fbpx Sensuren har falt i anatomi, fysiologi og biokjemi: Her er resultatene Hopp til hovedinnhold

Sensuren har falt i anatomi, fysiologi og biokjemi: Her er resultatene

Terje Mørland
MANGE STRYKER: Også i 2018 strøk hver femte sykepleierstudent på eksamenen. – At den nasjonale strykprosenten ikke går ned, er synd, sier Nokut-direktør Terje Mørland. Merk: Enkelte studiesteder har lavt studenttall, noe som kan gi store utslag i statistikken. Foto: NOKUT

Nå har både studenter og studiestedene fått vite hvordan det gikk på anatomi, fysiologi- og biokjemieksamen som ble holdt i desember 2018. Sjekk hvordan din skole og medstudenter scoret.

I desember 2018 tok rundt 4000 sykepleierstudenter eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Alle utdanningene som avholdt eksamen, vil få beskjed av Nokut hvordan studentene ved deres skole gjorde det.

Stabilt på nasjonalt nivå

Det er Nokut som lager den nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi. Så hvordan ser det ut etter sensuren etter siste eksamen?

– Resultatene på nasjonalt nivå er stabile, men som tidligere år er det variasjoner mellom institusjonene, sier direktør i Nokut, Terje Mørland. (se tabell under)

– At den nasjonale strykprosenten ikke går ned, er synd, sier Mørland.

Også i 2018 strøk hver femte sykepleierstudent på eksamenen.

Finnes lyspunkter

Ifølge statistikken kan det se ut til at mange av studiestedene som ligger langt nord i Norge, sliter med å få A, og de har høyest prosent stryk. 

Mørland mener det likevel er lyspunkter.

– Nord Universitet Namsos, UiT Harstad, UiT Tromsø og Nord Universitet Vesterålen er blant de studiestedene som har redusert strykprosenten mest fra 2017 til 2018. Noen av disse er også blant institusjonene som har økt snittkarakteren mest.

Krevende eksamen

– Hva tenker Nokut er årsaken til at enkelte skoler har så høy strykprosent og så få med toppkarakter?

– Det er vanskelig for Nokut på dette tidspunkt å si noe om hva som forklarer disse variasjonene. I tidligere analyser har vi sett at en del av forklaringen sannsynligvis ligger i studentene som rekrutteres. Denne eksamenen kommer i studentenes første semester i studiet og er historisk sett en krevende eksamen, sier Mørland.

På spørsmål om Mørland tror det er tilfeldig hvilke skoler som gjør det bra og dårlig, sier han det er vanskelig å si hvor mye av variasjonen som er tilfeldig, og hvor mye som er systematisk.

– For eksempel er det nok slik at noen læresteder systematisk rekrutter bedre studenter enn andre.

Nokut følger med

Nokut har ansvar for kvaliteten i høyere utdanning.

– Burde dere gå inn og se om undervisningen ved disse skolene holder mål?

– Nokut følger kontinuerlig med på sektoren og vurderer om det er spesielle utdanninger vi bør se nærmere på. Det er viktig å poengtere at dette er resultater på én eksamen i studentenes første semester. Uavhengig av om Nokut bestemmer seg for å se nærmere på sykepleieutdanningene, forventer vi at institusjonene selv bruker informasjonen som kommer ut av disse eksamenene og jobber videre med å utvikle utdanningene, sier han.

Per i dag er det ikke noe i det nasjonale regelverket som spesifiserer konkret hvordan en institusjon skal legge opp undervisningen.

– Dersom Nokut får indikasjoner på at en institusjon eller et studieprogram ikke følger relevante forskrifter, kan vi starte en tilsynsprosess. Som sagt forventer vi uansett at institusjonene følger opp resultatene i sitt interne kvalitetsarbeid, sier Mørland.

– Lær av hverandre

– Hva er Nokuts råd til utdanningsstedene som kommer dårlig ut i denne statistikken?

– Siden vi startet opp med nasjonal deleksamen, har vi anbefalt institusjonene å dele erfaringer for å lære av hverandre. Den nasjonale eksamenen gir fagmiljøene mye nyttig informasjon om hva studentene kan godt, og hva de sliter med. Vi håper fagmiljøene bruker denne informasjonen til å utvikle sin undervisning videre.

Hver femte fikk «F» i 2017

Anatomi, fysiologi- og biokjemieksamenen er en eksamen som mange stryker på. I 2017 strøk hver femte sykepleierstudent på eksamenen. Men strykprosenten varierte stort ved de forskjellige studiestedene. (se tabell under).

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.