fbpx – Å skrive avviksmeldinger er ikke bortkastet tid Hopp til hovedinnhold

– Å skrive avviks­meldinger er ikke bortkastet tid

Karen Brasetvik, fylkesleder i Østfold.

– Sykepleieres avviksmeldinger gir viktig dokumentasjon når Helsetilsynet oppretter tilsynssaker, sier NSF-fylkesleder Karen Brasetvik.

«Det nytter ikke å melde eller skrive avvik». 

Dette er en påstand mange sykepleiere ytrer, og noe som fylkesleder i NSF Østfold, Karen Brasetvik, har hørt utallige ganger.

– Selv om det kan føles slik, er det ikke sant at å skrive avviksmeldinger er bortkastet tid. Jeg vil trekke frem to eksempler på at sykepleieres avviksmeldinger er viktig dokumentasjon.

Fakta
Plikt til å melde

Ifølge helsepersonellovens paragraf 17 skal sykepleiere på eget initiativ gi tilsynsmyndigheten informasjon om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet. Sykepleiere har både rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold eller hvis det er fare for at det kan oppstå situasjoner som truer pasientsikkerheten.

To tilsynssaker

Fylkesmannen i Østfold opprettet i fjor to tilsynssaker hvor nettopp sykepleiernes avviksmeldinger var viktig for tilsynsmyndighetene. Den ene saken gjaldt bemanning og beleggsprosenten ved hjerteavdelingen ved Sykehuset i Østfold. Ansatte hadde skrevet utallige avviksmeldinger uten at noe ble gjort. Til slutt tok NSFs foretakstillitsvalgte, Anita T. Granli, grep, og sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen om sykepleiernes bekymring for pasientsikkerheten.

Fylkesmannen opprettet tilsynssak og konkluderte i sin sluttrapport med at Sykehuset Østfold brøt forsvarlighetskravet i spesialisthelsetjenesteloven.

– I tillegg understreket Fylkesmannen i rapporten at omfanget av avviksmeldingene burde ført til at ledelsen satte inn tiltak på et tidligere tidspunkt, sier Brasetvik.

«Larvesaken»

Den andre saken er den såkalte «larvesaken» ved Skoggata bo- og behandlingssenter. Det var Fagbladet som først skrev om saken, hvor det ble oppdaget fluelarver i sår hos en pasient. Fylkesmannen opprettet tilsynssak.

– Norlandia, som driver institusjonen, viste i sin forklaring til tilsynsmyndigheten at det kun var én sykepleier som sto for 11 av 12 avviksmeldinger. Det kunne oppfattes som et forsøk fra arbeidsgivers side på å svekke sykepleierens troverdighet. Men Fylkesmannen var tydelig i sin rapport på at de så motsatt på det og berømmet sykepleieren som meldte avvikene:

«Avvikene er konkret begrunnet, og selv om det viser seg at en eller to av situasjonene ikke kan karakteriseres som feil eller mangler, så fremstår avviksmeldingene som verdifull dokumentasjon av risiko og mulige mangler ved driften. At avvik stort sett meldes av bare en ansatt, tilsier med stor sannsynlighet at andre ansatte underrapporterer risiko og feil i virksomheten.»

Gjør din plikt

– Så med dette i bakhodet, husk at du både har plikt og rett til å melde fra om avvik. Om endringer ikke skjer over natten, så er avviksmeldinger viktige verktøy for å dokumentere bekymringer og feil, sier Brasetvik.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse