fbpx Med e-multidose blir pasientsikkerheten sterkt ivaretatt Hopp til hovedinnhold

Med e-multidose blir pasientsikkerheten sterkt ivaretatt

Bildet viser en apoteker som henter en multidoserull i hyllen

Det er mange fordeler med å bruke e-multidose, men først må systemet fungere slik at også hjemmesykepleien har tilgang til Legemidler i bruk, skriver Marita Strandli.

I forskningsartikkelen E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks har forfatterne Johnsen, Jøsendal og Bergmo intervjuet sentrale aktører i administreringen av e-multidose, som apotek, fastleger og hjemmesykepleiere. Forskjellen på multidose og e-multidose er at alt skal gjøres elektronisk med e-multidose, og vi kan se bort fra å måtte fakse ordinasjonskort og pasientopplysninger.

Jeg arbeider som sykepleier i hjemmesykepleien, og der blir både dosett og multidose brukt. Med tiden forsvinner dosetter mer og mer, og flere tar i bruk multidose. Multidoserull blir som regel pakket for to uker av gangen og inneholder fullt navn, fødselsdato og innholdet i posen, altså legemidlene. Per dags dato blir ordinasjonskort fakset fra fastlegen til apoteket, der multidosen blir maskinpakket, men det er flere parter involvert, og det kan oppstå medisinendringer.

Hjemmesykepleien samarbeider med blant annet fastleger, helsehus og sykehus. Når pasienten har vært innlagt på sykehus eller hatt et opphold på helsehus, sendes det med medisinoversikt som pasienten får med seg til hjemmet. Hjemmesykepleien tar kopi av medisinoversikten og sjekker eventuelle medisinendringer.

Store fordeler med e-multidose

Forskningsartikkelen forteller om fem norske kommuner som har prøvd ut et prosjekt med e-multidose. Fordelen med e-multidose er at alt er elektronisk, og pasientsikkerheten blir sterkt ivaretatt. Multidosen bestilles innenfor en generell forskrivingsrutine for e-resepter. Reseptformidleren gjør at legen og apoteket kan kommunisere via en sentral database for e-resepter.

Hjemmesykepleien opplevde at det oppstår færre feil med e-multidose.

I tillegg til e-resepter ligger også LIB (legemidler i bruk) elektronisk per pasient, og den inneholder pasientens legemidler, kosttilskudd, kritisk informasjon for legemidler (cave) og nylig seponerte legemidler. Dessverre har ikke hjemmesykepleien tilgang til dette systemet, og det er derfor e-multidose blir mindre attraktivt for hjemmesykepleien.

Dog viste resultatene i artikkelen at hjemmesykepleien opplevde at det oppstår færre feil med e-multidose. Når multidoser skal endres, er det raskere å gjøre det elektronisk enn når det foreligger papirrutiner.

God relevans for hjemmesykepleien

Forskningsartikkelen er veldig relevant for mitt arbeidssted. Det er behov for bedre rutiner, der utprøving av e-multidose høres ut som et spennende, nytt prosjekt som kan oppfattes som positivt. Men jeg ville ønsket at svakhetene med prosjektet blir løst før jeg selv tar i bruk e-multidose der jeg arbeider. Artikkelen nevner disse svakhetene, blant annet at hjemmesykepleien ikke har tilgang til LIB.

E-multidosesystemet er under utvikling, men så langt viser studien i artikkelen til gode resultater. Hvis hjemmesykepleien får tilgang til LIB-systemet, kan vi se bort fra papirutgaver, faks og eksponering av personopplysninger, fordi alt vil ligge elektronisk i et felles system. Jeg er positiv til å bruke dette systemet i hjemmesykepleien når det er ferdig utviklet.

Artikkelen nevner flere positive sider ved e-multidose fremfor vanlig multidose med faks. Legemiddelhåndtering og ivaretakelse av pasientsikkerheten er hele tiden i endring, der vi ønsker det beste for pasienten. E-multidose er et flott tilskudd til elektronisk samarbeid mellom hjemmesykepleien, leger og apotek.

Les hele artikkelen her:  E-multidose er bedre for pasientsikkerheten enn dosett og faks

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse