NSF Oslo: – Vi går for Riksen og Ullevål

Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo under streiken med NHO
UT MED AKER: – Vårt poeng er at befolkningen i Groruddalen i Oslo kan få like god behandling på Ullevål sykehus som på Aker sykehus. Jeg bor selv midt i Groruddalen, sier Orlund.

I tolvte time kommer NSF Oslo med et alternativt forslag til nytt Oslo-sykehus.

– Vi tror ikke på forslaget som Oslo universitetssykehus (OUS) har foreslått til Helse Sør-Øst, som er en delt løsning mellom Gaustad og Aker, sier Line Orlund, fylkesleder i Oslo-avdelingen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Vi mener OUS må bestå av to sykehus, og at dette må være Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Dette må til for å kunne dekke nåværende og fremtidige behov.

Orlund uttaler seg på vegne av fylkesstyret i Oslo NSF.

– OUS-forslaget holder ikke mål

– Hvorfor kommer dette innspillet først nå?

– Vi har jobbet med dette i lengre tid, men vi ville vente på den nye rapporten fra OUS, der de forsøkte å redusere risikoen knyttet til bygging på Gaustad og Aker, der tomteområdet er ekstremt lite.

Rapporten kom 29. mai.

– Vi mener forslaget der ikke holder mål. Risikoen med det OUS ønsker, er så høy at vi foreslår et alternativ.

Se vedtaket

Her er vedtaket NSF Oslo har fattet:

  • NSF Oslo skal jobbe for endret målbilde, som innebærer å videreutvikle Rikshospitalet/Gaustad, bygge ut Ullevål og samle psykisk helse og avhengighet i nye bygg på Aker.

– Vi ser ikke for oss en storutbygging av Rikshospitalet, men tar høyde for at bygningsmassen også der må oppgraderes fortløpende, sier Orlund.

– Vi mener modellen vi foreslår, er den som best sikrer et godt sykehustilbud til hele Oslos befolkning. Driften vil kunne planlegges med en god fordeling av de ulike fagmiljøene, og man vil ha utvidelsesmuligheter hvis det senere skulle vise seg et behov for det. Vi utelukker ikke bygging av et lokalsykehus på Aker, men vi prioriterer det heller ikke først, sier fylkeslederen.

Flere involverte

Line Orlund opplyser at det er tre uavhengige grupper tillitsvalgte som jobber med alternativt forslag i NSF.

  • Fylkesstyret i NSF Oslo,
  • ansattrepresentant fra NSF i styret i OUS, foretakstillitsvalgt Svein Erik Urstrømmen, og
  • ansattrepresentant fra Unio i styret i Helse Sør-Øst, konserntillitsvalgt Kirsten Brubakk.

– Vi har alle hatt tett kontakt i denne saken, sier hun.

Ansatterepresentantene kom med alternativt forslag

Foretakstillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus, Svein Erik Urstrømmen, sitter i styret ved OUS.

– Vi ba ham om å ta med seg våre innspill inn i diskusjonen med ansattrepresentantene i Legeforeningen og Fagforbundet, sier fylkesleder Line Orlund.

De tre styremedlemmene Else Lise Skjæret, Aasmund Bredeli og Svein Erik Urstrømmen fremmet følgende alternative vedtaksforslag til sak 39/2019:

  1. Styret erkjenner at det fremlagte vedtaksforslaget, pkt 1 tom 5, ikke gir faglig forsvarlige og gode virksomhetsmessige løsninger for fremtidens OUS. Saksfremlegget styrker ikke beslutningsgrunnlaget i saken.
  2. Styret ber administrasjonen gjennomføre en utredning av en delt løsning mellom Gaustad og Ullevål kombinert med et utskilt lokalsykehus, ref styrets vedtak i sak 20/2015.

– Dette vedtaket er ikke problematisk for oss i fylkesstyret i Oslo, men psykiatrien må ikke glemmes i planleggingen av et nytt sykehus, sier Orlund.

Uenig med Aker sykehus venner

Line Orlund legger til:

– Det er klart at vi nå går mot det Aker sykehus venner ønsker. Vårt forslag går på å konsentrere sykehusdriften på Rikshospitalet og Ullevål. Vårt poeng er at befolkningen i Groruddalen i Oslo kan få like god behandling på Ullevål som på Aker. Jeg bor selv midt i Groruddalen, sier Orlund.

– Hvor sender dere forslaget?

– Vi har jobbet internt med dette, gjennom styrets ansatterepresentanter, både på OUS og i Helse Sør-Øst.

– Hva venter du på nå?

– I går la Cathrine Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst, frem et forslag til vedtak som er i tråd med OUS sitt vedtak. Men forslaget fra OUS støttes ikke av noen av de tre ansatterepresentantene.

Saken skal behandles i Helse Sør-Øst på torsdag 20. juni.

– For tidlig å låse seg til ett alternativ om nytt Oslo-sykehus

Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt for NSF på Oslo universitetssykehus (NSF)
SJEKK ULLEVÅL: – Hvis man ikke får bygge så stort som ønsket på Gaustad, må vi kunne se etter muligheter på Ullevål-tomten. Derfor bør det utredes et alternativ, mener Svein Erik Urstrømmen, foretakstillitsvalgt på Oslo universitetssykehus.

Gaustad og Aker? Eller Ullevål likevel? Hvor skal et nytt Oslo-sykehus være? Og hva skal det inneholde?

31. januar skal sykehussaken behandles av styret i Helse Sør-Øst.

En knapp uke før styremøtet ble det kjent at Helse Sør-Øst nå også vil at Ullevål-alternativet skal belyses. 

Les: Helse Sør-Øst snur i sykehussaken

Styret skal på møtet si ja eller nei til forslaget som administrerende direktør Cathrine M. Lofthus har lagt frem.

Hun ønsker at styret godkjenner konseptrapporten for videreutvikling av Aker og Gaustad. Det vil si Aker lokalsykehus, og Gaustad-området der Rikshospitalet ligger.

Ansatte har ønsket at Ullevål-alternativet også skal utredes. Altså tomten til nåværende Ullevål sykehus.

Vil «belyse» Ullevål-alternativet

I forslaget til vedtak står det også at styret «ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold».

Det vises til at «stemmeforklaring fra de tillitsvalgte ved behandling av konseptrapporten i prosjektets styringsgruppe».

Men både tillitsvalgte og politikere er usikre på hva begrepet «belyse» innebærer: Betyr det en fullverdig utredning av Ullevål-alternativet eller ikke?

Les også: