fbpx – Nasjonale prøver kan gi bedre kvalitet Hopp til hovedinnhold

– Nasjonale prøver kan gi bedre kvalitet

Terje Mørland
GOD DIALOG: – Prosjektet har tidvis vært debattert, men vi opplever at vi har hatt svært god dialog og godt samarbeid med de fagmiljøene som har vært involvert, sier NOKUT-direktør Terje Mørland. Foto: NOKUT

Nasjonale deleksamener kan være bra for kvaliteten, men forbedringer må til dersom ordningen skal bli permanent. Det viser oppsummering fra NOKUT.

NOKUT har siden 2015 testet ut eksamen med nasjonal sensur i begge lærerutdanningene (1–7 og 5–10), sykepleierutdanning, og regnskap og revisjon. Sju eksamener er gjennomført og tre eksamener gjenstår før pilotprosjektet er over. Dette melder  NOKUT.

Sykepleierutdanninger

Etter pilottestingen av nasjonal deleksamen i 2015 ble deleksamenen høsten 2016 gjennomført i fullskala-format som sykepleierstudentenes ordinære eksamen i anatomi-, fysiologi- og biokjemi. Totalt deltok 16 institusjoner fordelt på 30 studiesteder.

Resultatene høsten 2016 var noe bedre enn resultatene fra eksamenen fra høsten 2015. Andelen som fikk A eller B var 26 prosent i 2016, sammenliknet med 19,2 prosent i 2015. Andelen stryk var også lavere i 2016, med 22 prosent i 2016 og 29 prosent i 2015. Den nasjonale gjennomsnittskarakteren for 2016 var D, men resultatene fra de ulike studiestedene varierte fra E til en svært god C.  skriver NOKUT i rapporten.

Karakterer fordelt på utdanning

Det viste seg også å være en sammenheng mellom karakterpoeng fra videregående skole og antall poeng på nasjonal deleksamen, der de med høyere startkompetanse gjorde det bedre på deleksamenen.

Konklusjon

I NOKUTs oppsummering konkluderes det med at slike eksamener kan være kvalitetsfremmende, men at en rekke forbedringer må på plass dersom ordningen skal bli permanent.

– Våre analyser av resultatene viser at nasjonale deleksamener kan gi oss viktig informasjon om studentenes kunnskapsnivå, og at det gir fagmiljøer mulighet til å sammenlikne seg selv med andre. Det kan bidra til økt kvalitet i utdanningene, sier NOKUT-direktør Terje Mørland.

I løpet av prosjektet har NOKUT fått prøve seg som eksamenskontor. Dette er en ad hoc-organisering som er svært sårbar og ressurskrevende. NOKUTs anbefaling er at det er viktig å finne gode løsninger for effektivisering og digitalisering før ordningen med nasjonale deleksamener videreføres.

Kan bli en varig ordning

Terje Mørland mener piloten har vært vellykket og har gitt mange interessante resultater, innsikt og diskusjoner:

– Prosjektet har tidvis vært debattert, men vi opplever at vi har hatt svært god dialog og godt samarbeid med de fagmiljøene som har vært involvert. Det har vært avgjørende for at vi i det hele tatt har kunnet gjennomføre piloten, mener han.

Kunnskapsdepartementet skal nå ta stilling til om de ønsker å videreføre nasjonale deleksamener.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.