Tillitskrise ved Oslo universitetssykehus – ekstraordinært styremøte mandag

Bjørn Erikstein, administerende direktør på OUS, Oslo universitetssykehus
MISTILLIT: Fagtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus har varslet at de ikke lenger har tillit til sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein. I dag behandles mistilliten i et ekstraordinært styremøte.

For første gang avholder styret ved Oslo universitetssykehus et ekstraordinært styremøte for å behandle mistilliten mot sykehusets administrerende direktør.

18. juni varslet fagtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus (OUS) i brevs form at de ikke lenger har tillit til sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein.

Mandag møtes sykehusledelsen til ekstraordinært styremøte på Ullevål sykehus.

Det er første gang i OUS’ historie at et ekstraordinært styremøte finner sted, opplyste Akademikernes representant i Helse Sør-Øst-styret, Christian Grimsgaard, til NTB forrige uke.

Har varslet markeringer

På mandagens møte skal styret behandle mistilliten som er underskrevet av foretakstillitsvalgte fra blant andre NSF, Legeforeningen, Forskerforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen.

Psykologforeningen og Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) presiserer at den manglende tilliten også gjelder overfor klinikklederne.

– Organisasjonen har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den fremtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS), heter det blant annet i brevet.

Det er varslet markeringer i forbindelse med møtet.

Les også:

Regjeringen oppretter 80 nye studieplasser for spesialsykepleiere

Bildet viser Therese Jenssen Finjarn
OVERRASKET: Leder i Faggruppen for anestesisykepleiere Therese Jenssen Finjarn sier til Sykepleien at dette ikke kommer et øyeblikk for tidlig.

Regjeringen foreslår en opptrappingsplan som vil gi 80 nye studieplasser for spesialsykepleiere innen ABIOK. Det synes anestesisykepleier Therese Jenssen Finjarn er gode nyheter.

De nye studieplassene vil bli prioritert til universiteter og høyskoler som kan ta i bruk de nye plassene fra høsten, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding

De nye studieplassene går til anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie – samlet kalt ABIOK-utdanninger, som er på 1,5 års varighet.

30 plasser

Kunnskapsdepartementet ber institusjoner som kan øke opptakskapasiteten, om å sende inn en søknad. Hvilke institusjoner som får studieplassene, er derfor ikke klart per i dag.

– I første omgang vil det ble tildelt 30 studieplasser, men fullt utbygget etter fire år vil det medføre at det utdannes om lag 80 flere ABIOK-kandidater i året, skriver Kunnskapsdepartementet.

 En god start

– Nå kommer det 80 nye studieplasser i ABIOK-sykepleie, og det er en god start. Sykepleiermangel er en av de største utfordringene i helsetjenesten. Regjeringen har derfor en helhetlig tilnærming til denne utfordringen utover å øke utdanningstakten. Mulighet for livslange karriereløp,

Les også: