fbpx Jordmødre tvinges bort fra faget sitt Hopp til hovedinnhold

Jordmødre tvinges bort fra faget sitt

Et utsnitt av fasaden til Kvinneklinikken ved Haukeland sjukehus.
UAKSEPTABELT: Det er ikke akseptabelt at en jordmor som kanskje ikke har arbeidet på en somatisk avdeling de siste 15 årene, plutselig skal ta seg av svært dårlige pasienter med ulike diagnoser, mener artikkelforfatteren. Foto: NTB scanpix / Bergens Tidende / Jan M. Lillebø

I sommer ble det utlyst flere 100 prosent jordmorstillinger ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus. Stillingene var planlagt som såkalte kombinasjonsstillinger. Dette er ikke godt nok, mener Hanne Holst.

Dette er et debattinnlegg. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdning.

På Kvinneklinikken (KK) ved Haukeland universitetssjukehus er vi mange dedikerte jordmødre som er stolte av faget vårt og verdsetter jobbene våre høyt. Vi står på for en god fødsels- og barselomsorg under arbeidsforhold preget av nedbemanning og ofte ekstremt arbeidspress.

Da KK i sommer utlyste flere 100 prosent jordmorstillinger, fikk vi et håp om bedre forhold for både fødende og ansatte. Endelig skulle vi få flere faste heltidsstillinger ved KK. Som så mange yrkesgrupper i spesialisthelsetjenesten arbeider også svært mange jordmødre ufrivillig deltid; det vil si ikke i 100 prosent stillinger.

Dette gjør hverdagen uforutsigbar både praktisk og økonomisk.

Mange av oss må derfor også spe på med så mange ekstravakter vi kan få. Det er vakter som gis på kort varsel. Dette gjør hverdagen uforutsigbar både praktisk og økonomisk. Med disse nye stillingshjemlene så vi muligheten for at flere av oss kunne få økt våre stillingsprosenter. Vi så også dette som rimelig for oss, som i flere år i praksis har jobbet 100 prosent ved å kombinere små ugunstige stillinger og ekstravakter.

På Kvinneklinikken er det blitt født vestlendinger på parkeringsplassen, i foajeen og på toalettet.

Kombinasjonsstillinger

Så viser det seg at stillingene var planlagt som såkalte kombinasjonsstillinger. Det vil si at man delvis vil være ansatt som jordmor ved KK og delvis ved Bemanningssenteret, som er sykehusets interne bemanningsbyrå.

Dette betyr at jordmødre vil kunne ha 50 prosent stilling som jordmødre ved KK og 50 prosent stilling som sykepleiere på varierende poster i Helse Bergen. Kun få timer i forkant av en vakt vil man kunne motta en SMS hvor det informeres om at «i dag skal du jobbe på medisinsk avdeling». Det gis ikke organisert opplæring på de forskjellige postene man måtte bli plassert på fra dag til dag.

Det betyr at en jordmor som kanskje ikke har arbeidet på en somatisk avdeling de siste 15 årene, plutselig skal ta seg av svært dårlige pasienter med ulike diagnoser.

På disse 15 årene har det skjedd en betydelig medisinsk utvikling og spesialisering. Haukeland universitetssjukehus har prøvd ut kombinasjonsstillinger i noen år før de nå også omfatter KK.

Uforutsigbart og utrygt

I januar i fjor kunne man i sykepleiernes fagtidsskrift Sykepleien  lese et intervju med flere sykepleiere i slike kombinasjonsstillinger. De forteller om manglende opplæring – det de mener er uforsvarlig sykepleie og en uforutsigbar og utrygg jobbhverdag.

Vi er nå en gruppe jordmødre ved KK som i høst har gjort tilsvarende erfaringer. Likevel ble det senest i november utlyst ytterligere åtte nye kombinasjonsstillinger.

Det er helt klart behov for flere 100 prosent jordmorstillinger.

Det er helt klart behov for flere 100 prosent jordmorstillinger ved KK. Men når vil Haukeland universitetssjukehus, KK og Bemanningssenteret ta ansvar og anerkjenne de ansattes bekymring over kombinasjonsstillingenes negative konsekvenser for pasientsikkerhet og arbeidsmiljø?

Saken er tidligere publisert i Bergens Tidende.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.