fbpx Mener det er urealistisk med bedre palliasjonstilbud uten flere sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Mener det er urealistisk med bedre palliasjonstilbud uten flere sykepleiere

Eli Gunhild By

Skal flere få muligheten til å dø i kjente omgivelse og med sine kjære i nærheten, sier det seg selv at flere sykepleiere må ansettes i kommunene, mener NSF-leder Eli Gunhild By.

– De aller fleste ønsker så langt det er mulig å være i kjente omgivelser og nær sine kjære i livets siste fase. Da er det myndighetenes ansvar å legge til rette for det, sier hun. 

Hun mener det er urealistisk med bedre palliasjonstilbud uten at det ansettes flere sykepleiere.

– Sykepleiere og spesialsykepleiere har nøkkelkompetanse på palliasjon. Skal flere få muligheten, sier det seg selv at tilgangen på sykepleierkompetanse må styrkes. Det fortjener pasientene, sier By.

I sitt høringssvar til NOU-en «På liv og død» støtter Norsk Sykepleierforbund (NSF) et krav om at det skal være sykepleier med palliativ kompetanse til palliative enheter og i palliative team i kommunene.

Men med ett forbehold: Med dagens ressurser er ikke dette gjennomførbart, mener NSF. 

Les også:Vil gi mer og bedre palliativ behandling

Ingen fullstendig oversikt

Mer enn 45 prosent av alle dødsfall skjer i sykehjem. Det finnes, ifølge NOU-en som kom før jul i fjor, ingen fullstendig oversikt over hvordan palliasjonstilbudet til alvorlig syke og døende i kommunene er organisert. «De største byene synes å ha et fragmentert tilbud,» heter det i rapporten.

Utvalget foreslår i fremtiden at det blant annet opprettes kommunale palliative sentre, hvor sykepleiere skal ha en sentral rolle (se faktaboks).

«Kommuner på etterskudd»

Sykepleierforbundet benytter høringssvaret til å peke på et behov for en bemanningsnorm:

«NSF finner det urealistisk å kunne gjennomføre en kompetanseoppbygging og utvidelse av tilbudene i kommunehelsetjenesten uten vesentlig økt ressurstilgang. Etter samhandlingsreformen er mange kommuner på etterskudd når det gjelder tilgang på helsepersonell med nødvendig kompetanse. Kommunene opplever allerede stort press i tjenestene. Mange medarbeidere og ledere melder om for høyt arbeidspress.» 

– Utfordringene knyttet til dette feltet illustrerer nødvendigheten av å få på plass en behovsstyrt bemanningsnorm i helse- og omsorgstjenestene, heter det i svaret.

Til Sykepleien understreker By at helsetjenesten skal speile befolkningens behov. Når det gjelder palliasjon, mener hun de største behovene vil være i kommunene:

Les også om de nyutdannede barnepalliasjonssykepleierne som er utålmodige etter å få på plass et tilbud til alvorlig syke barn og unge:– Barnepalliasjon er mer enn å være til stede i terminalfasen

Sentrale anbefalinger i rapporten:

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse