Mener det blir behov for 300–400 færre sykepleiere ved Ullevål-nedleggelse

Styreleder i Helse Sør-Øst
FÆRRE SYKEPLEIERE: Den nye, vedtatte sykehusløsningen for OUS vil ifølge styreleder for Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, gjøre behovet for sykepleiere mindre enn alternativene.

Styreleder i Helse Sør-Øst anslår at det totale behovet for sykepleiere vil bli mindre dersom planene om nedleggelse av Ullevål gjennomføres.

– Vi kommer til å trenge flere sykepleiere enn i dag, men 300–400 færre enn om vi hadde beholdt både Ullevål og Rikshospitalet i tillegg til å bygge nytt på Aker.

Det sier styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, til VG onsdag.

Han hevder videre at det aller viktigste samfunnsmessig ved den nye sykehusløsningen, er at økningen i antall leger og sykepleiere blir mindre enn med dagens struktur.

Sykepleiermangel

– Vi er i utgangspunktet enige med Gjedrem i at færre sykehus vil gi behov for færre sykepleiere totalt sett, men vi er sterkt uenige i hvilke sykehus det bør satses på.

Det sier leder i Norsk Sykepleierforbund Oslo, Line Orlund, til Sykepleien.

Mens Helse Sør-Øst har valgt å gå for avvikling av Ullevål, og bygging av nye sykehus på Aker og Gaustad, mener NSF Oslo at OUS i fremtiden bør bestå av sykehusene på Ullevål og Rikshospitalet.

Selv om sykepleierbehovet forventes å bli mindre enn om dagens sykehusstruktur videreføres, antas det at rekruttering, spesielt av spesialsykepleiere, blir utfordrende.

– Siden vi allerede nå er klar over at store rekrutteringsutfordringer vil komme, er det viktig at OUS så raskt som mulig tar fatt i dette, sier Orlund.

Omstridte planer

20. juni vedtok styret i Helse Sør-Øst at Ullevål sykehus skal legges ned, og at det skulle bygges nytt på Aker og Gaustad.

Planene har vært omstridt og mye omtalt siden de første gang ble lagt på bordet i 2016.

Denne uken førte prosessen til at OUS-direktør Bjørn Erikstein varslet sin avgang, i kjølvannet av en mistillitserklæring fra ansatte ved sykehuset.

I dag har OUS, som består av Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus, totalt rundt 23 000 ansatte. Det gjør det til det største sykehuset i Europa og det tredje største i verden målt etter antall ansatte.

Sykepleiere er den desidert største yrkesgruppen i Helse Sør-Øst. Medregnet spesialsykepleiere og jordmødre, utgjør sykepleiere 30,9 prosent av alle ansatte i det regionale helseforetaket.

Les også:

Lill Sverresdatter Larsen er ny lederkandidat til NSF – og årets første

bildet viser Lill Sverresdatter Larsen
FAGLIGHETEN INN I POLITIKKEN: Lill Sverresdatter Larsen jobber i dag ved sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet. Hun ønsker å bruke sykepleiefaglig ekspertise i argumentasjonen for politiske saker som bedre lønn og forsvarlige arbeidsforhold.

Første kandidat til høstens ledervalg i NSF er klar. Lill Sverresdatter Larsen fra Tromsø ønsker å løfte fagtyngden fram i organisasjonen. – NSF skal puste sykepleiefaglig ekspertise i alt vi gjør, sier hun.

Sykepleien ringer Lill Sverresdatter Larsen (snart 40) på Gardermoen hvor hun er på vei til årets ICN-kongress i Singapore. Der skal hun legge fram et abstract om samhandling. Det bygger videre på doktorgradsarbeidet hennes, som handlet om samhandling i demensomsorgen.

Hun har akkurat sluppet nyheten på sin egen blogg om at hun stiller som kandidat til høstens ledervalg i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Tre hjertesaker

– Har du noen hjertesaker?

– Du kan lese dem på bloggen min.

– Ja, der var det mange. Men hvis du skal trekke fram de viktigste?

– Da vil jeg si tre: Jeg ønsker at NSF skal puste sykepleiefaglig ekspertise i alt vi gjør, at NSF skal være en transparent organisasjon hvor alle politiske ledd skal være med og informert når det tas viktige bestemmelser, og at NSF har en mer tydelig politisk ledelse som er mer «på». Når de ringer fra Dagsnytt 18, skal vi være med.

– Det krever vel