fbpx Anatomieksamen: – Spriket i resultatene er alarmerende Hopp til hovedinnhold

Anatomieksamen: – Spriket i resultatene er alarmerende

NSFs studentleder, Trine Skaar

– Gode resultater krever aktiv involvering av studentene. Samtidig er dette et fag som legger føringer for forståelsen av sykepleie. Dermed er det bekymrende å se slike resultater, sier NSFs studentleder, Trine Skaar.

Sykepleien har nylig skrevet om  høy strykprosent blant sykepleierstudentene på eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. I gjennomsnitt strøk hver femte student. Det er samme resultatet som i 2017.

– Når resultatene avviker lite fra resultatene i 2017, vil jeg ikke si det er tilfeldig, sier NSFs studentleder Trine Skaar.

Varierende kvalitet på undervisningen

Studentlederen sier at de får mange tilbakemeldinger fra studenter om at kvaliteten på undervisningen varierer fra studiested til studiested.

– Det er ikke overraskende at det er ulike resultater fra ulike studiesteder, siden vi har mange sykepleierutdanninger i Norge. Spriket i resultatene er imidlertid alarmerende. De vitner om stor variasjon i bruk av læringsmetoder og kvalitet i utdanningen studentene gjennomgår, sier Skaar.

Hun mener det er viktig at studentene tilbys en utdanning som ikke reduserer dem til passive tilhørere.

– Gode resultater krever aktiv involvering av studentene. Samtidig er dette et fag som legger føringer for forståelsen av sykepleie. Dermed er det bekymrende å se slike resultater, sier Skaar.

Hun har likevel full tiltro til at studentene gjør så godt de kan med det de har.

– Det vi mener med det, er at studentene kanskje bør styrkes ytterligere, og det kan de ikke gjøre alene.

Her kan du sjekke om du ville ha taklet den siste eksamenen.

En krevende eksamen

Studentlederen er enig med Nokuts leder, Terje Mørland, i at dette er en krevende eksamen.

– At den attpåtil kommer så tidlig i studieforløpet, byr på utfordringer, sier hun.

Skaar legger til at denne eksamenen er noe studentene er svært bevisste på.

– De legger mye tid og energi i dette faget i tillegg til undervisningen. Når så mange stryker, kan man stille spørsmål ved om undervisningen og formatet det undervises i, legges opp riktig av utdanningsinstitusjonene, sier hun.

NSF Student mener dette sender signaler til at utdanningsinstitusjonene må ta grep.

– Når det er liten forskjell fra resultatene for 2017, ligger det ikke bare på studentenes skuldre.

– Lytt til studentene

Dette er tredje gang Nokut gjennomfører en nasjonal eksamen i dette temaet.

– NSF Student oppfordrer Nokut til å bruke resultatene. Det samme gjelder utdanningsinstitusjonene. Lytt også til studentene. De sitter på erfaringer og kunnskap som er verdt å ta med i diskusjonene om å forbedre resultatene til neste gang, råder Skaar.

NOKUT-direktør Mørland sier i intervjuet med Sykepleien at det per i dag ikke finnes et nasjonalt regelverk som spesifiserer hvordan utdanningsinstitusjonen skal legge opp denne undervisningen.

– Når arbeidet med å implementere den nye nasjonale retningslinjen for sykepleieutdanningen er i gang, håper vi på at den også vil komme dette emnet til gode, sier Skaar.

Den nye retningslinjen skal sikre en mer enhetlig sykepleierutdanning, dog med lokale forskjeller.

– Her mener NSF Student at utdanningsinstitusjoner har en gylden mulighet til å endre undervisningen, og til å bruke hverandre. De sitter på mange av de samme utfordringene. Da skal det ikke være nødvendig å finne opp kruttet på nytt på hver institusjon. Lær av hverandre, lær av resultatene og lær av studentene, sier hun.

– Be om begrunnelse

NSF Student mener at den nasjonale eksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi sikrer en mer enhetlig utdanning og kan forebygge uønskede variasjoner i helsetjenesten.

– Vi vil likevel oppfordre studentene som har strøket, til å be om begrunnelse. Slik at de kan se hvor det gikk galt og så be om ny sensur.

Sensorveiledningen vil også kunne gi en indikasjon på hva studenten har bommet på.

– Husk også at stryk på første eksamen ikke gir noen konsekvenser for videre studieforløp. Selv om det kan føles som et nederlag, sier studentlederen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse