kommuner, ansatte og brukere vil tjene på at det ansettes flere helsefagarbeidere på heltid. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Av 3200 utlyste faste stillinger som helsefagarbeider, var bare 500 heltidsjobber. To av ti hadde stillingsbrøk under 20 prosent.

Dette går frem i en undersøkelse Retriever har gjort på oppdrag fra Fagforbundet, skriver Dagbladet.

Bare 15 prosent av de utlyste, faste stillingene i undersøkelsen var på heltid, mens fire av ti hadde under 50 prosent stillingsbrøk. Noe over to av ti hadde stillingsbrøk mellom 51 og 80 prosent.

Denne undersøkelsen bekrefter at det er en deltidskrise

Mette Nord, leder i Fagforbundet

Vil mangle 40 000

Undersøkelsen baserer seg på ledige stillinger lyst ut på nav.no i perioden mars til juni over hele Norge.

– Denne undersøkelsen bekrefter at det er en deltidskrise. Det er spesielt ille fordi både samfunnet, kommunene, den ansatte og brukerne vil tjene på at flere ansettes på heltid, sier leder Mette Nord i Fagforbundet.

Hun sier det i Norge vil mangle 40 000 helsearbeidere de neste årene, og hun sier mye av årsaken er nettopp at folk bare ansettes i deltidsstillinger.

Ikke bra for noen

– Det er ikke bra for brukerne, som hele tiden møter nye ansikter, og det er ikke bra for dem som jobber i denne sektoren. Dette løpet kan vi ikke fortsette med, sier Nord.

Hun legger til at folk ikke vil satse på en utdanning i helse- og omsorgssektoren dersom de ikke får sikkerhet om å få jobb.

Les også:

Bompengedebatt for sykepleierstudenter

bildet viser student Lozan Balisany ved Lovisenberg
STUDENT: – Mange av oss studenter eier ikke bil, derfor ble det dumt å ha bompenger som start på debatten, sier andreårsstudent Lozan Balisany. Hun etterlyste et klart ja eller nei fra politikerne til forslag om å ikke tilby deltidsstillinger. Foto: Eivor Hofstad

Da NSF og Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo inviterte byrådskandidatene til politisk debatt, ble det mye bompengesnakk. Bare én sykepleierstudent stilte et spørsmål. Det rakk ingen å svare på.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Lovisenberg diakonale høgskole i Oslo har arrangert valgkampdebatter sammen i valgår siden 2009. I Oslo hadde de blå styrt i 18 år, før de rødgrønne tok over for fire år siden. 

«Hvem blir byrådsleder», var tittelen på den times lange politiske duellen mellom Raymond Johansen (Ap) og Eirik Lae Solberg (H) som gikk av stabelen mandag 26. august i høgskolens lokaler. Da debatten var over, hadde ingen av dem fått noe særlig mer applaus enn den andre.

Ville ha et ja eller nei om å kutte ut deltid

– Jeg tror Raymond Johansen svarte noe mer konkret på løsninger for å jobbe for heltidskultur, bedre lønns- og arbeidsvilkår i omsorgssektoren og å styrke jordmortjenesten, er dommen fra andreårsstudent Lozan Balisany.

Hun var den eneste studenten som slapp til med et spørsmål. Hun ba om et klart ja eller nei på om de ville slutte å tilby deltidsstillinger og kun lyse ut heltidsstillinger. Men da var tiden ute, så ingen rakk å svare. Likevel var hun den som fikk den største applausen under hele debatten.

– Trenger lån og full jobb

Da Sykepleien snakket med henne etter duellen, begrunnet hun spørsmålet sitt:

– Studenter må bli innstilt på heltidskultur allerede i utdanningen. Vi må vite at det bare finnes fulle stillinger som venter på oss der ute. Nyutdannede sykepleiere har behov for lån, da trenger vi full jobb. Jeg skjønner at det koster penger, men jeg mener man må ta seg råd til det.

Hun mener det også hadde vært det beste for pasienten, som ville fått færre personer å forholde seg til.

– Jeg har jobbet en del i hjemmesykepleien i hjemkommunen min, og da ser jeg hvor sårbart det er når mange er syke, for eksempel under influensasesongen. Da kan vi plutselig bare være ekstravakter som jobber.

Enige om sykepleiersatsing

Over halvparten av debatten gikk med til å snakke om bompenger og kollektivtransport. Da det gjensto 24 minutter ble de to kandidatene utfordret på spørsmål som mer direkte angår sykepleiere. På spørsmål fra både ordstyrer Aslak Bonde, sykepleiere og NSF-folk i salen, svarte de så de hørtes rørende enige ut, i hvert fall om målene.

Bildet viser Johansen og Lae Solberg
SNAKKESALIGE: Byrådskandidatene Raymond Johansen (Ap) og Eirik Lae Solberg (H) diskuterte mest bompenger og kollektivtransport. Ordstyrer Aslak Bonde (til høyre) fikk dem etter hvert over til helsepolitikk. Foto: Eivor Hofstad

Begge ville ha mindre deltid og mer av heltidsstillinger. Høyres kandidat ønsket at man konsentrerte seg om den ufrivillige deltiden.

Begge ville bekjempe sykepleiermangelen og øke rekrutteringen. Solberg sa at Høyre alltid satset på utdanning og mente man måtte bli flinkere til å la andre profesjoner gjøre mye av det sykepleiere gjør.

Johansen ville bidra til faglig påfyll og ha kompetansestiger. Han ville også gå i dialog med utdanningene om tidspunktene for praksisen.

– Kanskje bør praksis på sykehjem tas senere i studiet, sa han og minte om at sykehjemspasientene er sykere nå:

– Før kom sykehjemspasientene med koffert i hånda. Nå kommer de i ambulanse, sa han.

Kommunal eller privat sykehjemsdrift

Begge ville også ha gode lønnsbetingelser og arbeidsforhold hos de ulike sykehjemsaktørene og var bekymret over at en som jobber i kommunalt drevet sykehjem kan tjene 60 000 kroner mer i året enn en som jobber i et privat kommersielt drevet sykehjem.

Solberg understreket at Høyre ønsket en «velferdsmiks» av ulike driftsformer i sykehjemmene, både kommunal, privat ideell og privat kommersiell.

– Høyre mener også at det skal stilles krav til lønns- og arbeidsbetingelser, i hvert fall en minstelønn.

Johansen sa Ap hadde et mål om at 25 prosent av sykehjemmene skulle drives av ideelle aktører.

– Men vi lover å fortsette å rekommunalisere helse- og omsorgssektoren. Private kommersielle sykehjem har dumpet lønns- og arbeidsbetingelsene, det er å gå baklengs inn i framtida, sa han og fikk applaus.

– De private har høyere brukertilfredshet, minte Solberg om.

– Sykefraværet ved Manglerud sykehjem ble halvert etter at kommunen tok over, repliserte Johansen og høstet latter.

– Har blitt en tradisjon

NSF skal være en partipolitisk uavhengig organisasjon for sykepleiere i hele landet.

– Hvorfor engasjerer NSF seg i hvem som skal bli byrådsleder i Oslo, da, forbundsleder Eli Gunhild By?

– Det er blitt en tradisjon med politiske dueller i valgkampene. Tidligere har blant andre Erna Solberg, Jonas Gahr Støre, Bent Høie, Kristin Halvorsen og Siv Jensen deltatt. I år, som det er lokalvalg, har vi valgt å invitere byrådslederkandidatene i Oslo. Debatten handlet om spørsmål som er viktige for sykepleiere og sykepleierstudenter, men også om andre saker som er av interesse for tilhørerne, sier By.

– Har dere liknende valgkampmøter noen andre steder i landet?

– Fylkesorganisasjonene i NSF arrangerer en rekke politiske debattmøter i fylkene. Dette er viktig for å sette NSFs saker på dagsordenen.