fbpx Norsk Sykepleierforbund bidrar til nedleggelse av Godthaab Helse og Rehabilitering Hopp til hovedinnhold

Norsk Syke­pleier­forbund bidrar til ned­leggelse av Godt­haab Helse og Rehabilitering

TRUET: – Har By spurt pasientene om hva Godthaab Helse og Rehabilitering betyr for trygghet og behandling i vanskelige livsfaser? spør kronikkforfatteren.

Foto: Godthaab Helse og Rehabilitering

De ansatte prioriteres, fordi de er Godthaabs viktigste ressurs i realiseringen av et godt tjenestetilbud, skriver Lillanna Engzelius i dette leserinnlegget.

Leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, skriver onsdag 14.11 på nettsidene til Sykepleierforbundet at verken folket, regjeringen eller sykepleierne er tjent med at « ulønnsomme virksomheter drives videre på de ansattes bekostning ».

Dermed tar altså Sykepleierforbundet, med By i spissen, ansvar for et kynisk streikeuttak ved Godthaab Helse og Rehabilitering for å realisere Bys mål – og ønske om å hjelpe folket, regjeringen og sykepleierne – med nedleggelse av Godthaab, en virksomhet By definerer som ulønnsom?

Hundre års tjeneste

Nedleggelse av en ideell stiftelse med en hundre år lang historie i tjeneste for mennesker som trenger hjelp og bistand.

Har By spurt pasientene om hva Godthaab Helse og Rehabilitering betyr for trygghet og behandling i vanskelige livsfaser?

Har By spurt sine medlemmer om de er forberedt på at de ikke har en arbeidsplass å komme tilbake til?

Godthaab Helse og Rehabilitering drives ikke på de ansattes bekostning.

Har By spurt hvorfor sykepleierne ved Godthaab Helse og Rehabilitering blir i sine stillinger år etter år?

De ansatte er vår viktigste ressurs

Godthaab Helse og Rehabilitering drives ikke på de ansattes bekostning. De ansatte har ikke, som NSF feilaktig hevder, gått ned i lønn etter at Godthaab ble medlemmer av NHO.

De ansatte prioriteres, fordi de er Godthaabs viktigste ressurs i realiseringen av et godt tjenestetilbud.

Godthaab leverer tjenester til det offentlige, og vi rekrutterer fra det samme markedet som offentlige virksomheter. Vi ønsker å være – og vi er – konkurransedyktige.

Uforståelig

Et godt og kompetent team er en forutsetning for at pasientene skal ønske seg til Godthaab. Et godt arbeidsmiljø, hvor de ansatte opplever seg sett og hørt, er en viktig trivselsfaktor, som igjen avspeiler seg i pasientbehandlingen.

Norsk Sykepleierforbund bidrar til å ramme 42 andre kolleger fra ulike yrkesprofesjoner.

Det er frivillig å være ansatt på Godthaab Helse og Rehabilitering.

Norsk Sykepleierforbund bidrar med denne streiken til å ramme 42 andre kolleger fra ulike yrkesprofesjoner.

Det er uforståelig at NSF kan bidra til nedleggelse av et tjenestetilbud i et helsevesen som trenger oss alle for å imøtekomme befolkningens behov for helsetjenester.