fbpx Regjeringen oppretter 80 nye studieplasser for spesialsykepleiere Hopp til hovedinnhold

Regjeringen oppretter 80 nye studieplasser for spesialsykepleiere

Bildet viser Therese Jenssen Finjarn
OVERRASKET: Leder i Faggruppen for anestesisykepleiere Therese Jenssen Finjarn sier til Sykepleien at dette ikke kommer et øyeblikk for tidlig. Foto: Nina Hernæs

Regjeringen foreslår en opptrappingsplan som vil gi 80 nye studieplasser for spesialsykepleiere innen ABIOK. Det synes anestesisykepleier Therese Jenssen Finjarn er gode nyheter.

De nye studieplassene vil bli prioritert til universiteter og høyskoler som kan ta i bruk de nye plassene fra høsten, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding

De nye studieplassene går til anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie – samlet kalt ABIOK-utdanninger, som er på 1,5 års varighet.

30 plasser

Kunnskapsdepartementet ber institusjoner som kan øke opptakskapasiteten, om å sende inn en søknad. Hvilke institusjoner som får studieplassene, er derfor ikke klart per i dag.

– I første omgang vil det ble tildelt 30 studieplasser, men fullt utbygget etter fire år vil det medføre at det utdannes om lag 80 flere ABIOK-kandidater i året, skriver Kunnskapsdepartementet.

 En god start

– Nå kommer det 80 nye studieplasser i ABIOK-sykepleie, og det er en god start. Sykepleiermangel er en av de største utfordringene i helsetjenesten. Regjeringen har derfor en helhetlig tilnærming til denne utfordringen utover å øke utdanningstakten. Mulighet for livslange karriereløp, satsing på heltidskultur og god ledelse er og av stor betydning for å beholde sykepleiere i helsetjenesten, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

God praksis er avgjørende

– Vi trenger flere spesialsykepleiere, og derfor prioriterer vi studieplasser til disse utdanningene. Samtidig holder det ikke bare å bygge ut antallet studieplasser siden god praksis er en helt avgjørende del av utdanningene. Derfor satser vi på en pilot for å få flere kommunale praksisplasser og bedre utdanning i digital kompetanse, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Ikke for tidlig

Leder i Faggruppen for anestesisykepleiere, Therese Jenssen Finjarn, sier til Sykepleien at dette ikke kommer et øyeblikk for tidlig.

– Er dette nok til å dekke mangelen på spesialsykepleiere?

– Om det er nok, har jeg ikke helt oversikten over, men vi mangler mange, sier hun.

Når det er sagt, legger hun til at dette er gledelige nyheter.

– Det er overraskende. Så langt har det ikke vært snakk om å øke antallet studieplasser, så dette er gode nyheter, sier hun.

Les også:

5900 sykepleiere og spesialsykepleiere mangler i helsevesenet

NSF-leder Eli Gunhild By
DRAMATISK: – Sykepleiermangelen var høy fra før, og dette er en dramatisk økning fra i fjor, sier Eli Gunhild By. Foto: Marit Fonn

Helse-Norge mangler 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere. Det ser ikke ut til at mangelen vil bli mindre i årene fremover.

Over 20 prosent av de sysselsatte i Norge jobber innen næringen helse- og sosialtjenester. Likevel har helsevesenet over flere år hatt den største mangelen på arbeidskraft, ifølge  NAV.

Dramatisk økning

NAVs årlige bedriftsundersøkelse viser at helsevesenet i dag mangler 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere.

– Sykepleiermangelen var høy fra før, og dette er en dramatisk økning fra i fjor, sier Eli Gunhild By.

– Hvilke konsekvenser får dette?

– Dette kan føre til at mange pasienter ikke får så god behandling og pleie som de har behov for. For sykepleierne betyr det at de må løpe enda fortere og bli enda mer stresset. Dette kan gå utover både pasientsikkerheten, men også helsen til den ansatte, sier hun.

Nye oppgaver, men mangel på arbeidskraft

Bent Høie foreslo nylig at personer som blir tatt med narkotika, ikke skal i fengsel, men få en samtale og et personlig opplegg av helsevesenet.

– Er det gjennomførbart å legge flere oppgaver på helsetjenesten som allerede mangler nok fagfolk?

– Sykepleiermangelen er en varslet krise. Helseministeren må bidra til at vi har nok sykepleiere til å løse alle oppgavene han mener de skal gjøre.

Eli Gunhild By mener arbeidsgiverne må tilby flere heltidsstillinger, større fagmiljø, gode arbeidsforhold og ikke minst bedre lønn for å få gjort noe med situasjonen.

– I tillegg er det verdt å merke seg at gjennomsnittlig avgangsalder for sykepleiere er 57 år. Dersom arbeidshverdagen bedres slik at denne avgangsalderen øker, vil det være en stor arbeidskraftreserve, sier hun.

NAVs estimater

Totalt for alle næringer mangler Norge 44 400 personer til å fylle ledige stillinger. I helsesektoren alene er det en bemanningsmangel på 10 200 personer. Det utgjør rundt 23 prosent av personellmangelen. Sykepleierne er den yrkesgruppen det er størst mangel på i helsesektoren og utgjør 6200 personer av de 10 200 Norge er i manko på, ifølge NAV.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.