fbpx Bent Høie vil fjerne 3–3-meldingene Hopp til hovedinnhold

Bent Høie vil fjerne 3–3-meldingene

Bent Høie, Høyre
UTEN EFFEKT: Ifølge helseminister, Bent Høie, har dagens 3–3-meldeordning ikke hatt dokumentert effekt. Foto: Erik M. Sundt

Bent Høie vil heller bruke ressursene på å utvide dagens 3–3a-varsling til Helsetilsynet slik at også kommuner og private fra 2019 må melde alvorlige hendelser.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å avvikle meldeordningen etter spesialisthelsetjenestelovens paragraf 3–3 og sendte nylig ut et forslag på høring for hvordan dette skal gjøres.

Ifølge helseminister Bent Høie har ordningen ikke hatt dokumentert effekt. Høie mener at de ressursene som brukes på meldeordningen heller bør brukes til å utvide varslingsordningen ved alvorlige hendelser (3-3a).

Fakta om 3-3- og 3-3 a meldinger

3-3 meldinger:

  • Helseinstitusjoner som omfattes av spesialisthelsetjenesteloven skal etter lovens paragraf 3-3, melde om betydelig personskade på pasient som følge av ytelse av helsetjeneste eller ved at en pasient skader en annen. Det skal også meldes fra om hendelser som kunne ha ført til betydelig personskade.
  • Fra 1. juli 2012 overtok til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret) ved Nasjonal enhet for pasientsikkerhet disse meldingene fra Helsetilsynet.

3-3a meldinger:

  • Virksomheter i spesialisthelsetjenesten skal straks (innen 24 timer) varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn etter spesialisthelsetjenestelovens paragraf 3-3 a. 
  • Alle alvorlige hendelser skal meldes. Med alvorlig hendelse menes dødsfall, eller betydelig skade på pasient, hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Kilde: Helsetilsynet

Kommunehelsetjenesten får varslingsplikt

I dag er det kun helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak, eller regionale helseforetak, som har varslingsplikt til Helsetilsynet etter lovens paragraf 3–3a.

En utvidet varselordning innebærer at også kommuner og private virksomheter får plikt til å varsle Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser. Utvidelsen av varselsplikten skal etter planen tre i kraft 1. juli 2019.

Den vedtatte utvidelsen av varselsordningen til Statens helsetilsyn skal også gjelde for de kommunale helse- og omsorgstjenestene og private helsetjenester.

– Denne utvidelsen vil være viktigere for pasientsikkerheten, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Avvikles

Meldeordningen som foreslås avviklet er anonyme meldinger til Helsedirektoratet om hendelser som har eller kunne ført til betydelig skade på pasient. Meldingene brukes i dag til å lage noen få læringsnotater til tjenesten om risikoforhold, og en årsrapport med samlet statistikk. 

Etableringen av undersøkelseskommisjonen er startet opp, blant annet ved at regjeringen i mai ansatte Pål Iden som direktør.

Høringsfristen for avvikling av meldeordningen er tirsdag 18. september.

LESSykepleiens intervju med Pål Iden fra juli i år.

Les også: