105 000 nordmenn vil ha et sykepleierløft

Geir Jørgen Bekkevold
DIALOG: Geir Jørgen Bekkevold (KrF) kom ikke med konkrete løfter, men inviterte til dialog for å finne løsninger.

– Med en sykepleiermangel på 5600, og en mulig mangel på 28 000 i 2035, må vi innrømme at vi ikke har gjort jobben vår, sa Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Gårsdagens rapporter fra SSB om en økende sykepleiermangel har satt fart i debatten. I dag, 10. mai, overleverte NSFs forbundsleder Eli Gunhild By 105 000 underskrifter fra nordmenn som krever et sykepleierløft.

– Med en sykepleiermangel på 5600, og en mulig mangel på 28 000 i 2035, må vi innrømme at vi ikke har gjort jobben vår, sa Geir Jørgen Bekkevold (KrF) da han fikk rapporten.

Bekkevold er leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Han håpet på et godt samarbeid med NSF, for å få gjort noe med mangelen.

– Dette er et viktig dokument, som jeg kommer til å følge opp. Jeg lover at sykepleiermangelen er noe jeg tar på største alvor, sa Bekkevold.

Ressurser

Eli Gunhild By vil at politikerne skal følge opp med flere heltidsstillinger, bedre lønn og arbeidstidsordninger for sykepleierne.

– I tillegg er det slik at hver fjerde sykepleierstudent dropper ut av studiet. Vi har en lekkasje. Det er et stort hull i bøtta, det må tettes, sa By.

Bekkevold kom ikke med konkrete løfter, men inviterte til dialog for å finne løsninger.

– Den invitasjonen takker jeg ja til, svarte By.

Kommunevalg

Tore Hagebakken (Ap), medlem i helse- og sosialkomiteen, møtte også opp utenfor Stortinget.

– Husk det er kommunevalg. Det er et valg av hvilken arbeidsgiver du vil ha, sa han.

Sykepleiermangelen har vært tema i mange år, også under Aps regjeringstid. Han innrømmer at heller ikke de gjorde en god nok jobb, men mener at Ap i det minste ville gitt mye mer penger til kommunene.

– God kommuneøkonomi er viktig for at sykepleiernes lønn skal kunne heves, sa han.

Les også:

Sykepleiermangelen: – Det opplagte svaret er å utdanne flere

Nils Martin Stølen
ALVORLIG: Helseministeren bør ta SSB-rapporten veldig alvorlig. – Det vil bli en krevende jobb å sørge for at prognosene ikke slår til, sier SSB-forsker, Nils Martin Stølen.

SSB-forsker Nils Martin Stølen mener det må utdannes flere sykepleiere for å bremse opp en potensiell sykepleiermangel på 28 000 i 2035. Men er det mulig?

Hvilke grupper helsepersonell kommer vi til å trenge flest av i årene fremover? Svaret fra Statistisk sentralbyrå (SSB) er klart: Sykepleiere.

Ettertraktet vare

SSB har laget rapporten: Arbeidsmarkedet for helsepersonell frem mot 2035. Ifølge prognosene vil Norge mangle 28 000 sykepleiere i 2035.

Dette er et tall NSF allerede har brukt i et par år.

– Vi har sagt at vi om under 20 år vil mangle 30 000 sykepleiere hvis vi ikke gjør noe nå. Denne rapporten viser at det faktisk er bare 15 år til, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

– Hvordan kan dette unngås?

– Nå er det mange som slutter i løpet av studiet. Vi må få flere til å fullføre studiet, sier Eli Gunhild.

Også høy arbeidsbelastning og dårlig lønn er årsaker til at sykepleiere forlater yrket.

– Denne lekkasjen må minskes, sier By.

Å få sykepleiere opp i heltidsstillinger mener hun også kan gjøre sitt for å dempe den fremtidige sykepleiermangelen.

Hva med å øke opptaket?

Les også: