fbpx Sintef-forsker mener multidosesystem bør forenkles Hopp til hovedinnhold

Sintef-forsker mener multidosesystem bør forenkles

BÅDE OG: Medisiner i både pose og dosett kan bli mye å huske på. Foto: Silje Bøthun, SINTEF

Skjøre poser og medisiner som faller på gulvet. Mye kan bli bedre ved dagens multidose- og dispenserløsninger, mener Sintef-forsker Kristine Holbø.

I fire år har forsker Kristine Holbø fulgt med på bruken av medisindispensere og multidoser i hjemmesykepleien i tre forskjellige kommuner: Trondheim, Stavanger og Bjugn. Prosjektet har fått navnet Min medisin.

– Mye er bra med både multidoser og medisindispensere. Mitt oppdrag har vært å se etter hva som kan forbedres, understreker hun.

Observerte bruken

Holbø er produktdesigner, og hun og kolleger fra Sintef har jobbet sammen med sykepleiere som har vært prosjektledere for studien i hver enkelt kommune.

16 tjenestemottakere har blitt dybdeintervjuet og observert hjemme.

Intervjuene ble gjennomført i to runder. Første runde handlet blant annet om praktisk håndtering av legemidler, anskaffelse og administrasjon. I andre runde konsentrerte intervjuene seg om brukeropplevelser knyttet til praktiske utfordringer, glemsomhet og informasjon om legemidler.

Hun åpnet alle posene og tømte innholdet ut på senga

Kristine Holbø, Sintef-forsker og produktdesigner

Mistet tabletter

Nå sitter Holbø i sluttføringen av en rapport om studien. Det er også skrevet en artikkel i prosjektet som publiseres i Nordisk Velferdsforskning 22. mars.

Konklusjonen hennes er at det er en god del å ta tak i for å forenkle bruken av multidose – både med selve multidoseposen og tjenesten rundt:

– De ansatte vet lite om hva som skjer med medisinene mellom utdelingene av multidosene hver 14. dag, hvis brukerne ikke har annen bistand fra hjemmesykepleien.

Multidosene kommer i poser på rull, med en eller flere poser for hvert doseringstidspunkt. Enkelte får en elektronisk dispenser som mater ut posene på riktig tidspunkt, uåpnet eller åpnet.

– Uavhengig av om de hadde en dispenser som matet ut posene, hadde brukerne mange av de samme utfordringene. De aller fleste hadde opplevd å miste tabletter på gulvet. Da hadde de ikke et lager å hente medisiner fra, så de måtte eventuelt åpne en ny pose eller få tak i tabletten på en annen måte. Eller de tok ikke medisinen som ble mistet, sier hun.

Både dosett og pose

Holbø forteller om en av brukerne hun intervjuet, som fikk medisiner på rull:

– Hun åpnet alle posene og tømte innholdet ut på senga. Så fordelte hun tablettene i en ukesdosett. Hun hadde noen av medisinene i denne dosetten fra før, og hun følte hun ikke fikk oversikt når hun måtte forholde seg til både poser og dosett. Hun gjorde det på denne måten fordi hun trengte å ha bedre kontroll, sier Holbø. 

Hun så også at mange brukere åpnet posene og la klar tablettene i eggeglass eller liknende.

– Mange sa at det var fort gjort å glemme når det var medisiner to steder, og medisinene skulle tas til ulike tidspunkt.

Hun fikk også tilbakemeldinger på at posene var skjøre, så tablettene falt ut før de skulle. Samtidig kunne posene være vanskelige å åpne, så tablettene spratt ut og ble borte, fordi avrivningen ikke skjedde kontrollert.

– Da blir mye av tryggheten i multidosene borte, sier hun.

Bort med faksen

Med en produktdesigners blikk, og i samarbeid med sykepleierne i prosjektet, har hun kommet frem til fire områder for forbedring av medisinutdelingen:

Først og fremst mener hun at hele medisineringstjenesten bør forenkles. Faksen må bort. Bedre digital kommunikasjon rundt resepter kan lette arbeidet til de ansatte. Det kan også gjøre mange av brukerne mer selvhjulpne, dersom de får digital støtte fra apotek og fastlege.

– Jeg vet at E-helsedirektoratet jobber med forbedringer for brukere med hjemmesykepleie. Det kan løse mye av dette problemet, sier Holbø.

Holbø og prosjektgruppen har laget et konkret forslag til hvordan medisinposene bør merkes for å gjøre det enklere for brukeren å holde rede på medisinene sine:

Illustrasjon: Kristine Holbø og Hanne Ekran Thomassen, Sintef Foto: Sintef

– Brukerne må få bedre oversikt over hvilke medisiner de skal ta når. Posene må bli lettere å åpne. Alle medisiner som pasienten tar, må kunne inkluderes i samme system.

Må tilpasses den enkelte

Individ-tilpasset informasjon er et annet forslag til forbedring: for å informere brukere om medisinene de tar. Mer detaljert, kvalitetssikret informasjon bør også være lett tilgjengelig på papir, internett eller via en app på telefonen. I dag har ikke brukerne tilgang til medisinenes pakningsvedlegg.

– Noen fikk et ark med informasjon og bilde av medisinene, men det lå ikke i rutinene å dele ut denne informasjonen. Noen steder lå arkene i en perm som brukerne oppfattet at tilhørte hjemmesykepleien, og de forholdt seg derfor ikke til arkene, sier Holbø.

– Dispenser på stua passer ikke for alle

Mer varierte og persontilpassede løsninger har hun også tro på.

Hjemmesykepleier eller fastlege bør få et verktøy som hjelper dem med å tilpasse medisineringsløsningen til hver enkelt bruker. I dag kartlegges behovet hovedsakelig med tanke på om digitale medisindispensere kan hjelpe brukerne, sier Holbø.

– Det passer ikke alle å ha en dispenser på stua som mater ut medisiner. Kanskje blir det snarere et hinder for å kunne være ute i aktivitet?

Kanskje viser kartleggingen at de trenger nettopp en elektronisk medisindispenser. Men den kan også vise at de kan ha nytte av veiledning i åpning av posene, gode råd for oppbevaring av medisiner, hjelp til å lage påminnelser på telefon, eller noe annet som er tilpasset akkurat dem sier hun.

Les også:

Med e-multidose blir pasientsikkerheten sterkt ivaretatt

Slik kan legemiddelhåndteringen bli mer forsvarlig og riktig

Sykepleierne må rydde opp: Ekstraarbeid for hjemmesykepleien etter multidosefeilene

MÅ DOBBELTSJEKKE Soneleder Torunn Henden (til venstre) og sykepleier Ingrid Øen i Posebyen sone i hjemmesykepleien i Kristiansand. Foto: Børge Røssaak Nilsen/Kristiansand kommune

Kristiansand kommune bruker nå minst 12 sykepleierdagsverk i uka for å håndtere mangler i multidosene – bare i hjemmetjenesten.

– Jeg skulle ønske vi kunne brukt tiden på andre ting enn dette. 

Det sier Ingrid Øen, sykepleier i sone Posebyen i Kristiansand kommune.

Kristiansand er en av kommunene som er berørt av feil og mangler i multidoseruller fra Norsk Medisinaldepot (NMD).

Må klippe og lime

Ved sone Posebyen sitter en sykepleier og sjekker rull etter rull opp mot medisinlistene til pasientene. Hele mandagsvakten blir brukt til dette.

Mangler det noe i en rull, må hver pose klippes opp, tabletten som mangler må legges i, og posen tapes igjen. Med penn føres endringene inn foran på posen. Først da kan multidosene fraktes ut til pasienten.

– I tillegg er de nye posene skjørere, så det hender også at posene revner, enten hos oss eller ute hos bruker. Det i seg selv er ikke et veldig stort problem, men det kommer oppå det andre ekstraarbeidet vi har med medisinutdelingen for tiden, sier Øen.

– Jeg opplever ikke det nye multidosesystemet som trygt, sier hun.

Ingrid Øen opplever feilene i multidosene som frustrerende og tidkrevende å rydde opp i.

Rundt 24 dagsverk i uka

Det er 11 soner i kommunen.

– Vi bruker minst 12 sykepleierdagsverk per uke for å håndtere dette, bare i hjemmetjenesten. I tillegg kommer jo omsorgssentrene, jeg anslår at det er omtrent det samme der, sier Liv Solveig Torsøe, konstituert virksomhetsleder i kommunen.

Torunn Henden er soneleder i Posebyen. Hun anslår at det går med ett til to dagsverk i uka – bare i hennes sone – for å gjøre ekstraarbeid knyttet til multidosekontroll. Hun har fått grønt lys for å leie inn ekstra personell.

Mangel på legemidler

– Det er et todelt problem, forklarer Henden.

– På den ene siden er det feil fordi endringer vi har meldt inn til NMD ikke har kommet med i multidosene. Da må vi gjøre endringsjobben manuelt, sier hun. 

Samtidig er det mangel på enkelte legemidler.

– Det kan ikke NMD lastes for, men det fører også til merarbeid for oss. Vi må kontakte fastlegene for synonympreparater, og så må vi på apoteket her for å hente disse, og deretter legge medisinene i riktig pose i multidoserullene, sier hun.

– Dersom synonympreparatet skal endres over tid, gir vi beskjed om dette til NMD. Men det er heller ikke alltid disse endringene har blitt fulgt opp, så da må vi også legge inn synonympreparatene manuelt, sier Torunn Henden.

Må være skjerpet

Både Henden og Øen mener de må være svært skjerpet i dagens situasjon.

– Vi har ikke fått tilbakemeldinger fra pasienter om at de har fått feil eller manglende medisiner, og vi gjør alt vi kan for å skåne dem for dette. Men det er krevende, og vi er helt avhengig av veldig gode rutiner for å få det til.

Henden håper situasjonen snart bedrer seg, sykepleierressursene skulle hun svært gjerne brukt til andre ting enn å klippe og lime medisinposene.

– De ansatte har gjort en stor innsats, men dette er ikke noe som kan fortsette over tid, sier hun.

Arbeidsgruppe følger situasjonen

Henden og Øen får støtte fra Dagfinn Haarr, kommuneoverlege i Kristiansand:

– Det er betydelig ekstraarbeid for hjemmesykepleien, som må inn og gjøre jobben manuelt, sier han. Selv er Haarr med i en arbeidsgruppe som møtes en gang i uken for å vurdere situasjonen som har oppstått.

– Jeg vurderer at vi gir forsvarlige helsetjenester, og ingen pasienter har blitt utsatt for fare. Men feilene har ført til mye plunder og heft. Aller mest for sykepleierne, men også for fastlegene, sier han.

Dagbøter i Stavanger

NTB skriver at Stavanger kommune fra og med mandag ilegger NMD dagbøter som følge av feil og mangler i multidosemedisiner fra leverandøren.

Assisterende rådmann i Stavanger kommune, Per Haarr vil ikke gå ut med hvor store dagbøter det er snakk om.

– Men i henhold til inngått kontrakt «kan det kreves en dagsbot på 10 000 kroner per kalenderdag gjennom mangelfull oppfyllelse av rutiner», sier Harr til  Rogalands Avis, ifølge NTB.

NMD: – Stor forståelse for frustrasjonen

Blant avvikene som er meldt til NMD, er blant annet mangelfull informasjon i forkant av leveransene, lang ventetid på telefon og feilregistreringer.

– Siden oppstarten av anbudet har NMD hatt utfordringer knyttet til multidose­leveransene. NMD erkjenner at kvaliteten på flere leveranser er ikke akseptabel, og vi har stor forståelse for den frustrasjonen dette skaper i de påvirkede kommunene og blant helsepersonell, sier Miriam Skåland, kommunikasjonsansvarlig i NMD til Sykepleien.

Hun sier den generelle legemiddel­mangelen har rammet deres kontrakt spesielt hardt, og at NMD ikke har vært gode nok til å varsle om legemiddelmangel når det har oppstått.

– Det er identifisert og igangsatt en rekke tiltak for å korrigere og håndtere innmeldte avvik fra kontraktens oppstart til dags dato, sier hun.

Les mer:

Høie: – Pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner

Flere feil oppdaget i multidoseruller

M ann i 80-årene innlagt på sykehus etter mangel på multidosemedisin.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.