Ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder

Bildet viser Ullevål sykehus, Oslo universitetssykehus OUS.
MISTILLIT: – Organisasjonen har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den fremtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS), heter det blant annet i brevet.

Fagtillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus varsler i et brev at de ikke lenger har tillit til sykehusets administrerende direktør Bjørn Erikstein.

Brevet, som ble sendt tirsdag kveld, kommer kun et par dager før planene om nye sykehus i Oslo skal avgjøres i styremøtet til Helse Sør-Øst.

Nesten alle 20 000

Det er foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere andre organisasjoner som representerer nesten alle de 20 000 ansatte ved sykehuset, som har undertegnet brevet, skriver Aftenposten [for abonnenter].

– Organisasjonen har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den fremtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus (OUS), heter det blant annet i brevet.

Kritkk og uro

Planene om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt sykehus på Gaustad og ett på Aker har blitt møtt med kritikk og uro. Fagmiljøer har tidligere uttrykt bekymring for pasientbehandlingen, og tillitsvalgte og fagansatte mener samtidig at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres innspill rundt konsekvensene av å splitte avdelinger.

Overfor avisen bekrefter medievakten ved OUS at ledelsen har mottatt brevet. Brevet vil bli lest nøye før det vil bli besvart onsdag.

Les også:

NSF Oslo: – Vi går for Riksen og Ullevål

Line Orlund, fylkesleder i NSF Oslo under streiken med NHO
UT MED AKER: – Vårt poeng er at befolkningen i Groruddalen i Oslo kan få like god behandling på Ullevål sykehus som på Aker sykehus. Jeg bor selv midt i Groruddalen, sier Orlund.

I tolvte time kommer NSF Oslo med et alternativt forslag til nytt Oslo-sykehus.

– Vi tror ikke på forslaget som Oslo universitetssykehus (OUS) har foreslått til Helse Sør-Øst, som er en delt løsning mellom Gaustad og Aker, sier Line Orlund, fylkesleder i Oslo-avdelingen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Vi mener OUS må bestå av to sykehus, og at dette må være Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Dette må til for å kunne dekke nåværende og fremtidige behov.

Orlund uttaler seg på vegne av fylkesstyret i Oslo NSF.

– OUS-forslaget holder ikke mål

– Hvorfor kommer dette innspillet først nå?

– Vi har jobbet med dette i lengre tid, men vi ville vente på den nye rapporten fra OUS, der de forsøkte å redusere risikoen knyttet til bygging på Gaustad og Aker, der tomteområdet er ekstremt lite.

Rapporten kom 29. mai.

– Vi mener forslaget der ikke holder mål. Risikoen med det OUS ønsker, er så høy at vi foreslår et alternativ.

Se vedtaket

Her er vedtaket NSF Oslo har fattet:

  • NSF Oslo skal jobbe for endret målbilde, som innebærer å videreutvikle Rikshospitalet/Gaustad, bygge ut Ullevål og samle psykisk helse og avhengighet i nye bygg på Aker.

– Vi ser ikke