fbpx Mener det blir behov for 300–400 færre sykepleiere ved Ullevål-nedleggelse Hopp til hovedinnhold

Mener det blir behov for 300–400 færre sykepleiere ved Ullevål-nedleggelse

Styreleder i Helse Sør-Øst

Styreleder i Helse Sør-Øst anslår at det totale behovet for sykepleiere vil bli mindre dersom planene om nedleggelse av Ullevål gjennomføres.

– Vi kommer til å trenge flere sykepleiere enn i dag, men 300–400 færre enn om vi hadde beholdt både Ullevål og Rikshospitalet i tillegg til å bygge nytt på Aker.

Det sier styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, til VG onsdag.

Han hevder videre at det aller viktigste samfunnsmessig ved den nye sykehusløsningen, er at økningen i antall leger og sykepleiere blir mindre enn med dagens struktur.

Sykepleiermangel

– Vi er i utgangspunktet enige med Gjedrem i at færre sykehus vil gi behov for færre sykepleiere totalt sett, men vi er sterkt uenige i hvilke sykehus det bør satses på.

Det sier leder i Norsk Sykepleierforbund Oslo, Line Orlund, til Sykepleien.

Siden vi allerede nå er klar over at store rekrutteringsutfordringer vil komme, er det viktig at OUS så raskt som mulig tar fatt i dette.
Line Orlund, leder NSF Oslo

Mens Helse Sør-Øst har valgt å gå for avvikling av Ullevål, og bygging av nye sykehus på Aker og Gaustad, mener NSF Oslo at OUS i fremtiden bør bestå av sykehusene på Ullevål og Rikshospitalet.

Selv om sykepleierbehovet forventes å bli mindre enn om dagens sykehusstruktur videreføres, antas det at rekruttering, spesielt av spesialsykepleiere, blir utfordrende.

– Siden vi allerede nå er klar over at store rekrutteringsutfordringer vil komme, er det viktig at OUS så raskt som mulig tar fatt i dette, sier Orlund.

Omstridte planer

20. juni vedtok styret i Helse Sør-Øst at Ullevål sykehus skal legges ned, og at det skulle bygges nytt på Aker og Gaustad.

Planene har vært omstridt og mye omtalt siden de første gang ble lagt på bordet i 2016.

Denne uken førte prosessen til at OUS-direktør Bjørn Erikstein varslet sin avgang, i kjølvannet av en mistillitserklæring fra ansatte ved sykehuset.

I dag har OUS, som består av Rikshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker universitetssykehus, totalt rundt 23 000 ansatte. Det gjør det til det største sykehuset i Europa og det tredje største i verden målt etter antall ansatte.

Sykepleiere er den desidert største yrkesgruppen i Helse Sør-Øst. Medregnet spesialsykepleiere og jordmødre, utgjør sykepleiere 30,9 prosent av alle ansatte i det regionale helseforetaket.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse