Helsetilsynet kartlegger om en lockout er helsefarlig

STREIK: Regjeringen lener seg på helsedirektørens vurderinger når de vurderer å gripe inn i arbeidskonflikten med tvungen lønnsnemnd.

Direktøren i Helsetilsynet kartlegger om en lockout for NHOs sykepleierne vil utgjøre en fare for liv og helse.

– Vi vurderer om en lockout vil medføre umiddelbar fare for liv og helse. Når vi er ferdige med den informasjonsinnhentingen gir vi en vurdering av dette til departementet, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn til NRK.

Han tilføyer at han regner med å få inn informasjonen raskt.

Etter den over tre uker lange sykepleierstreiken, har NHO varslet lockout fra og med onsdag neste uke. Det betyr at samtlige av de 500 sykepleierne det er varslet plassoppsigelse for, og som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og handel/Abelia, ikke får gå på jobben. Det inkluderer sykepleiere ved sykehjem, pasienthotell, respiratorteam, hjemmetjenester, rehabilitering, kirurgiske avdelinger og ved en alarmsentral.

Regjeringen lener seg på helsedirektørens vurderinger når de vurderer å gripe inn i arbeidskonflikten med tvungen lønnsnemnd.

En eventuell stopp av streik eller lockout er det arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie som iverksetter. Rikslønnsnemnda bestemmer så hva lønningene blir.

Les også: