fbpx NSF Student vil at nye retningslinjer skal forplikte Hopp til hovedinnhold

NSF Student vil at nye retningslinjer skal forplikte

Bildet viser Sebastian Dahl, styremedlem i NSF Student

– Dersom de blir forskriftsfestet, betyr det at utdanningsinstitusjonene må forplikte seg til læringsutbyttene og den oppbygningen som er beskrevet, sier Sebastian Dahl.

Åtte helseutdanninger skal få nye retningslinjer – sykepleierutdanningen er en av dem. Den 1. august gikk høringsfristen ut. Høyskoler, universiteter, interesseorganisasjoner og fagforbund har kjent sin besøkelsestid og sendt inn høringssvar. Du kan lese alle her.

Januar 2019 skal alle retningslinjene være vedtatt, og de skal være implementert ved alle sykepleierutdanninger innen høsten 2020.

Farmakologi må løftes

– Hva mener NSF Student MÅ endres i retningslinjene som ble sendt ut på høring?

– Det vi legger merke til, er punktet om hvor mye kunnskap en sykepleierstudent skal ha når det gjelder farmakologi, sier nestleder i NSF Student, Sebastian Dahl.

I forslaget til programgruppen står det at studentene skal «kjenne til farmakologi».

– Vi mener at dette overhodet ikke er holdbart med tanke på hvor mye vi som sykepleiere skal vurdere og evaluere bruken av medisiner hos pasienter.

– Dersom sykepleierstudenter ikke får tilstrekkelig kunnskap om farmakologi, kan det få konsekvenser for pasientsikkerheten og behandlingen til pasienter, sier Dahl.

Klar tale fra Legeforeningen

Legeforeningen har ikke kommentert sykepleierutdanningens retningslinjer spesielt, men sier i sitt generelle høringssvar til alle de åtte retningslinjene at de må bli mer konkrete og mer detaljerte, og at de må kortes ned.

– Er NSF Student enig?

– Dersom retningslinjene blir for korte, blir det vanskelig for å sikre at utdanningen blir enhetlig. Det er viktig at retningslinjen er dekkende nok for å beskrive hva en student skal lære ved endt utdanning, men samtidig må den ha et handlingsrom for utdanningsinstitusjonene til å bestemme læringsaktiviteter i undervisningen.

Legeforeningens konklusjon i høringssvaret er imidlertid klar:

«Det er vanskelig å se hvordan retningslinjene i sin nåværende form vil kunne bli et godt verktøy i et nytt styringssystem.»

Medikamentregning består

I flere av høringssvarene er det flere som peker på at medikamentregningseksamenen sykepleierstudenter i dag må ha alt riktig på, ikke nevnes.

– Betyr det at medikamentregningsprøven skal bort?

– Det er forståelig at det tolkes slik, fordi medikamentregningseksamen ikke nevnes eksplisitt i retningslinjen. Men signalene fra institusjonene er at det fortsatt skal være en prøve i medikamentregning. NSF Student mener eksamenen bør bli en nasjonal prøve for alle sykepleierstudenter i Norge, sier Dahl.

Retningslinjen må forplikte

NSF Student skriver i sitt høringssvar at de vil forskriftsfeste retningslinjene.

– Hvorfor?

– Det er enda ikke beskrevet hvor forpliktende disse retningslinjene skal være. Retningslinjer kan i seg selv bety et veiledende dokument, eller et krav. Dersom det ikke tydeliggjøres hvor førende retningslinjene skal være, betyr det at det er fritt for tolkning, og at vi ikke nødvendigvis får en enhetlig utdanning, sier Dahl og legger til:

– Dersom de blir forskriftsfestet, betyr det at utdanningsinstitusjonene må forplikte seg til læringsutbyttene og den oppbygningen som er beskrevet.

Blir det bedre?

– Er NSF Student trygge på at retningslinjene som blir vedtatt, vil gjøre utdanningen bedre enn i dag?

– Om utdanningen blir bedre, er ikke bare avhengig av hva som står i retningslinjene, men også hvordan utdanningen blir seende ut etter at retningslinjene trer i kraft, sier Dahl.

NSF Student mener at dersom programgruppen ikke tar til etterretning det som blir beskrevet i høringssvaret, kan det resultere i at utdanningen ikke møter tjenestenes behov.

– De nye retningslinjene inneholder mange momenter som skal bidra til at sykepleierstudentene får et bedre naturvitenskapelig grunnlag. Dette har studentene lengtet etter lenge. Forslaget belyser også flere faktorer som førstehjelp, behandling av akutt og kritisk syke, og katastrofesituasjoner, ramser Dahl opp.

En viktig seier

Dahl sier at et viktig punkt for sykepleierstudentene er kvaliteten på praksisperiodene.

– Retningslinjene har mange momenter for bedre praksiskvalitet. Krav til formell kompetanse for dem som veileder studenter, er et viktig krav og en stor seier for oss, sier han.

I tillegg inneholder retningslinjene krav til samarbeidet mellom praksissted og utdanningsinstitusjonene.

– Dette er positive signaler, men hvordan utdanningen oppleves av studentene i virkeligheten, avhenger av hvordan retningslinjene blir implementert. 

Det er noen ting fra den gamle rammeplanen og lovverket NSF Student vil ha med videre.

– Det eksisterer noen studentrettigheter som vi ønsker skal bli tatt med videre. For eksempel varsel om ikke bestått praksis, sier han.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse