fbpx – Kan tape 55 000 ved å jobbe i kommunen i stedet for på sykehus Hopp til hovedinnhold

– Kan tape 55 000 ved å jobbe i kommunen i stedet for på sykehus

Bildet viser Daniel Brox

Lønnsforskjellene mellom sykehus og kommune gjør at sykepleierne ikke søker seg til kommunen, mener Daniel Brox, tillitsvalgt sykepleier i Tromsø kommune.

Til høsten skal Otium bo- og velferdssenter åpne i Tromsdalen, men kun fem søknader kom inn til de 19 sykepleierstillingene som må besettes, melder lokalavisa iTromsø. [bak betalingsmur]

Daniel Brox er sikker på at det skyldes den dårlige lønna. Han er tillitsvalgt for sykepleierne ved tildelingskontoret i Tromsø kommune, og forteller at etter lokalforhandlingene i fjor høst, løftet kommunen sine sykepleiere opp til Spekters nivå for sykepleierne ansatt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

– Men denne avtalen gjelder ikke for dem som har blitt og blir ansatt etter lokalforhandlingene i høst, sier han.

Så for nyansatte er det altså store lønnsforskjeller mellom kommune- og sykehusansatte sykepleiere.

– Nattevakt vil tape nesten 55 000

– Jeg har gjort et grovt estimat og ser at en sykepleier med 0 års ansiennitet vil tape 9000 kroner i året på å jobbe i kommunen i stedet for på UNN. En sykepleier med ti års ansiennitet vil tape 21 700 kroner i året, sier han.

For nattevakter vil forskjellen bli enda større:

– En sykepleier på natt med ti års ansiennitet vil tape nesten 55 000 kroner i året på å jobbe på et sykehjem med over 50 brukere i forhold til å jobbe på UNN, hevder Brox.

Da har han regnet ut fra en turnus med jobb hver tredje helg og tre kveldsvakter i uka.

Her er tallene som ligger til grunn for regnestykkene hans:

– Mangler sykepleiere på sykehuset også

Hanne Bergland er fylkesleder for Norsk sykepleierforbund (NSF) i Troms. Hun minner om at de mangler sykepleiere ved sykehuset også.

– I fjor sommer måtte sykepleiere jobbe opptil 90 timer i uka for å få hjulene til å gå rundt ved UNN. Lønna må derfor økes til mer enn bare Spekters nivå, sier hun.

I lokalavisa iTromsø uttalte hun nylig at løsningen på sykepleiermangelen er både å øke lønna og lage arbeidstidsordninger som er til å leve med. [bak betalingsmur]

– Må tas i så det merkes

– Hva er hovedproblemet, dårlig lønn eller arbeidstidsordninger?

– Jeg vil ikke rangere disse, de henger sammen. Får du rekruttert flere med god lønn, blir det lettere å få på plass levelige arbeidstidsordninger, mener Bergland.

– Hvor mye bør lønna opp, da?

– Det nytter ikke å legge seg litt over minstesatsen i Spekter. Det må tas i så det merkes. Sykepleiere tjener under gjennomsnittet av alle yrkesgrupper i landet og er på en 147. plass, viser tall fra SSB. Det er altfor dårlig, sett i forhold til det ansvaret og den kompetansen vi har.

– Der er vi veldig veldig enige, sier Brox.

Bildet viser Hanne Marit Bergland, fylkesleder NSF Troms

Mastere

Ved UNN får man et tillegg på 20 000 kroner for relevant master. Daniel Brox mener kommunen må verdsette sykepleiere med master mer. I dag er det bestemt at en sykepleier med master kan få en årslønn på 541 700 kroner, kun dersom stillingen er utlyst med krav om master. Problemet er at det ikke utlyses stillinger med krav om master, ifølge Brox.

– Alle videreutdanninger i dag er mastergrader, men i kommunen får sykepleiere som tar videreutdanning spesialsykepleierlønn, som er lavere enn mastergradslønn. I Tromsø kommune er det kun én sykepleier med master som har klart å forhandle seg fram til masterlønn, sier han.

Penger for studenter i praksis

Et annet moment som kan gjøre at sykepleiere havner på UNN fremfor i kommunen, peker administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i kommunen på:

– Spesialisthelsetjenesten mottar penger for å ta imot studenter i praksis, noe kommunen ikke får. Skal kommunesektoren bli mer attraktiv som praksisarena – som er en viktig rekrutteringsarena – bør pengene til praksis følge studenten, sier hun til nettavisa iTromsø.

– Er du enig, fylkesleder Hanne Bergland?

– Jeg er mer opptatt av at vi skal se på grunner til at folk slutter. En av fem sykepleiere er ute etter ti år i yrket. Hvorfor lekker vi i bunnen? Jeg mener altså hovedsakelig det er på grunn av dårlig lønn og arbeidstidsordninger.

– Råspennende i kommunen

Daniel Brox skulle ønske flere sykepleiere kunne få øynene opp for kommunal sykepleie.

– Jeg vet om kommunesykepleiere som har blitt headhunta til sykehuset fordi de er fortrolige med dialyse, hjemmerespirator, smertepumpe og terminalpleie hjemme hos folk der de bruker intravenøs ernæring og væskebehandling, sier han og legger til:

– Oppgavene i kommunen er råspennende. Har man lyst å lære seg sykepleierprosedyrer, er det i Tromsø kommune man bør jobbe, for her skjer det masse!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse