fbpx Sykepleien 5/2017 #Når er det nok? Hopp til hovedinnhold

Sykepleien 5/2017 #Når er det nok?

2017; 105 (5)

Seks av ti sykepleiere sier at de har vært med på å gi livreddende behandling til pasienter som hadde hatt bedre av å få slippe. Hvorfor er det så vanskelig å bare la folk dø?
Les PDF-utgave (pdf, 21.34 MB)

13           Leder: Skjærsilden

14           Innledning: Taushet er ikke gull

 

Del 1: I grenselandet

22           Døden og teknologien

28           Jeg vil ikke vente og se

32           Gjenoppliver mot bedre vitende

36           Om leger, død og overbehandling

46           I behandlingsfellen

50            – Haler ut smertefull dødsprosess

56           (Hjertepasient) Dikt av Arne Hugo Stølan

58           Mor overlevde

64           Hvordan leger dør

Fotoserie: Intensiv: Den siste dagen s. 20, 30, 44 og 54

 

Del 2: Beslutningen

74           Dette sier loven om beslutninger i livets sluttfase

78           En tid for å dø

84           Blodsbåndet

92           Livets siste dans

95           Kjente historier fra media

98           Komitémøter om liv og død

106        Noen dager om våren

Fotoserie: Tre måneder til hjemme s. 72, 82, 96 og 104

 

Del 3: Stans!

110        «Pasienten trekker siste åndedrag mens pårørende krangler rundt henne»

114        Uklar HLR-status kan oppleves dramatisk

117        Flest kvinner ønsker HLR minus

120        Er unge leger overbehandlere?

122        Å skynde seg langsomt, en konsekvens av plikt?

Fotoserie: Sykehjemsdager s. 126, 132, 144 og 150

 

Del 4: Sistehjelp

128        Snakk sant om døden

134        Bruker veilederen som verktøy

138        Mye tydet på at hun ville slippe

141        Anbefaler sistehjelp

146        Liv til dagene – eller dager til livet

 

148        Bokomtaler

152        Landing

153        Bidragsyterne

Flere utgaver
Annonse
Annonse