fbpx Lønnsforspranget som krympet Hopp til hovedinnhold

Derfor minsker lønnsforskjellen etter ti år

Differansen mellom minstelønnssatsene til spesialsykepleiere og sykepleiere i Spekter-avtalen krymper kraftig ved ti år ansiennitet. Her er forklaringen.

Hvis du har lest ...

... har du kanskje stusset over hva som skjer med lønnsdifferansen ved ti års ansiennitet. I dag er det nemlig slik:

Ved null års ansiennitet ligger minstelønnssatsene til spesialsykepleiere og jordmødre i Spekter-området for tiden 40 000 kroner over sykepleiernes.

Denne differansen øker så til 50 000 ved fire års ansiennitet og 60 000 ved åtte år, før den krymper til 38 000 ved ti års ansiennitet.

MISTER FORSPRANG: Ved ti års ansiennitet minsker differansen i minstelønnssatser mellom sykepleiere og spesialsykepleiere innen Spekter-området.

2018-forhandlingene

Årsaken er å finne i lønnsoppgjøret mellom Spekter-Helse og NSF i 2018.

I avtalen etter forhandlingene det året ble sykepleiere med ti års ansiennitet prioritert med en økning av minstelønnssatsen på 40 000 kroner, fra 460 000 til 490 000. Til sammenlikning økte satsene for de andre ansiennitetstrinnene det året med kun 15 000.

På vei mot Sykepleierløftet

Partene ble også enige om at minstelønnen for sykepleiere med ti års ansiennitet skulle heves til 500 000 kroner senest fra 1. juli 2019, noe som ble fremhevet av NSF-leder Eli Gunhild By:

– Dette var det viktigste lønnspolitiske målet vårt i Sykepleierløftet og en viktig milepæl for oss, kommenterte By den gangen via en pressemelding.

Hva eller hvem som skal prioriteres ved neste års forhandlinger, er noe NSFs medlemmer selv kan være med på å påvirke gjennom deltakelse på lokale medlemsmøter og eventuelt som delegat på regionale tariffkonferanser til høsten.

Les også:

Lønnsoppgjøret 2019: Spekter og NSF enige om lønn

Spekterforhandlinger
 Spekterforhandlinger
 Spekterforhandlinger
ENIGE: – Det vi avtalte i fjor om 500 000-kronersmålet er nå realisert fra 1. august i 2019. Vi har nå fått på plass gode økninger i minstelønnssatser også for øvrige medlemmer, sier forbundsleder Eli Gunhild By. Til venstre Spekter-direktør Anne-Kari Bratten, i midten NSFs forhandlingssjef Harald Jesnes. Foto: Kristin Henriksen

NSF fikk gjennomslag for nye minstelønnssatser og 2,1 prosent lønnsøkning til sykepleiere i sykehus. Men gjennomslag for en egen kode og stige for sykepleiere med mastergrad – det fikk de ikke.

24. april ble Norsk Sykepleierforbund (NSF) enig med Spekter om lønnsoppgjøret for sykehusene.

Nye minstelønnssatser

Spekter og NSF er enige om nye minstelønnssatser som øker med mellom 2 og 4,4 prosent. I tillegg får alle et lønnstillegg på 2,1 prosent.

Spesialsykepleiere og jordmødre med 16 års ansiennitet får ytterligere 0,5 prosent i tillegg, som til sammen blir en lønnsøkning på 2,6 prosent.

– Også ledere med økonomi og personalansvar får samlet 2,6 prosent i generelt tillegg, skriver NSF på sine nettsider.

Milepæl nådd

– Det vi avtalte i fjor om 500 000-kronersmålet, er realisert fra 1. august i 2019. Vi har nå fått på plass gode økninger i minstelønnssatser også for øvrige medlemmer, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSF har lenge forsøkt å få gjennomslag for en egen kode og stige for sykepleiere med mastergrad. Det fikk de ikke. Ifølge NSF var det uaktuelt for Spekter å etterkomme et slikt krav i et mellomoppgjør.

– Dette skuffer oss veldig, men vi har likevel valgt å akseptere oppgjøret, sier By.

– Denne skuffelsen har vi gitt uttrykk for i en uvanlig skarp merknad til protokollen, sier hun.

Her kan du lese protokollene 10 og 13.