Tromsø: Vil lokke med høyere lønn for å få flere sykepleiere

Pengepung med sedler som stikker ut
MER I PENGEPUNGEN: Helse- og velferdskomiteen i Tromsø vil heve lønnen til sykepleierne i kommunen.

Helse- og velferdskomiteen i Tromsø kommune har enstemmig gått inn for at lønna til sykepleierne i kommunen må heves.

Sykepleiemangelen i Tromsø kommune er stor. Kommunen konkurrerer med Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) når de skal rekruttere nyansatte. Nå ønsker politikerne i helse- og velferdskomiteen i Tromsø kommune å ta grep, skriver iTromsø [bak betalingsmur].

– Tromsø kommune skal etterstrebe at lønningen til de kommunale sykepleierne skal komme på nivå med Spekter. Lønna er nå ikke konkurransedyktig, sier leder for helse- og velferdskomiteen, Pål Julius Skogholt (SV), til Sykepleien.

Komiteen har nå levert en innstilling til formannskapet.

– Vet dere hva dette vil koste kommunen?

– Nei, men vi vil skaffe en oversikt over lønnskostnadene.

Ifølge tall fra i fjor jobbet det 297 sykepleiere og vernepleiere i Tromsø kommune.

Vil rose politikerne

– Dette har vi bedt om lenge, sier fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Troms Hanne Marit Bergland til Sykepleien.

I dag tjener sykepleiere i kommunen med ti års ansiennitet omkring 40 000–45 000 kroner mindre enn på UNN.

– Det er store lønnsforskjeller mellom Spekter og KS, så det er et minimum at lønningen økes til samme nivå. De burde helst ligge høyere for at kommunen skal ha et konkurranse fortrinn, sier Bergland.

– Vi er kjempeglade og vil rose politikerne, sier Hanne Marit Bergland.

Ligger til behandling

– Det er et kjent problem at det er til dels store lønnsforskjeller mellom sykepleierne i kommunen og på UNN, sier Helse og omsorgssjefen i Tromsø kommune Trond Brattland.

Helse- og velferdskomiteens intensjonsvedtak vil behandles i formannskapet, så ennå er det ikke tatt noen endelig beslutning i saken.

– Det er heller ikke gjort noen beregninger om hva det vil koste kommunen, forteller Brattland.

Les også:

Rådmannen i Lavangen kommune i Troms: – Sykepleiermangelen fører til kommunal kannibalisme

FOR FÅ: Troms mangler 100 spesialsykepleiere og 400  sykepleiere, ifølge estimerte tall fra Navs bedriftsundersøkelse.

Erling Hanssen, rådmann i Lavangen kommune i Troms, mener sykepleiermangelen er et problem som er for stort til at den enkelte kommune skal sitte med det alene.

– Sykepleiere har kompetanse vi er helt avhengige av i kommunene, sier Hanssen.

Som så mange andre kommuner sliter Lavangen med å rekruttere sykepleiere.

Derfor har de lagt på 40 000 kroner på lønna og tilbyr ei ekstra ferieuke i rekrutteringstillegg. Tillegget går både til nyansatte og de som allerede er i jobb i kommunen. 

Les også: Synnév sa ja takk til 40 000 kroner og ei uke ekstra ferie

Se kart her: Disse kommunene tilbyr noe ekstra til sykepleiere 

Ond sirkel

Disse godene er svært kortsiktige løsninger, mener rådmannen. Han kaller lokketilbud for å rekruttere sykepleiere for en form for kommunal kannibalisme:

– Vi er en liten kommune og har behov for å rekruttere fra andre kommuner for å