fbpx – Fødsler under transport og uplanlagte fødsler i hjemmet øker Hopp til hovedinnhold

– Fødsler under transport og uplanlagte fødsler i hjemmet øker

Liten baby som gjesper mens han/hun får kos av mor og far.

– Det er nærmest fysisk umulig å tilby adekvat fødselsomsorg i en bil der alle er fastspent, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup.

I Norge fødes det litt over 55 000 barn hvert år. Mellom 400 og 500 av disse blir født uplanlagt i ambulanser, taxier, privatbiler eller på badegulvet i eget hjem.

Bekymret jordmorleder

Siden 70-tallet er 110 fødeinstitusjoner lagt ned. 45 fødetilbud står igjen.

– Ytterlige fire av disse står i fare for å bli lagt ned, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup.

Stortinget har satt foten ned for flere nedleggelser gjennom et vedtak i mai i fjor om å sikre dagens fødeinstitusjoner.

– Så en ytterligere nedskjæring vil være mot politikernes vilje, sier Schjelderup.

Hun er bekymret.

– Fødsler under transport og uplanlagte fødsler i hjemmet øker, sier hun (se tabell under).

Fødsler «utenfor institusjon» øker

Medisinsk fødselsregister (MFR) fører statistikk over hvor kvinner føder.

Tallene for fødsler under transport holder seg stabilt mellom 170–200 de siste årene. I 2017 var antall fødsler under transport 171.

– Hvordan kan dere da hevde at tallet er økende?

– Etter at helseminister Bent Høie sa at tallet på fødsler under transport har gått ned, har vi gått nøye gjennom tallene til fødselsregisteret, sier Schjelderup.

Jordmorforbundet NSF gikk igjennom alle fødslene i registeret som var registrert som «fødsler utenfor institusjon».

– Da endrer bildet seg. Totalt ble det registrert 464 fødsler utenfor institusjon. Av fødslene som skjer uplanlagt hjemme, var flere av fødslene et resultat av at transporten måtte snu og kjøre den gravide hjem, fordi avstanden til sykehuset var for lang, sier hun.

I tillegg var det feilregistreringer over år, som MFR nå har rettet opp i etter Jordmorforbundets gjennomgang, forteller Schjelderup.

– Dødsrisikoen er tre ganger så høy

Hanne Charlotte Schjelderup

Det har blitt hevdet at det er tryggere å ha større fødeinstitusjoner med fagfolk som har et høyt antall fødsler, enn små enheter med få fødsler.

– Er ikke det tryggere selv om det kan føre til at noen ikke rekker frem før fødselen starter?

– Nei, sier jordmorlederen.

– Sentralisering har ikke gjort fødsler tryggere. Det er avstand til fødested som er avgjørende faktor for overlevelse for mor og barn, en fødsel er aldri uten risiko.

Dette er, ifølge Schjelderup, et argument fagmiljøene har gått bort fra.

– Det er ingen forskning som tyder på at antallet fødsler er utslagsgivende for en trygg fødsel. Tvert imot. Ved de store fødeinstitusjonene er det ofte et så høyt arbeidspress på jordmødrene at de har mindre tid til å følge opp gravide enn på mindre fødeinstitusjoner. Det er andre kvalitetsindikatorer som er viktigere som en-til-en-omsorg av jordmødre til fødende, sier hun og viser til fødselslege Hilde Engjoms 10.1111/1471-0528.12510" target="_blank">forskning.

– Hun har studert dødsrisikoen ved fødsel utenfor fødeinstitusjon og fant at den er tre ganger høyere enn i fødeinstitusjon.

Komplikasjoner kan oppstå brått

Å føde under transport eller på badegulvet fører derfor til større risiko for at noe kan gå galt, ifølge Schjelderup.

– Det er nærmest fysisk umulig å tilby adekvat fødselsomsorg i en bil der alle er fastspent.

– Helsepersonell må ha mulighet til å overvåke hjertelyden til barnet for å fange opp en eventuell risiko underveis i fødselen. Jordmødre må få mulighet til å bruke sin kunnskap, ferdigheter og ha tilgang til nødvendig utstyr, som tang eller vakuum hvis barnet sitter fast. Når fødselen skjer uplanlagt, skaper det i tillegg ekstra stress og bekymring for mor. Det er også dårlig tilgang til smertelindring for den fødende, legger hun til.

Ifølge Schjelderup kan komplikasjoner oppstå brått.

– Vi klarer ikke å screene alle gravide i risikogruppen.

Schjelderup og Jordmorforbundet vil derfor at myndighetene slutter med sentraliseringen og heller bygger opp fødetilbudet ute i kommunene.

Hver tiende kvinne i Halsa føder under transport

Romsdals Budstikke [for abonnenter] har kartlagt transportfødsler i de kommunene i Møre og Romsdal som har følgetjeneste med jordmor.

Tanken var at følgetjenesten skulle være en ekstra trygghet for fødende kvinner. Tallene som Romsdals Budstikke har hentet inn, viser imidlertid at ordningen noen steder har ført til at transportfødsler er blitt vanligere:

  • I Halsa kommune fødte hver tiende kvinne på vei til sykehuset med jordmor.
  • I Surnadal foregikk 15 av 263 følgefødsler i ambulansen. 
  • I Aure endte 11 av 142 følgetransporter med fødsel under transporten. 
  • I Rauma fødte åtte av 358 kvinner i ambulansen med følge. 
  • I Sunndal opplevde de seks ambulansefødsler av 371 transporter med følge. 
  • I Smøla hadde de to fødsler under transporten av 81 følgetransporter.

– Krav om jordmorfølge ved over 90 minutter reisevei til fødested etterleves bare unntaksvis og organiseres kun i 20 prosent av kommunene. Alle kan nok sette seg inn i frykten og panikken foreldrene føler idet de føder barnet sitt uten kompetent personell til stede, sier Schjelderup.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse